Studenten, opladen, OV-chipkaart

Kamerleden stellen vragen over privacy reisgegevens Translink

Studenten, opladen, OV-chipkaart

Verschillende politieke partijen hebben om uitleg gevraagd over het onterecht opvragen van reisgegevens bij Translink door DUO. Daardoor is er twijfel ontstaan bij verschillende partijen of de privacy van alle reisgegevens bij Translink wel gewaarborgd is. D66 wil van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu weten welke gegevens zijn gedeeld, terwijl GroenLinks aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vraagt wat ze vindt van het onwettelijke gebruik van de reisgegevens. 

De vragen zijn ingediend door Rob Jetten en Kees Verhoeven van D66 en door Zihni Özdil van Groenlinks. De vragen van GroenLinks gaan met name over de rol die DUO hierbij gespeeld heeft. Maar D66 is ook nieuwsgierig naar de privacy van reizigersgegevens bij Translink, de hoeveelheid gegevens die is gedeeld en de afspraken die er zijn over de uitwisseling van privacygevoelige gegevens.

Onwettelijk gebruik

Translink was namelijk in eerste instantie zelf in de veronderstelling dat het zich juist aan de wet hield door de reisgegevens van studenten te verstrekken aan DUO. Maar nu de rechter het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en DUO op de vingers heeft getikt, blijkt dat ook Translink zich niet aan de wet heeft gehouden. Om die reden wil Özdidl van GroenLinks ook weten hoe de ministervan OCW het onwettelijk gebruik van de OV-chipkaartgegevens van studenten beoordeelt.

Volgens de Volkskrant heeft DUO van bijna 400 studenten het reisgedrag opgevraagd om te bepalen of zij wel echt uitwonend zijn. Op basis daarvan willen de Tweede Kamerleden van staatssecretaris Sharon Dijksma van IenM en Klaas Dijkhoff van VenJ weten of dit ook bij andere reizigers gebeurt. In dat geval stelt GroenLinks zelfs voor dat reizigers met een gepersonaliseerde OV-chipkaart een melding zouden kunnen krijgen wanneer hun reisgedrag door derden wordt verschaft.

Kamervragen

Dit zijn de vragen die Jetten en Verhoeven hebben gesteld aan Dijksma en Dijhoff.

1. Is er een wettelijke grondslag op grond waarvan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dan wel andere overheidsdiensten, reisgegevens rechtstreeks mogen opvragen en Translink verplicht is die gegevens af te staan?1 Zo ja, wat is die wettelijke grondslag precies en aan welke regels en voorwaarden is ov-chipkaartbedrijf Translink, maar ook de overheidsdienst in kwestie in die gevallen gehouden?

2. Welke reisgegevens heeft Translink precies gedeeld met DUO?

3. Heeft Translink de reisgegevens van alle studenten doorgegeven aan DUO of alleen van studenten waarbij al sprake was van een fraude-indicatie? Indien dat laatste het geval is, om hoeveel studenten gaat het?

4. Gebeurt het vaker dat Translink reisgegevens deelt met derden? Zo ja, met wie, in welke gevallen en hoe vaak komt het voor en worden reizigers daarvan op de hoogte gesteld?

5. Welke afspraken zijn er gemaakt tussen Translink, vervoerders, concessieverleners en de overheid over toegang tot en het delen van reisgegevens?

6. Welke rechten hebben reizigers als het gaat om bescherming van hun gepersonaliseerde reisgegevens?

7. Hoe verhoudt de opsporingswerkwijze van DUO (reisgegevens rechtstreeks opvragen bij Translink) zich tot de Wet bescherming persoonsgegevens?

8. Bent u ook van mening dat reizigers met een gepersonaliseerde ov-chipkaart altijd een melding moeten krijgen wanneer hun reisgedrag door derden wordt opgevraagd bij Translink dan wel worden verschaft aan derden? Zo ja, op welke wijze wordt daar in voorzien? Zo nee, waarom niet en op welke andere wijze ziet u dan mogelijkheden voor reizigers om grip te houden op hun persoonlijke informatie die door Translink wordt verzameld en gedeeld?

9. Bent u voornemens de Autoriteit Persoonsgegevens om advies te vragen over de toegang tot en het delen van reisgegevens?

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

1 reactie op “Kamerleden stellen vragen over privacy reisgegevens Translink”

kees boer|01.09.17|18:13

Bij de invoering van de OV chipkaart toen waren her en der bedenkingen of de privicy gewaarborgd zou zijn

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.