Kans op start Noord/Zuidlijn in oktober 2017 sterk gedaald

De kans is heel klein dat de Noord/Zuidlijn zoals gepland in oktober 2017 in gebruik genomen kan worden. Vorig jaar werd die mogelijkheid nog ingeschat op 50/50, maar de Amsterdamse wethouder van Verkeer en Vervoer Pieter Litjens liet weten dat die haalbaarheid fors is gedaald naar vijf procent. Dat heeft vooral te maken met het faillissement van onderaannemer Oskomera en de onzekerheid over afbouwaannemer Imtech. Toch wordt voorlopig vastgehouden aan de streefdatum.

Litjens sprak de prognose uit in het nieuwe station Vijzelgracht, waar hij toelichting gaf op de tweede kwartaalrapportage van 2015 van de Noord/Zuidlijn en andere recente ontwikkelingen. Zo bleek dat de financiën van het project nog steeds stabiel zijn. Peter Dijk, directeur van de Noord/Zuidlijn, vertelt via de officiële kanalen van de gemeente Amsterdam positief te zijn over het alsnog behalen van de streefdeadline. “De inschatting van onze projectleiders, de aannemers en partners zoals GVB is dat het haalbaar moet zijn.”

Technische doorrekening

Het percentage haalbaarheid wordt gebaseerd op een technische doorrekening van een compleet plan waarin alle mogelijke risico’s worden meegewogen. “Dit staat bij de Noord/Zuidlijn de laatste jaren flink onder druk door de complexiteit van de afbouw en de vele verschillende leveranciers die allemaal tegelijk komen leveren, bouwen en testen in een beperkte ruimte”, zo laat Dijk weten.

Het projectmanagement probeert zich een beeld te vormen van de duur van deze werkzaamheden en specifieke omstandigheden. Dat is vooral in de laatste fase lastig, stelt de directeur. “De complexe samenhang is vooraf moeilijk in te schatten. Hoe lang zal het testen en het onvermijdelijk herstellen van fouten duren? Een vertraging bij één partij leidt snel tot een vertraging bij de ander.”

Door het steeds vaker samenkomen van al deze werkzaamheden is het haalbaarheidspercentage nu bijgesteld. Er wordt momenteel parallel aan alle afbouwwerkzaamheden gewerkt aan de installatie van het treinbeveiligingssysteem en het besturingssysteem. “Faillissementen van Oskomera en de naderende ondergang van afbouwaannemer Imtech laten zich dan ook voelen. Van die laatste weten we de gevolgen nog niet eens volledig”, stelt Dijk.

Realistisch

Ondanks het haalbaarheidspercentage van vijf procent wordt vastgehouden aan de startdatum van oktober 2017. Dijk snapt dat mensen zich afvragen of dat wel realistisch is. “Het wordt een zware klus, maar er zijn nog wat handvatten. Zo zit er een buffer van een half jaar in de planning. Daarnaast hebben we de afgelopen tijd allerlei aanvullende maatregelen genomen, waarvan we nog positieve effecten verwachten. En dan zijn er nog de inschattingen van onze projectleiders en bouwpartners, die positief zijn.”

Dijk noemt als voorbeeld de aanleg van de spoorzone Delft, waar een half jaar voor de oplevering het haalbaarheidspercentage ook op vijf procent lag. Die datum is daar uiteindelijk gehaald. “Zo ook ons eigen project Vluchtwegmaatregelen in de tunnel van de Oostlijn. Daar was de haalbaarheid vergelijkbaar laag ingeschat met tien procent, en ook dat hebben we tijdig gered.”

Geen garantie

Medio 2016 zal de directie van de Noord/Zuidlijn samen met de Stadsregio en GVB één datum voor de start van de Noord/Zuidlijn vaststellen. Ondanks de positieve toon worden er door Dijk geen garanties gegeven dat deze datum daadwerkelijk gaat worden gehaald. “Dat kan ik niet. We hebben met onze methodes best goed zicht op risico’s en onzekerheden, maar het blijft onmogelijk om exact alles te weten wat er gaat gebeuren.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Lars Verpalen

1 reactie op “Kans op start Noord/Zuidlijn in oktober 2017 sterk gedaald”

kees boer|17.11.15|16:24

De hele Noord-Zuidlijn is een prestigekwestie,wat de ene stad niet voor elkaar kreeg kreeg Amsterdam wel voor elkaar,ieder weet dat de kosten uit de klauw liep;ik bezit nog altijd het kranteartikel: Amsterdam vecht tegen imago van arrogante stad.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.