OCCR, verkeersleiding, ProRail

Onderzoek werkbeleving treinverkeersleiding: menselijke maat raakte ondergesneeuwd

OCCR, verkeersleiding, ProRail

Van de medewerkers van de Verkeersleiding van ProRail is 63 procent tevreden of zeer tevreden met hun werk en 15 procent ontevreden of zeer ontevreden. De resterende 22 procent oordeelde neutraal. Dat is de uitkomst van een werkbelevingsonderzoek onder de verkeersleiders. De onvrede kent een lange geschiedenis. Sinds de splitsing van NS lag de focus te veel op prestaties en processen raakte de menselijke maat onderbelicht.

Het onderzoek is uitgevoerd door Ngenious in opdracht van ProRail en de vakbonden FNV, CNV en VHS. De vraag naar deze peiling komt voort uit de onvrede die al lange tijd leeft onder een groep verkeersleiders. Het ongenoegen kwam onder meer vorig jaar naar voren bij de cao-onderhandelingen tussen de bonden en ProRail. Ze verliepen uiterst moeizaam. Uit allerlei onderdelen van de organisatie kwamen signalen van onvrede, werkdruk en verstoorde arbeidsverhoudingen. Een dreigende staking kon op het laatste moment afgewend worden. In het cao-akkoord is toen afgesproken dat er een werkbelevingsonderzoek gedaan zou worden. De uitkomsten zijn nu gepubliceerd.

Ondersteunende middelen en eerlijkheid

Uit het onderzoek blijkt dat de medewerkers die ontevreden of zeer ontevreden zijn verspreid zitten over alle dertien verkeersleidingposten in het land en dat ze vooral uitvoerende functies hebben. Werkbeleving is door de onderzoekers uitgesplitst naar tien verschillende thema’s. Duidelijk wordt dat de werkbeleving vooral negatief beïnvloed wordt door onvrede over ondersteunende middelen (43 procent is daar negatief over) en eerlijkheid (38 procent is negatief). Zingeving en werksfeer scoren juist het hoogst met percentages van 65 en 62 procent.

De onderzoekers concluderen dat de negatieve werkbeleving een lange geschiedenis kent. Dat begon al met de splitsing van NS. “Hierna heeft de organisatie zich moeten heruitvinden en werd primair de focus gelegd op de harde kant van de organisatie: de opgave, de structuur en het proces.” De menselijke maat is volgens het onderzoek onderbelicht geraakt en dat heeft geleid tot de huidige onrust.

Herstellen onderlinge verhoudingen

In hun aanbevelingen adviseren de onderzoekers om vooral te focussen op het herstellen van de onderlinge verhoudingen. Ook zou ProRail met oog op de lange termijn een nieuw organisatiesysteem moeten opzetten om de Verkeersleiding beter voor te bereiden op toekomstige opgaves.

Hoewel de bonden het rapport roemen, laten ze weten geschrokken te zijn van de inhoud, ook al is die niet nieuw voor hen. “Het rapport maakt pijnlijk duidelijk dat er op veel plekken in de organisatie sprake is van een onveilige werkvloer. Angst, intimidatie, pestgedrag”, zegt Jerry Piqué, onderhandelaar van CNV Vakmensen.

De vakbonden noemen het positief dat dankzij het rapport allerlei problemen nu bespreekbaar zijn geworden. Gezina ten Hove, bestuurder VHS Railprofessionals: “Nu kunnen we er echt wat aan gaan doen. We willen immers dat mensen veilig en met plezier hun werk kunnen doen.”

Fundament

Volgens Hans Smit, de recent aangestelde directeur Verkeersleiding van ProRail, ligt er nu een goed fundament om verder te bouwen. “Ik schrik tegelijkertijd van de schaduwkant waar gevoelens van angst, onmacht, onrechtvaardigheid en buiten spel staan heersen. Ik vind het noodzakelijk dat te verbeteren. Hier ligt een opgave voor mij en iedereen in onze organisatie, we kunnen dit niet zonder elkaar. Zeker als het gaat om grensoverschrijdend gedrag.”

Lees ook

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Yvonne Ton

Yvonne Ton is freelance journalist voor de online vakbladen van ProMedia Group.

1 reactie op “Onderzoek werkbeleving treinverkeersleiding: menselijke maat raakte ondergesneeuwd”

Pat Rick|07.04.22|15:35

De NS-top is ontkoppeld van de rest van het bedrijf. Illusie om te denken dat een piramidestructuur alles kan overzien en de juiste beslissingen kan nemen. Zondag werd dus de verkeerde genomen door niet meer te gaan rijden. Organisatie NS moet zich aanpassen aan omgeving, die steeds complexer wordt. Juist een andere opzet met zelfsturende team en een ondersteunende directie is nodig. Dat vraagt meer van de directie die dat eigenlijk niet aandurfde (nu makkelijk geld verdienen). Idem ProRail.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.