Metro’s worden ruggengraat van Amsterdamse OV

GVB, VDL, (foto: GVB Verbindt)

Metro’s zullen de basis van het OV-netwerk in de Amsterdam gaan vormen, nadat de Noord/Zuidlijn in 2018 wordt geopend. De bussen en trams in en rondom de stad moeten vooral goed aansluiten op dit metronetwerk en enkele cruciale OV-knooppunten. Zo hoopt de Stadsregio Amsterdam de groei van OV-reizigers het hoofd te kunnen bieden en verdere groei te ondersteunen. De stad- en streekvervoerders rondom Amsterdam hebben daarom onlangs nieuwe vervoerplannen opgesteld voor 2018.

De Stadsregio is van mening dat metro’s als basis kunnen dienen, omdat door de komst van de Noord/Zuidlijn de verbindingen in Amsterdam vaak korter zullen zijn, met name bestemming rondom de Noord/Zuidlijn. Wel zal circa 4 procent van de reizigers vaker moeten overstappen. Veel bussen en trams zullen dan namelijk slechts rijden tot een OV-knooppunt of tot de metro.

Aansluitingen

Dit vereist ook flink wat aanpassingen van de huidige verbindingen in het bus- en tramnetwerk. Volgens de Amsterdamse stadsvervoerder GVB verandert het OV-netwerk van een structuur van een ‘kronkelig spinnenweb’ naar een ‘strak visgraatmodel’. Het nieuwe netwerk zorgt ervoor dat 80 procent van de reizigers sneller op een Amsterdamse bestemming komt. Door de Noord/Zuidlijn kunnen reizigers in 16 minuten van Noord-Amsterdam naar Zuid-Amsterdam en de metro’s rijden in de spits elke vijf minuten.

GVB wil van de metro de basis van het OV maken, omdat de vervoerder verwacht dat het aandeel reizigers dat gebruikmaakt van de metro verder zal stijgen. Dit betekent voor het nieuwe lijnennet dat vooral de trams minder vaak naar het Centraal Station zullen rijden. De trams die nu nog daar naartoe rijden, zullen met name worden ingezet op drukke oost-westverbindingen. Ook houden de buitenwijken van Amsterdam hoogfrequente tram- en busverbindingen.

Besparingen

Door in te zetten op metrovervoer, hoopt de Stadsregio meer mensen gebruik te laten maken van het OV. Dit is noodzakelijk voor de financiering van het OV, omdat er de komende jaren een flinke afname van de overheidssubsidie op te merken zal zijn. De subsidie daalt de komende jaren van ruim 100 miljoen euro per jaar tot ongeveer € 35 miljoen per jaar. Een slimmer OV-net voorkomt dat er fors moet worden gesneden in lijnen en haltes.

Wel wordt de komende tijd meer geïnvesteerd in knelpunten in de OV-infrastructuur. In de gemeente Amsterdam gaat het om een investering van 400 miljoen euro en in de andere gemeentes om 200 miljoen euro. De vervoerders hebben hun reizigers voor de zomer al geconsulteerd over de nieuwe vervoerplannen. De reacties die daar uit voortkwamen zijn verwerkt in de concept Vervoerplannen 2018. Tussen 13 en 31 oktober 2016 kan het publiek nog reageren op het totale OV Lijnennet. In december wordt er een besluit genomen over de vaststelling van deze vervoerplannen door het Dagelijks Bestuur.

Concessie Waterland

De concessie Waterland is in handen van EBS en daar worden de lijnen en frequenties aangepast, zodat deze beter aansluiten op het metronetwerk en grote OV-knooppunten. De belangrijkste knooppunten zijn, naast het Centraal Station, station Amstel, Sloterdijk, Noord, Zuid en Bijlmer Arena. De reizigers in Waterland zullen dus vaak reizen naar Noord omdat dit voor hen een belangrijk knooppunt wordt. 70 procent van de bussen zal in 2018 daar gaan aansluiten op de metro.

In het vervoerplan benadrukt EBS kwaliteit te willen behouden in de eigen concessie. Daarom wordt er de frequentie en betrouwbaarheid geboden van R-netlijnen en worden er goede overstaplocaties verzorgd voor de reizigers. “Naast de kaders die vanuit de Stadsregio Amsterdam worden neergezet heeft EBS als vervoerder in de regio Waterland ook haar eigen doelstellingen. EBS wil een sterk OV-netwerk in Waterland behouden en de bestaande reiziger maximaal de voordelen van de Noord/Zuidlijn bieden en de nadelen minimaliseren”, aldus de vervoerder.

Concessies Connexxion

De andere twee streekconcessies rondom Amsterdam zijn nu nog in handen van Connexxion. Dit zijn de concessies Zaanstreek en Amstelland-Meerland. In de Zaanstreek verandert er weinig en de frequenties blijven gelijk. Voor Amstelland-Meerlanden heeft de vervoerder nog geen plan gemaakt, omdat het busvervoer hier momenteel opnieuw wordt aanbesteed. De concessieverlener vraagt wel van de nieuwe vervoerder dat hij de uitgangspunten van de Lijnennetvisie van de Stadsregio meeneemt.

Auteur: Inge Jacobs

2 reacties op “Metro’s worden ruggengraat van Amsterdamse OV”

kees boer|18.10.16|14:18

Men ziet het wel eens vaker dat buslijnen worden ingekrompen en op de metro aantakken zoals b.v. op Zuidplein in Rotterdam,Spijkenisse en ik heb dat zelfs nog in Nürnberg en Budapest gezien.

Wiebe Goossen|15.11.16|11:26

Het lijkt erop dat met alle geweld de nieuwe metrolijn door de strot van de reiziger wordt gedouwd, al moeten duizenden ineens overstappen om hun bestemming te bereiken. Lijn 16 sneuvelt en het is maar de vraag of voor mensen uit de Stadionbuurt lijn 24 ooit nog terugkomt. De lijnen 9 en 1 worden onverklaarbaar overhoop gegooid. Mensen uit Waterland moeten een extra overstap maken. De reiziger lijkt de dupe van de schromelijk overschatte reizigersaantallen voor de NZ-metrolijn te worden.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.