Controleur, RET, BOA, proces-verbaal

OV-sector geen voorstander van landelijke database reisverboden

Controleur, RET, BOA, proces-verbaal

De OV-sector ziet weinig in een landelijke database voor personen met een reisverbod en een meer uniforme toepassing van het verbod. Het reisverbod werkt volgens de sector vooral als het lokaal passend kan worden gemaakt. Toch wil staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu de mogelijkheden voor een meer uniform reisverbod in de OV-sector en een landelijke database juridisch laten toetsen.

De staatssecretaris wil het onderzoek laten uitvoeren om te komen tot een ‘gedegen en definitief besluit. Er is net een rapport van DSP-groep uitgekomen over de uitkomsten van de evaluatie van het reisverbod in het OV. Sinds 2008 worden soms reisverboden opgelegd. De eerste paar jaren alleen door de Rotterdamse vervoerder RET en sinds 2015 ook door Arriva, NS, Connexxion en Syntus. Dit verbod kan worden opgelegd aan notoire zwartrijders, maar ook aan reizigers die agressiviteit vertonen.

Uniform reisverbod

Dijksma wil door deze toetsing meer inzicht krijgen in de (on)mogelijkheden van het reisverbod. Dit terwijl de vervoerders, BOA’s en ketenpartners zelf al hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan uniformiteit bij het reisverbod. Juist door de huidige diversiteit, heeft de vervoerder de ruimte om zelf prioriteiten te stellen per modaliteit, per gebied en zelfs per traject. “Zo kan de maatregel worden ingezet daar waar dat het meeste zinvol wordt geacht.” Ze hebben weinig vertrouwen in de effectiviteit van een landelijk geldend reisverbod

Een landelijk geldend reisverbod is bovendien juridisch helemaal niet mogelijk, zo wordt beschreven in het onderzoeksrapport. “Een opgelegd reisverbod wordt – met het oog op de proportionaliteit – beperkt in tijd, omvang en plaats en beperkt zich in principe tot het traject van de vervoerder waar de overlast heeft plaatsgevonden.”

Database

Om die redenen zien de ondervraagde partijen ook weinig in een landelijke database. Zonder een landelijk geldend reisverbod, heeft een dergelijke database weinig toegevoegde waarde en dit voornemen kan dus op weinig steun rekenen. Voordat dit überhaupt realiteit zou kunnen worden, speelt hierbij nog dat gegevens niet zomaar onderling kunnen worden uitgewisseld. Daarvoor moet aan privacy-technische randvoorwaarden worden voldaan.

Sinds de invoering van deze maatregel, hebben vervoerders er 468 keer voor gekozen om het reisverbod op te leggen. Vooral Arriva en NS hebben de maatregel vaak opgelegd en dan met name in de strijd tegen zwartrijders. RET en Connexxion kozen louter voor deze optie bij geweldsincidenten. Hoewel de onderzoekers het te vroeg vinden om grote conclusies te trekken over de effectiviteit van het reisverbod, constateert bijvoorbeeld Arriva wel een daling op het aantal lijnen waar dit verbod kan worden uitgeschreven. Dit betekent ook minder zwartrijders.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.