Weer lichte stijging van agressie in OV in de afgelopen jaren

Hoewel het totale aantal incidenten met agressie in het OV momenteel flink lager is dan tien jaar geleden, lijkt er in de afgelopen jaren juist weer een lichte stijging op te treden van gewelddadige incidenten. Zowel de ernstige als lichte incidenten blijken vaker voor te komen in regionale bussen. Ook is er bij NS weer sprake van een lichte stijging van het aantal incidenten in 2014 en 2015 in vergelijking met de voorgaande jaren. 

Deze week berichtten verschillende media dat het aantal incidenten in het OV al jaren daalde. Tegelijkertijd bracht het ministerie van Infrastructuur en Milieu de cijfers naar buiten over agressie in het OV. Bij alle Nederlandse vervoerders waren deze cijfers over de afgelopen tien jaar opgevraagd. Daaruit bleek inderdaad dat het totale aantal incidenten bij vrijwel alle vervoerders was gedaald. Een verdere analyse toont echter aan dat er bij veel vervoerders – vooral bij Connexxion, Arriva en Qbuzz – in de afgelopen jaren vaak weer sprake is van een kleine stijging van het aantal incidenten in het OV, met name in het busvervoer.

Stijging

De grootste stijging in het busvervoer van de streekvervoerders is op te merken bij Qbuzz, waar in 2013 ‘slechts’ 68 incidenten in de categorie B werden gemeld. Hierbij gaat het over lichtere incidenten, zoals het uitschelden of beledigen van personeel of medereizigers. In 2014 steeg dit aantal naar 628 en een jaar later naar 1146. Ook het aantal A-incidenten – mishandeling, bedreiging of diefstal – steeg in deze jaren, van 78 naar respectievelijk 217 en 273 incidenten in de daaropvolgende jaren.

Ook bij Arriva en Connexxion hebben in laatste paar jaren weer meer incidenten plaatsgevonden, al was de stijging daar wel beduidend minder hoog dan bij Qbuzz. Personeel van Arriva is tot aan 2013 steeds minder vaak met incidenten geconfronteerd, maar in de jaren daarna groeide dit aantal elk jaar weer met minstens 100 incidenten. Bij Connexxion is tussen 2014 en 2015 sprake van een stijging van 13 procent.

Spoorincidenten

Op het regionale spoor groeide het aantal lichte incidenten weer sinds 2013. Dit zijn gebeurtenissen zoals schelden, beledigen, optreden bij betalingsproblemen en misbruik van voorzieningen. De cijfers van 2015 zijn hier niet bekend. Daarentegen is er wel bij alle streekvervoerders sprake van een daling van het aantal ernstige incidenten in de trein.

Deze stijging is ook bij NS op te merken. Spoorvervoerder NS heeft tussen 2005 en 2011 een daling van het aantal incidenten opgemerkt, waarna er in 2012 weer sprake was van een flinke stijging. In 2013 en 2014 lijkt er een stagnatie op te treden van circa 770 incidenten per jaar. Daar lijkt bovendien sprake van een verschuiving van incidenten in de trein naar incidenten op de stations. Om dit aan te pakken heeft NS al enkele maatregelen genomen, zoals het sluiten van OV-chippoorten en het toepassen van de methodiek Informatie Gestuurd Optreden (IGO). Tevens moet hier wel opgemerkt worden dat het aantal reizigers ook is gegroeid.

Daling

Het is lastig om op basis van deze cijfers te zeggen of er sprake is van een verharding in het OV. Echter, het aantal ernstige incidenten in bussen lijkt wel degelijk te groeien. GVB sprak eerder dit jaar al over die verharding, nadat de vervoerder merkte dat gewelddadige en fysieke incidenten vaker voorkwamen. Ook dit jaar zijn verschillende buschauffeurs van GVB op gewelddadige wijze overvallen en na enkele rustige weken, verspreidde de Amsterdam politie afgelopen weken beelden van een GVB-chauffeur die door overvallers met een mes werd geslagen. Enkele dagen geleden kreeg een chauffeur in Hengelo een kopstoot van een boze reiziger. Andersom moest Connexxion een chauffeur ontslaan die een passagier een klap verkocht na een ruzie.

De FNV liet weten verbaasd te zijn over de eerdere melding dat de agressie in het OV daalt, omdat deze cijfers in strijd lijken te zijn met de gevoelens van het personeel. Sociale veiligheid is namelijk een onderwerp dat hoog op de agenda staat, zowel bij de vakbonden als bij vervoerders en politiek. Meldingsmoeheid is daarvoor een mogelijke verklaring, maar de vakbond wil ook niet ontkennen dat het beeld van een lagere sociale veiligheid in de hand wordt gewerkt door berichtgeving hierover en sociale media. “Maar ieder geweldincident is er een te veel”, aldus de vakbond.

BusVision, banner

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Weer lichte stijging van agressie in OV in de afgelopen jaren | OVPro.nl