Toezichthouders, medewerkers Service en Veiligheid, NS, station Hoofddorp

Extra geld voor sociale veiligheid niet naar streekvervoerders

Toezichthouders, medewerkers Service en Veiligheid, NS, station Hoofddorp

De extra bijdrage van tien miljoen euro om de sociale veiligheid bij NS te verbeteren wordt niet verdeeld tussen NS en de streekvervoerders. Dat meldt staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur aan de Tweede Kamer. De regionale vervoerders hadden de bewindsvrouw gevraagd om een verdeling van het geld, omdat zij minstens net zo vaak geconfronteerd worden met geweld. Maar volgens Dijksma is het de taak van de decentrale overheden om geld te investeren in de sociale veiligheid van de reizigers en het personeel van de streekvervoerders.

Nadat Dijksma beloofde eenmalig 10 miljoen extra te geven aan NS, spraken Connexxion, Arriva, Syntus, Qbuzz, EBS en Veolia hun verbazing uit dat dit geld volledig voor NS was. In een brief aan de staatssecretaris vroegen de regionale vervoerders of Dijksma drie landelijke maatregelen in overweging wilde nemen. De streekvervoerders hoopten in ieder geval dat Dijksma het mogelijk wilde maken dat de flexibele veiligheidsteams, die NS met dit bedrag kan gaan uitbreiden, ook inzetbaar worden bij regionale vervoerders of op regionale grensoverschrijdende verbindingen. Ook wilden de streekvervoerders dat Dijksma het wettelijk mogelijk zou maken tijdelijk BOA’s in te huren die niet op de loonlijst van de betreffende vervoerder staan en als laatste of ze sociale veiligheid uit de concurrentiesfeer wilde halen.

Sociale veiligheid

Dijksma erkent dat sociale onveiligheid niet alleen bij de NS een probleem is en zegt al sinds 2015 bezig te zijn met de vervoerders en het ministerie van Justitie om een integrale aanpak te ontwikkelen. Maar de extra bijdrage mag volledig besteed worden door NS en zal dus niet eerlijk verdeeld worden tussen alle Nederlandse vervoerders. Overigens is ze wel van mening dat de regionale vervoerders ook voordelen zullen merken van de maatregelen die NS kan nemen met het bedrag dat de spoorvervoerder heeft gehad. “Het precieze pakket van maatregelen wordt nu uitgewerkt, maar ik denk bijvoorbeeld aan innovaties die breder toepasbaar zijn in het OV”, aldus Dijksma.

NS kan de 10 miljoen euro namelijk gebruiken om verschillende maatregelen te onderzoeken. Dijksma denk hierbij aan het landelijk uitrollen over alle vervoerders van het digitaal afhandelen van bekeuringen met de smartphone. Onlangs heeft NS daarmee een succesvolle proef uitgevoerd. Een andere mogelijke maatregel die NS kan realiseren met dit bedrag is de SMS-alert app, waarmee geweldsincidenten gemakkelijker gemeld moeten kunnen worden.

Concurrentie

Wel bleek de staatssecretaris bereid om sociale veiligheid uit de concurrentiesfeer te halen. In de brief van de streekvervoerders luidden zij de noodklok dat sociale veiligheid nog steeds onderdeel is van concurrentie tussen de vervoerders en ook decentrale overheden.

Dijksma zegt dat ze in samenwerking met de streekvervoerders, decentrale overheden en DOVA hierover heeft overlegd. Ze merkte zelf niet dat sociale veiligheid een onderdeel was van het gunningsproces, maar erkende dat dit indirect zo opgepakt kan worden door vervoerders. Dijksma zei het daarom belangrijk te vinden dat de vervoerders hierover overleggen met de decentrale overheden. “Ik zie het als de rol van mijn ministerie om mogelijke knelpunten bespreekbaar te maken en waar mogelijk op te lossen.”

BOA’s

De streekvervoerders vroegen ook of Dijksma het mogelijk wilde maken dat vervoerders BOA’s konden inhuren worden uit een ‘ander BOA-domein’. Dit betekent dat een vervoerder wanneer nodig dergelijke opsporingsambtenaren zou kunnen inhuren, terwijl die op de loonlijst staan van een andere vervoerder. Dit is op het moment wettelijk nog niet mogelijk en volgens Dijksma zal dit de komende tijd niet veranderen.

Ze zei echter wel dat het ministerie van Veiligheid en Justitie nog bezig is om de mogelijkheden wat betreft de inhuur van boa’s te onderzoeken. Het is dus mogelijk dat het ministerie alsnog besluit het wettelijk wel mogelijk te maken dat vervoerders BOA’s van een andere vervoerder inhuren. Volgens Dijksma zal het ministerie van Veiligheid en Justitie hierover op korte termijn met een officieel standpunt komen.

Eerlijke verdeling

De streekvervoerders waren niet de enige die hun vraagtekens stelden bij de eerlijkheid van de verdeling van het bedrag dat Dijksma beschikbaar heeft gesteld aan NS. Ook het CDA wilde weten waarom de 10 miljoen niet gedeeld werd met de regionale vervoerders. Burgers in de regio zouden namelijk ook meebetalen aan dit bedrag, maar zij zouden reizen met een regionale vervoerder en minder met NS.

Volgens Dijksma stelt het ministerie echter een bijdrage aan de decentrale overheden beschikbaar, dat zij in het regionale OV kunnen steken. “De financiering van maatregelen voor regionale OV-concessies zal door decentrale overheden en regionale vervoerders moeten gebeuren”, aldus Dijksma. Dit betekent dat de regionale aanpak van sociale veiligheid in het OV kan verschillen. “Het blijft daarom een opgave voor alle betrokkenen om gezamenlijk knelpunten aan te pakken en maatregelen te nemen.”

Pilot Verbeterd Toezicht

Het is niet de eerste keer dat de vervoerders maatregelen nemen om de sociale veiligheid te verbeteren. In 2011 werd nog gestart met de pilot Verbeterd Toezicht waarin alle vervoerders samenwerkten om de veiligheid in het OV te verbeteren. Ook toen werd er concessie-overschrijdend gewerkt, wat goede gevolgen had. Het aantal incidenten daalde en zowel reizigers als medewerkers voelden zich veiliger.

Deze pilot werd echter stopgezet nadat er geen geld meer beschikbaar voor was. De reden hiervoor was dat het ministerie niet langer bereid was de pilot te financieren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken financierde samen met gemeentes en provincies het eerste jaar van de pilot Verbeterd Toezicht. Daarna werd de pilot twee keer verlengd met onder meer subsidies van het ministerie voor Infrastructuur en Milieu. Vanaf 2013 vond Minister Schultz van Haegen dat gemeentes en provincies de pilot zelf moesten gaan financieren, maar dit gebeurde slechts minimaal en het project stopte.

Inge Jacobs

Lees ook:

Auteur: Inge Jacobs

1 reactie op “Extra geld voor sociale veiligheid niet naar streekvervoerders”

Loek van der Heide|15.03.16|14:04

De verdeling van gelden ‘sociale veiligheid’ op enkel het NS-kern net is weer zo’n typisch voorbeeld van Wij/Zij denken vanuit de Randstad-Holland regering

Iedereen betaalt mee aan voorzieningen ‘veilgheid’ (?)
Het wordt tijd dat de regio’s in de ‘Perifere haak’ Noordelijk/Oostelijk/Zuidoostelijk/zuidwestelijk van Randstad-Holland zich in een EU-gerechtelijke procedure keren tegen dit Pro-Randstad-Holland beleid
De regio’s leverden al zoveel in voor al die ‘verlieslatende’ infra
in Randstad

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Extra geld voor sociale veiligheid niet naar streekvervoerders | OVPro.nl