Slim onderhoud plegen op Noord/Zuidlijn voorkomt problemen

Voor eenmalig gebruik -> gebruikt

Bij de aanleg, het onderhoud en de operatie van een metrolijn zoals de Noord/Zuidlijn zijn veel verschillende partijen betrokken. Het gaat namelijk niet alleen om het laten rijden van de metro, maar bijvoorbeeld ook over treinbeveiliging, de OV-chippalen en het mobiele netwerk. Om te zorgen dat een OV-reis naadloos verloopt, is het plegen van goed onderhoud essentieel, maar ook lastig. Hoe krijg je deze partijen zo ver dat ze informatie met elkaar delen en er geen extra kosten ontstaan voor de opdrachtgever? Om dit te realiseren heeft de gemeente Amsterdam in samenwerking met Thales een integraal onderhoudsbeheerssysteem ontwikkeld.

In dit systeem zijn alle individuele systemen van de betrokken partijen real-time en integraal gekoppeld. Daarvoor maken ze gebruik van de app van ServiceNow, een app die eerder al bij Thales werd gebruikt, maar dan voor de interne processen.

Integraal platform

Er is in principe sprake van een integraal en real-time platform waarop alle incidenten worden gemeld. Hierover heeft de regiehouder – in dit geval de gemeente Amsterdam – toezicht. Daarin zullen uiteindelijk alle assets van Thales, Siemens, Alstom en VIA worden opgenomen. Nu is er nog sprake van een testfase waarin alleen de contracten van Thales worden gekoppeld, maar voor 1 oktober moeten alle assets aangesloten worden op dit systeem.

Als er dus een storing is of er moet onderhoud gepleegd worden, wordt dit via de app heel snel duidelijk voor de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam kan als regiehouder delegeren en actie ondernemen als dit nodig is. “Stel dat er net voor koningsdag een incident plaatsvindt, waarvoor de beheerder van dat specifieke systeem normaal drie dagen de tijd heeft om dit op te lossen. Wij kunnen dan die beheerder manen om eerder actie te ondernemen”, aldus Jozeph Verbon van de gemeente Amsterdam.

Onderhoud

Dit integrale systeem moet het plegen van slim onderhoud in de hand werken en voorkomen dat er grote storingen ontstaan. De app werkt als een soort Google Maps. “Hierin zie je alle assets in de Noord/Zuidlijn en welke incidenten je daar hebt”, legt Menno Nobel van Thales uit. “Onze gedachte was: als we één netwerk hebben, kunnen we alle partijen die een asset beheren in de Noord/Zuidlijn ontsluiten”, vult Verbon aan.

Wanneer het systeem verder wordt uitgerold, zal het steeds gemakkelijker worden om goed te plannen en het onderhoud slimmer uit te voeren. Verbon schetst een situatie. “We willen niet dat de poorten aan de zuidkant van een metrostation gesloten worden voor onderhoud, wanneer er aan de weg gewerkt wordt aan de noordkant.”

Door alle informatie van de verschillende partijen te koppelen, worden dit soort situaties vooraf al zichtbaar en kunnen voorkomen worden. Volgens Nobel zou dit systeem bovendien op een later moment gebruikt kunnen worden voor voorspellende data. Op basis van die informatie zou besloten kunnen worden op een bepaalde dag meer materieel in te zetten.

Kosten

Het beter kunnen managen van dergelijke storingen en incidenten, zal uiteindelijk leiden tot lagere kosten voor de concessieverlener. Er zijn namelijk genoeg storingen waarbij slechts een asset niet of minder goed werkt, maar hier wel meerdere systemen hinder van ondervinden.

Een dergelijke storing heet in vakjargon ‘oorzaak derden’ en is momenteel een hoge kostenpost voor concessieverlener. “Het is belangrijk dat er geen drie partijen gaan rennen voor een storing die één partij kan oplossen”, benadrukt Verbon. “Wij moeten als regievoerder de juiste persoon erop af sturen. Dit is echt een grote win voor Amsterdam.”

Inzetbaar in gehele Metropoolregio

Het is voor de gemeente vooral bedoeld om regie te kunnen voeren op alle incidenten. Daarbij gaat het niet eens louter om incidenten in de Noord/Zuidlijn. Uiteindelijk denkt de gemeente Amsterdam dat dit systeem te gebruiken is voor de gehele metropoolregio.

Uiterlijk in oktober 2017 moeten alle systemen voor de Noord/Zuidlijn zijn geïmplementeerd in het systeem. Die samenvoeging is technisch niet eens zo ingewikkeld. “Eigenlijk doet nu iedereen al hetzelfde, maar ze spreken niet dezelfde taal”, vertelt Nobel. “Daarom moeten we een lijst met definities opstellen, zodat iedereen elkaar in ieder geval begrijpt.”

Bekijk hier het filmpje over het systeem op de Noord/Zuidlijn (bron: Paphos Group):

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Slim onderhoud plegen op Noord/Zuidlijn voorkomt problemen | OVPro.nl