Trams GVB in Amsterdam (foto: Jolanda Fisser)

Mobiliteitsalliantie: houd steden leefbaar met slimme mobiliteit

Via GVB De rechten van de foto’s zijn afgekocht. Wel graag de foto credits van de fotograaf vermelden: Jolanda Fisser

Denk na over het openbaar vervoer van de toekomst en combineer OV meer met andere vormen van mobiliteit. Het is een van de adviezen uit een negenpuntenplan van de Mobiliteitsalliantie aan de veertig grootste gemeenten in Nederland om mee te nemen bij de vorming van de nieuwe colleges een paar weken na de gemeenteraadsverkiezingen.

Door de bevolkingsgroei en de toename van het verkeer komt de leefbaarheid van grote steden steeds meer onder druk te staan, waarschuwt de Mobiliteitsalliantie. Investeringen in mobiliteit zijn daarom cruciaal, maar dan wel in samenhang met thema’s als woningbouw, milieu en energie.

Openbaar vervoer, de fiets en collectief vervoer ziet de organisatie als een belangrijke oplossing om slimmer om te gaan met schaarse ruimte in de dichtslibbende steden. Gemeenten zouden het OV veel meer moeten bekijken in samenhang met andere vormen van mobiliteit, zoals doelgroepenvervoer, taxivervoer, fiets en deelmobiliteit. Ga daarbij in gesprek met de provincie of landelijke overheid, nu de bekostiging van OV onder druk staat, adviseert de Mobiliteitsalliantie. “Met daarin oog voor het doorstaan van de coronacrisis, structureel hogere budgetten voor beheer en onderhoud en een nieuwe kijk op OV, waarin investeren in de extra capaciteit in en rond groeikernen samengaan met innovaties.”

Gereduceerd reizen met OV

Toegang tot mobiliteit is een voorwaarde om mee te doen aan de maatschappij, stelt de alliantie. Gemeenten zouden daarom moeten kijken of ze mensen met weinig inkomen gereduceerd kunnen laten reizen met het OV. Een andere optie is het organiseren van meerijddiensten voor mensen zonder eigen vervoer.

In het negenpuntenplan pleit de Mobiliteitsalliantie ook nog voor het verder ontwikkelen van slim verkeersmanagement, investeren in beheer en onderhoud van lokale infrastructuur, een veiligere weginrichting, meer mobiliteitshubs met tal van voorzieningen aan de randen van de stad en stimuleren van emissievrij vervoer door ruimte te bieden aan tank- en laadinfrastructuur voor personen- en goederenvervoer.

De Mobiliteitsalliantie is een samenwerkingsverband van 24 partijen, waaronder alle grote OV-vervoerders, reizigersvereniging Rover en branchevereniging OV-NL.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Yvonne Ton

Yvonne Ton is freelance journalist voor de online vakbladen van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.