Tramlijn 13, GVB, tram

Cao-akkoord voor medewerkers Amsterdamse vervoerder GVB

Een structurele loonsverhoging van 1,3 procent, doorbetaling van loon bij ziekte en beperking van de inhuur van externen. Dat zijn enkele onderdelen uit het cao-akkoord voor het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB. De onderhandelingspartijen hebben een voorlopig akkoord bereikt dat voorgelegd gaat worden aan de leden. Als deze akkoord gaan, ligt er een cao die geldt tot het einde van dit jaar.

Eric Vermeulen, cao-onderhandelaar namens FNV Publiek Belang, is tevreden over het behaalde akkoord. ”Buiten de afspraken over loon, zijn er mooie afspraken gemaakt over het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking en zijn afspraken gemaakt over het in dienst nemen van jongeren tot 25 jaar. Ik leg dit akkoord met een positief advies voor aan onze achterban.”

Medewerkers

De medewerkers van GVB ontvangen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari dit jaar een structurele loonsverhoging van 1,3 procent, inclusief alle relevante toeslagen. ”Ook tellen dit jaar alle toeslagen mee voor de berekening van de eindejaarsuitkering, dus een dertiende maand is nu ook een echte dertiende maand.”

Nieuw is ook de loondoorbetaling bij langdurige ziekte, waardoor dit niet meer leidt tot een loonkorting van dertig procent in twee jaar. In het tweede ziektejaar wordt het loon ook volledig doorbetaald.

De structurele loonsverhoging van 1,3 procent en het meetellen van alle toeslagen voor de eindejaarsuitkering geeft voor onder andere de conducteurs, trambestuurders en buschauffeurs een loonsverhoging van gemiddeld drie procent per jaar.

Verjonging

Naast loonafspraken is er onder meer overeenstemming over het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. De komende drie jaar worden er 75 plekken voor deze nieuwe medewerkers gerealiseerd. Ook gaat het GVB werken aan verjonging. Tien procent van de nieuwe personeelsleden zal maximaal 25 jaar oud zijn.

FNV-leden hebben tot 15 maart om hun stem te laten horen. Het volledige onderhandelingsakkoord is hier te vinden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Tom van Gurp

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.