Logo RET op metro

Rotterdam wil duurder metrokaartje voor investeringen in OV

De gemeente Rotterdam stelt voor om het metrovervoer en de Haagse tramlijnen 3 en 4 flink duurder te maken. Een verhoging van vijftien procent moet 6 miljoen euro per jaar opleveren; een bedrag dat de regio Rotterdam Den Haag weer kan inzetten voor noodzakelijke investeringen om kwalitatief openbaar vervoer te houden. Dit plan lijkt in het verkeerde keelgat te schieten bij sommige partijen in de gemeenteraad.

Het gaat om een advies dat de gemeente geeft als reactie op een onderzoek van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag naar mogelijke aanpassingen van OV-tarieven in die regio. De opdrachtgever wilde meer informatie krijgen over de wijze waarop tarieven kunnen worden gebruikt voor meer spreiding, hogere OV-opbrengsten en betere toegankelijkheid. De gemeente onderschrijft met name de noodzaak voor extra geld, zodat die bedragen in het openbaar vervoer kunnen worden gestoken.

Metro en tram

In het onderzoek van de MRDH werden verscheidene maatregelen onder de loep genomen en twee conclusies kwamen duidelijk naar voren. Ten eerste zijn tarieven geen efficient middel om meer spreiding te bewerkstellingen. Ten tweede is een prijsverhoging voor reizigers alleen acceptabel wanneer daar een merkbare verbetering van het product tegenover staat. Om die reden ziet het Rotterdamse college vooral kansen om de prijs te verhogen voor het metrovervoer en de twee tramlijnen. Op andere lijnen zou een duurder kaartje niet te verantwoorden zijn.

De prijs per kilometer in Rotterdam bedraagt momenteel 15 cent. Als het voorstel door alle politieke organen wordt geaccepteerd, gaan reizigers 17,25 eurocent betalen. In 2018 werden er alleen met de metro zo’n 618.000.000 reizigerskilometers afgelegd. Het college verwacht dat de verhoging van de ticketprijs jaarlijks circa 6 miljoen euro zal opleveren, wat volgens de Rotterdamse politiek daarna weer ten goede moet komen aan het OV.

Kritiek

Toch kan het voorstel al op kritiek rekenen. Robert Simons, raadslid voor Leefbaar Rotterdam, kan niet begrijpen dat de gemeente juist op dit moment de prijs voor het openbaar vervoer wil verhogen. “Op dit moment met zo’n voorstel komen. Onbespreekbaar voor Leefbaar Rotterdam”, schrijft hij op Twitter. En ook bijvoorbeeld de VVD en de Partij van de Dieren hebben kritiek. De laatste wijst erop dat PvdD al langer vraagt om zeggenschap over de tarieven voor het OV.

Reizigersorganisatie Rover is tegen het verhogen van de prijzen, aangezien dit juist mensen zal overtuigen om het OV links te laten liggen. De organisatie pleit voor betere tariefintegratie; de overheden moeten dus werken aan een betere afstemming van de tariefsystemen voor de trein en voor bus, tram en metro. Reizigers worden nu sterk benadeeld wanneer ze van meerdere modaliteiten gebruik willen maken en daardoor wordt het OV minder aantrekkelijk. Een betere samenhang van de tarieven zou dus het openbaar vervoer aantrekkelijker maken.

Onderzoek

In het onderzoek van de MRDH werden nog geen daadwerkelijke voorstellen gedaan voor een maatregelenpakket. Daarom heeft het college van B en W zelf drie varianten bekeken. Een daarvan was om het OV goedkoper te maken voor kinderen, maar de tarieven verder niet te wijzigen. Dit is echter door de gemeente snel afgeschreven, omdat hiermee geen extra middelen worden opgehaald.

Het is ook mogelijk om de tarieven te verhogen om zo de stijgende exploitatiekosten en de investeringen te kunnen bekostigen. Het college ziet echter het probleem dat een duurder kaartje op veel tram- en buslijnen niet te rechtvaardigen is. De enige manier om daarnaast extra inkomsten binnen te krijgen is door de prijs gelijk te trekken naar het niveau in Den Haag. Dit heeft geen voorkeur van de gemeente Rotterdam, omdat dit een dubbele tariefverhoging op de metro betekent en het bovendien onlogisch is om aan de ene kant te harmoniseren in de regio en tegelijkertijd te differentiëren op prijs op bepaalde lijnen.

Minima

Daarom is het de ambitie van het het college om de metro en lijnen 3 en 4 in Haaglanden duurder te maken, aangezien uit het onderzoek van MRDH bleek dat reizigers een tariefverhoging acceptabel vinden als daar een merkbare verbetering tegenover staat.

De opbrengsten van deze maatregel wil Rotterdam steken in de financiering van de nachtmetro, een frequentieverhoging van de metro en de HOV-bus door de Maastunnel. Dit laatste moet de drukte op de metro verlichten. De metro in de late uurtjes kost circa 120.000 euro per jaar, voor de frequentieverhoging is circa 60 miljoen nodig en voor de HOV-bus tussen de 40 en 70 miljoen.

Ondanks de plannen om de metro en de twee tramlijnen duurder te maken, wil de gemeente wel degelijk rekening houden met de betaalbaarheid van het openbaar vervoer voor mensen met minder geld. Naast een duurder ticket voor de metro, wil de lokale overheid ook de producten MRDH Kidsvrij en MRDH Kinderkaart invoeren. Een nieuw speciaal product voor minima wordt verder onderzocht.

Besluit

Het gaat nu nog om een voorlopig plan, want de gemeenteraad van Rotterdam moet het voorstel nog bespreken en uiteindelijk moeten de 23 gemeenten binnen de MRDH het eens worden. Bovendien benoemt het college van B en W in de brief expliciet dat het huidige coronavirus impact heeft op het gebruik en het aanbod van OV en op de financieel-economische situatie in de regio. “Het is te vroeg om nu in te schatten wat de gevolgen zullen zijn op de middellange termijn. Deze factoren zullen wij, gezamenlijk met de andere gemeenten binnen de MRDH, in het verdere besluitvormingsproces betrekken.”

Lees ook:

Weinig spreiding door goedkoper spitstarief in OV

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

6 reacties op “Rotterdam wil duurder metrokaartje voor investeringen in OV”

Josephine Kole|07.04.20|15:25

Nog duurder !!!!!

Roel Bartlema|08.04.20|10:17

De prullemand is de beste bestemming voor dit slechte plan. Eerst maar eens kijken in wat voor Nederland (en metropoolregio) wij wakker worden na de aftocht van het coronavirus.

joeri van den steen|08.04.20|10:39

Ff serieus als ik met mijn vriendin van hoek van holland naar het centrum wil kost me dat twee dagkaarten. ( 17 euro) Het is al duur genoeg dat ov in Nederland. Ben je 65+ kan je vrij reizen. Misschien moeten ze daar is wat aan doen. Laat de mensen 25% meebetalen aan het vervoer van de 65 plusgroep.

Ria De Bloeme|08.04.20|15:22

Het o.v is al jarenlang een ramp
Stampvolle metro ’s en trams in de spits en ook.vaak buiten de spits
En dan weer duurder maken
Er is totaal geen kwaliteit een grote puinhoop

Gabriël Hoezen|08.04.20|16:21

Investeer in in een samenhangend en snel ov in de metropoolregio. En dat is niet: voor een paar miljoentjes de kosten voor de burger meer dan 10% duurder maken. Kijk eens wat er in Zuid-Holland wordt en is uitgegeven aan wegeninfra, vele miljarden: A4 Delft-Schiedam, Blankenburgtunnel, Rotterdamsebaan, Rijnlandroute, verbinding A13-A16. Tien procent van dat budget af en je bent al veel verder! Het is een kwestie van politieke wil op alle bestuurslagen om echt prioriteit te geven aan OV. Keuzes!

Pedro de Rade|08.04.20|16:48

Iemand zal het fiasco van ongeveer 450 miljoen voor de hoek van Holland metrolijn moeten betalen, waarom niet de burgers? Zo doorzichtig en gelijk zo verrot, hoe durven jullie!!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.