Elektrische bussen GVB op Sloterdijk

Vervoerregio Amsterdam pleit voor bestuursakkoord circulair OV

Foto Dylan

De Vervoerregio Amsterdam wil vanuit kennisplatform CROW en DOVA, het samenwerkingsverband van decentrale OV-autoriteiten, samen met vervoerders, Rijk en de producenten van OV-voertuigen een Bestuursakkoord Circulair Openbaar Vervoer in het leven roepen. Zo’n akkoord zou op dezelfde leest geschoeid moeten worden als het bestaande Bestuursakkoord Zero Emissie Bus.

Dat voorstel doet de vervoerregio in een brief aan staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. De OV-autoriteit wijst er op dat de sector ook al aanjager is geweest van de verdere ontwikkeling van grotere zero emissie voertuigen. Een vergelijkbare functie zou het OV kunnen vervullen om een meer circulaire economie in het openbaar vervoer van de grond te krijgen. Te denken valt onder meer aan een langere levensduur van bussen, hergebruik van materiaal en het verminderen van afvalstoffen.

Recent was er een bijeenkomst met vervoerders, producenten en opdrachtgevers in het openbaar vervoer over de kansen en mogelijkheden van een circulair mobiliteitssysteem, die verschillende concrete suggesties opleverde.

Bussen reviseren en efficiënt gebruik grondstoffen

Zo stelden de deelnemers dat het voor zero emissie bussen niet voor de hand ligt om ze net als dieselbussen na twaalf jaar af te schrijven. Een alternatief zou kunnen zijn om de bussen te reviseren of ze modulair te bouwen, zodat niet de hele bus meteen vervangen hoeft te worden bij problemen of slijtage. Verwerking en hergebruik van oude batterijen is ook een onderwerp waar de sector als een van eerste gebruikers van grote batterijen een oplossing voor zou moeten vinden. Datzelfde geldt voor zaken als efficiënt grondstofgebruik en de ontwikkeling van slimme businessmodellen.

“De overheid heeft met regelgeving een sterke prikkel in handen om de markt verder in beweging te brengen”, stelt de Vervoerregio Amsterdam in de brief aan de staatssecretaris. Een gezamenlijk bestuursakkoord voor circulair openbaar vervoer zou de basis moeten vormen voor een gezamenlijke agenda van vervoerders, producenten en Rijk de komende jaren.

Bestuursakkoord Zero Emissie Bus

Het Bestuursakkoord Zero Emissie Bus is in 2016 gesloten tussen het IPO, de Vervoerregio Amsterdam, de Metropoolregio Rotterdam en Den Haag en het ministerie van IenW en bevat afspraken over de instroom en vervanging van schone bussen. Inmiddels werken ook partijen als DOVA en ElaadNL mee aan het bereiken van de doelstellingen. De overeenkomst loopt tot 2025.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Yvonne Ton

Yvonne Ton is freelance journalist voor de online vakbladen van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.