Jaarverslag RET: opnieuw meer groei dan voorspeld

Foto Inge

Het aantal reizigerskilometers dat wordt afgelegd in de metro’s, bussen en trams van de RET is afgelopen jaar opnieuw hoger uitgekomen dan waar rekening mee wordt gehouden. In totaal heeft de vervoerder een groei van 2,7 procent gemerkt in 2018, terwijl er jaarlijks maar uitgegaan wordt van 2 procent. Dat staat in het jaarverslag van de RET dat donderdagmorgen werd gepubliceerd. 

RET-directeur Maurice Unck benadrukt daarom het belang een schaalsprong. Op korte termijn kan de groei opgevangen worden door eenvoudige maatregelen, zoals het rijden van extra spitsritten. Maar op de langere termijn zijn die oplossingen niet het antwoord. Tot die schaalsprong behoren onder andere het automatiseren van het metronetwerk en betere ontsluiting van het oostelijke deel van Rotterdam-Zuid door een nieuwe Oeververbinding.

Metrovervoer

Overigens werd de totale groei van het aantal reizigerskilometers met name veroorzaakt door het metrovervoer. Met deze modaliteit is in 2018 3,2 procent meer kilometers afgelegd, wat uitkomt op 10.100 extra reizigers per werkdag. De stiptheid van deze modaliteit is wel lucht gezakt, namelijk van 96,0 procent in 2017 naar 95,7 procent in 2018. Ook de bussen waren iets minder punctueel dan een jaar eerder. De tram was juist een heel procentpunt stipter dan in 2017.

Omdat RET opnieuw meer reizigers mocht verwelkomen, komt de kostendekkingsgraad voor tram, bus, metro en ferry afgelopen jaar uit op 83,8 procent. Dat is een stijging ten opzichte van 2017, toen de kostendekkingsgraad 81,1 procent. was. Dit houdt in dat de vervoerder in verhouding minder subsidie gebruikt om de exploitatie uit te kunnen voeren. Dit is een trend die al enkele jaren zichtbaar is.

Positief bedrijfsresultaat

De vervoerder is tevreden over het financiële resultaat dat behaald is, want 2018 is afgesloten met een 5,6 miljoen euro winst. Een van de doelen die de vervoerder voor zichzelf heeft gesteld is een rendement van in ieder geval 5 miljoen euro per jaar. Een jaar eerder wist RET dit doel niet te halen, want in 2017 bleef de winst steken op 4,7 miljoen euro.

Die winst is voor een groot deel toe te rekenen aan een eenmalig voordeel voor eerder uitbetaalde transitievergoedingen aan langdurig zieken. Door een wijziging van de wet kunnen die vergoedingen worden geclaimd bij het UWV en daardoor is het resultaat van de RET gespekt met 1,1 miljoen euro extra. Daarnaast hebben er opnieuw meer reizigers hun rit afgelegd met de RET en zij reisden ook verder, wat positief is voor de opbrengsten. Dit zorgt ervoor dat de RET over 2018 in totaal 2,2 miljoen euro moet afdragen aan de opdrachtgever, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Ziekteverzuim

Door het hoge ziekteverzuim heeft de Rotterdamse stadsvervoerder alweer voor de tweede keer op een rij extra kosten moeten maken voor de inhuur van medewerkers. Dit was nodig om de dienstregeling nog gewoon te kunnen uitvoeren. Het ziekteverzuim is namelijk opnieuw toegenomen. De vervoerder wordt hier al langere tijd mee geconfronteerd en heeft dus opnieuw veel aandacht hieraan gegeven. Maar het heeft niet geleid tot het gehoopte resultaat.

Het verzuimpercentage was 7,9 procent in 2018 en in 2017 was dit nog 7,3 procent, beschrijft het jaarverslag. We zien een forse toename van lang verzuim en medewerkers die wegens beperkingen niet meer in hun eigen werk kunnen terugkeren en daarnaast een stijging van frequent verzuim. De langdurige griepgolf in het voorjaar heeft ook bijgedragen aan de stijging. De inzetbaarheid staat onder druk, door afnemende vitaliteit bij steeds langer moeten doorwerken, door de beperkte mobiliteit, roosters en diensten en door de ongezonde leefstijl van een grote groep medewerkers. De stijgende tendens is zichtbaar in de hele OV-sector.

Lees ook:

OV-Debat-2019_468x73px-registreer

Het OV in de Randstad is heel succesvol, maar loopt daardoor ook tegen de grenzen aan. Hoe ga je hiermee en welke innovaties kunnen nog helpen? Bezoek het OV Debat op 21 mei en leer er meer over.

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.