OV-chipkaart, NOVB

Vervoerders strijken minder op vanwege gemiste check-outs

De vervoerders hebben in 2015 ongeveer 4,2 miljoen euro overgehouden aan gemiste uit-checks. Dat is een behoorlijke daling in vergelijking met de 16 miljoen euro die de vervoerders hier een jaar eerder nog aan overhielden. Dit blijkt uit herhaalonderzoek dat Panteia heeft uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Openbaar Vervoerberaad (NOVB).

Bovendien blijkt dat ongeveer in 1,3 procent van alle ritten die worden afgelegd met een OV-chipkaart wordt vergeten om uit te checken. Dit percentage is nog steeds hoger dan gewenst. De toenmalige staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Wilma Mansveld, liet weten dat het percentage van 1,7 gemiste check-outs zou moeten dalen naar minder dan één procent. Hoewel het percentage weliswaar flink is gedaald is, voldoet het hier nog niet aan.

Maatregelen vervoerders

Het NOVB, waarin overheden, vervoerbedrijven en consumentenorganisaties vertegenwoordigd zijn, maakt zich echter geen zorgen. Het ziet deze daling als een goed teken dat de genomen maatregelen werken en heeft er dus ook alle vertrouwen in dat de komende jaren het aantal gemiste check-outs nog verder zal dalen tot minder dan 1 procent. Maatregelen die in de afgelopen tijd zijn genomen, zijn onder andere het plaatsen en verplaatsen van OV-chippalen en het verder verbeteren van de website www.uitcheckgemist.nl. NS is bovendien gestart met de check-uit alert service.

Deze laatste twee maatregelen hebben er mede aan bijgedragen dat meer mensen geld hebben teruggevraagd in 2015. De vervoerders kregen afgelopen jaar 579.000 verzoeken om geld terug te geven vanwege een gemiste uit-check. Een jaar eerder waren dit 440.000 verzoeken. Bovendien hebben de reizigers in 99 procent van de gevallen ook werkelijk hun geld teruggekregen, waardoor het bedrag hiervoor gestegen is van 2,7 miljoen in 2014 naar 4,9 miljoen euro in 2015. “Deze toename hangt (mogelijk) samen met de inspanningen die gedaan zijn in relatie met de bekendheid van en de vereenvoudiging van de mogelijkheid tot terugbetaling”, aldus Panteia.

Staatssecretaris

Hoewel het blijkt dat er nog steeds behoorlijk wat mensen hun check-out missen, lijkt de huidige staatssecretaris tevreden met de pogingen die de vervoerders hebben gedaan om het zo veel mogelijk te verminderen. “Ik constateer dat er weer stappen in de verschillende dossier zijn gezet om het reisgemak met de OV-chipkaart verder te verbeteren”, aldus staatssecretaris Sharon Dijksma van IenM.

Ook het NOVB is tevreden over de stappen die de vervoerders het afgelopen jaar hebben gezet. Het NOVB had een top vier opgesteld met projecten die eraan moesten bijdragen om een grotere klanttevredenheid te bewerkstelligen en die zouden moeten zorgen voor meer reizigers en een hogere kosteneffectiviteit. Hierbij gaat het onder meer om het ontwikkelen van nieuwe betaalmethoden, het verbeteren van het gemak voor incidentele reizigers en toeristen en een betere informatievoorziening. Volgens NOVB-voorzitter Eric Janse de Jonge zijn al deze projecten ondertussen opgepakt.

Proeven

Bovendien wordt er hard gewerkt aan proeven om het reizen in het OV en met de OV-chipkaart gemakkelijker te maken. NS heeft samen met de TU Delft een onderzoek en proef ingericht om incidentele reizigers te stimuleren in en uit te checken. Op verschillende stations zal worden vastgesteld wat het effect is op het percentage vergeten check outs wanneer in- en uitcheckpalen in een rij geplaatst worden, op de plek waar men het station binnenkomt.

Tevens gaan de vervoerders in het NOVB aan de slag met het in beeld brengen van reispatronen van reizigers uit informatie over alle OV-reizen, zonder daarbij de privacy van de reiziger te schenden, en met het creëren van een beslissingsondersteunend systeem, zodat reizigers een reisproduct kunnen kiezen dat optimaal aan hun behoefte voldoet. Daarvoor werken enkele vervoerders samen met 9292 en OpenGeo, het NDOV en Translink.

Een nieuw belangrijk project is het landelijk enkelvoudig in- en uitchecken. De eerste stap in deze richting is al gemaakt in de proef op de Valleilijn, maar dit mag niet landelijk ingezet worden. In het derde kwartaal van 2016 worden de resultaten verwacht van de maatregelen die NS heeft genomen op dit gebied. Ook is het ministerie van IenM gestart met een quick scan, waarvan de resultaten in het laatste kwartaal van dit jaar worden verwacht.

Lees ook: 

Auteur: Inge Jacobs

1 reactie op “Vervoerders strijken minder op vanwege gemiste check-outs”

Aart Roest|21.09.16|14:43

Er zijn methoden te bedenken, waarbij onredelijk hoge bedragen (bij stads- en streekvervoer) niet meer afgeboekt worden. Somminge oplossingen zijn zelfs erg eenvoudig toe te passen. Het is ook mogelijk om met één checkhandeling meer functies uit te voeren: overstappen en dal/spitsuren bijvoorbeeld. Dit zijn richtingen die naar mijn mening veel meer effectief en veel directer werken. Ze zijn gericht op de oplossing van het gecreerde, voor reizigers rompslompige, probleem. We kunnen zonder.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Vervoerders strijken minder op vanwege gemiste check-outs | OVPro.nl
OV-chipkaart, NOVB

Vervoerders strijken minder op vanwege gemiste check-outs

De vervoerders hebben in 2015 ongeveer 4,2 miljoen euro overgehouden aan gemiste uit-checks. Dat is een behoorlijke daling in vergelijking met de 16 miljoen euro die de vervoerders hier een jaar eerder nog aan overhielden. Dit blijkt uit herhaalonderzoek dat Panteia heeft uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Openbaar Vervoerberaad (NOVB).

Bovendien blijkt dat ongeveer in 1,3 procent van alle ritten die worden afgelegd met een OV-chipkaart wordt vergeten om uit te checken. Dit percentage is nog steeds hoger dan gewenst. De toenmalige staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Wilma Mansveld, liet weten dat het percentage van 1,7 gemiste check-outs zou moeten dalen naar minder dan één procent. Hoewel het percentage weliswaar flink is gedaald is, voldoet het hier nog niet aan.

Maatregelen vervoerders

Het NOVB, waarin overheden, vervoerbedrijven en consumentenorganisaties vertegenwoordigd zijn, maakt zich echter geen zorgen. Het ziet deze daling als een goed teken dat de genomen maatregelen werken en heeft er dus ook alle vertrouwen in dat de komende jaren het aantal gemiste check-outs nog verder zal dalen tot minder dan 1 procent. Maatregelen die in de afgelopen tijd zijn genomen, zijn onder andere het plaatsen en verplaatsen van OV-chippalen en het verder verbeteren van de website www.uitcheckgemist.nl. NS is bovendien gestart met de check-uit alert service.

Deze laatste twee maatregelen hebben er mede aan bijgedragen dat meer mensen geld hebben teruggevraagd in 2015. De vervoerders kregen afgelopen jaar 579.000 verzoeken om geld terug te geven vanwege een gemiste uit-check. Een jaar eerder waren dit 440.000 verzoeken. Bovendien hebben de reizigers in 99 procent van de gevallen ook werkelijk hun geld teruggekregen, waardoor het bedrag hiervoor gestegen is van 2,7 miljoen in 2014 naar 4,9 miljoen euro in 2015. “Deze toename hangt (mogelijk) samen met de inspanningen die gedaan zijn in relatie met de bekendheid van en de vereenvoudiging van de mogelijkheid tot terugbetaling”, aldus Panteia.

Staatssecretaris

Hoewel het blijkt dat er nog steeds behoorlijk wat mensen hun check-out missen, lijkt de huidige staatssecretaris tevreden met de pogingen die de vervoerders hebben gedaan om het zo veel mogelijk te verminderen. “Ik constateer dat er weer stappen in de verschillende dossier zijn gezet om het reisgemak met de OV-chipkaart verder te verbeteren”, aldus staatssecretaris Sharon Dijksma van IenM.

Ook het NOVB is tevreden over de stappen die de vervoerders het afgelopen jaar hebben gezet. Het NOVB had een top vier opgesteld met projecten die eraan moesten bijdragen om een grotere klanttevredenheid te bewerkstelligen en die zouden moeten zorgen voor meer reizigers en een hogere kosteneffectiviteit. Hierbij gaat het onder meer om het ontwikkelen van nieuwe betaalmethoden, het verbeteren van het gemak voor incidentele reizigers en toeristen en een betere informatievoorziening. Volgens NOVB-voorzitter Eric Janse de Jonge zijn al deze projecten ondertussen opgepakt.

Proeven

Bovendien wordt er hard gewerkt aan proeven om het reizen in het OV en met de OV-chipkaart gemakkelijker te maken. NS heeft samen met de TU Delft een onderzoek en proef ingericht om incidentele reizigers te stimuleren in en uit te checken. Op verschillende stations zal worden vastgesteld wat het effect is op het percentage vergeten check outs wanneer in- en uitcheckpalen in een rij geplaatst worden, op de plek waar men het station binnenkomt.

Tevens gaan de vervoerders in het NOVB aan de slag met het in beeld brengen van reispatronen van reizigers uit informatie over alle OV-reizen, zonder daarbij de privacy van de reiziger te schenden, en met het creëren van een beslissingsondersteunend systeem, zodat reizigers een reisproduct kunnen kiezen dat optimaal aan hun behoefte voldoet. Daarvoor werken enkele vervoerders samen met 9292 en OpenGeo, het NDOV en Translink.

Een nieuw belangrijk project is het landelijk enkelvoudig in- en uitchecken. De eerste stap in deze richting is al gemaakt in de proef op de Valleilijn, maar dit mag niet landelijk ingezet worden. In het derde kwartaal van 2016 worden de resultaten verwacht van de maatregelen die NS heeft genomen op dit gebied. Ook is het ministerie van IenM gestart met een quick scan, waarvan de resultaten in het laatste kwartaal van dit jaar worden verwacht.

Lees ook: 

Auteur: Inge Jacobs

1 reactie op “Vervoerders strijken minder op vanwege gemiste check-outs”

Aart Roest|21.09.16|14:43

Er zijn methoden te bedenken, waarbij onredelijk hoge bedragen (bij stads- en streekvervoer) niet meer afgeboekt worden. Somminge oplossingen zijn zelfs erg eenvoudig toe te passen. Het is ook mogelijk om met één checkhandeling meer functies uit te voeren: overstappen en dal/spitsuren bijvoorbeeld. Dit zijn richtingen die naar mijn mening veel meer effectief en veel directer werken. Ze zijn gericht op de oplossing van het gecreerde, voor reizigers rompslompige, probleem. We kunnen zonder.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.