Metro's GVB, Amsterdam, sporen (foto: GVB Verbindt)

‘Overheden hebben te weinig geld voor opgave mobiliteit’

Het bereikbaar houden van de Randstad vereist meer geld dan nu bij het Rijk én de regio’s gereserveerd is. Dat stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de afsprakenlijst na het Bestuurlijke Overleg MIRT van vorige week. Tijdens deze overleggen zijn afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van de Randstad. De financiële opgave is echter groot; groter dan het geld dat hiervoor beschikbaar is. 

Het ging tijdens de overleggen over de bereikbaarheid van de regio Amsterdam en de regio Rotterdam-Den Haag. Zowel op de weg als in het OV worden hier capaciteitsproblemen verwacht. Voorafgaand aan de verkiezingen maakten deze steden goed duidelijk waar hun prioriteiten lagen. Met name in het openbaar vervoer moet worden geïnvesteerd, want autoverkeer is niet erg ruimte-efficiënt.

Concrete bedragen

Grootste plannen voor het OV werden er ook voorgesteld, maar het kostenplaatje daarvoor is fors. Enkele miljoenen zijn vaak nodig om een lightrailproject van de grond te krijgen. Daarom waarschuwde staatssecretaris Stientje van Veldhoven onmiddellijk dat ook de lokale overheden zelf een deel van de financiering op zich moesten nemen. Maar zelfs dat blijkt niet voldoende. De wens voor extra en beter OV is groot, maar het geld blijft achter.

“De regio en het rijk spreken de bestuurlijke wil uit zich te verbinden aan financiering van de grote mobiliteitsopgaven na 2030, zonder daarover nu bedragen af te spreken”, aldus het ministerie. Er wordt gekeken naar maatregelen die knelpunten het beste kunnen oplossen en naar mogelijkheden om het meeste uit financiering te halen. Dit kan ook bijvoorbeeld door investeringen vanuit de markt. De mogelijkheid om pensioenfondsen te laten investeren in OV-infrastructuur, wordt al langer genoemd.

Asfalt

De afgelopen tijd hebben de steden in de Randstad onderhandeld over de verdeling van het geld. Over de investeringen asfalt is nu al iets meer duidelijk geworden. Minister Cora van Nieuwenhuizen reserveert 30 miljoen euro uit het Infrastructuurfonds voor de aanpak van het Rottepolderplein, waar bijna elke dag files staan. Maar voor het wegennetwerk is 200 miljoen euro beschikbaar vanuit het Infrastructuurfonds.

Het openbaar vervoer is lastiger te financieren en moet het op dit moment nog doen met beloftes voor onderzoeken of een actieprogramma, waarbij ook wordt gekeken naar openbaar vervoer. In Rotterdam-Den Haag wordt een pre-verkenning uitgevoerd naar de OV-ontsluiting van het Central Innovation District en de Binckhorst. In Amsterdam wordt in het Actieprogramma Stedelijke Bereikbaarheid gewerkt aan de verbetering van het bestaande OV-verbindingen. De regio zelf trekt geld uit om metrohalte Sixhaven toe te voegen aan de Noord/Zuidlijn.

Spoornetwerk Amsterdam

Een belangrijk onderwerp voor het afgelopen overleg was de toekomst van het spoornetwerk in Amsterdam. Eerder zei de staatssecretaris concreet te willen investeren in het derde perron op Amsterdam-Zuid en in grensoverschrijdende verbindingen. Maar nu is gebleken dat het derde perron op Amsterdam-Zuid effecten heeft op de verbouwing van Amsterdam Centraal. Om dit te financieren wordt overwogen om op Centraal te kiezen voor negen sporen in plaats van tien. Dit scheelt namelijk miljoenen.

Die overweging heeft tot grote verbazing geleid bij NS en verschillende reizigersorganisaties. NS waarschuwde dat door dit besluit een aantal sprinters niet meer kan doorrijden naar Amsterdam Centraal en dat hierdoor te weinig ruimte zou kunnen zijn voor internationale treinen op Amsterdam Centraal. Uiteindelijk heeft het ministerie daardoor besloten om een investeringsbeslissing uit te stellen en eerst aanvullende informatie te verzamelen over de effecten.

Uitstel

In het Regeerakkoord uitte het kabinet de ambitie om van het OV een goed alternatief te maken voor de auto. Bovendien zouden er afspraken worden gemaakt voor de cofinanciering van uitbreiding van het openbaar vervoer, bijvoorbeeld via lightrailverbindingen. De meeste financieringsafspraken zullen echter pas worden gemaakt in het najaar van 2018, wanneer het volgende BO MIRT plaatsvindt.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.