Arriva, machinist, trein

‘Vrouwen hebben moeite om toe te treden tot OV-sector’

Het aantal vrouwen in de OV-sector is bedroevend laag, vooral als je het vergelijkt met andere sectoren. Dit terwijl de sector baat zou hebben bij meer vrouwen. Dit is goed voor het concurrentievermogen van de sector, de integratie van talenten en een bredere kijk op innovatie. Thomas Avanzata van de internationale branchevereniging UITP pleit in een blog voor actie om de sector aantrekkelijker te maken voor vrouwen. 

COLUMN – Men kan stellen dat het openbaar vervoer misschien wel de meest zichtbare agent is van sociale inclusie in onze stedelijke omgeving. Maar hoewel inclusiviteit een waarde is die diep geworteld is in het DNA van onze sector, is het helaas minder opvallend wanneer we kijken naar genderrepresentatie in de sector. Met twee miljoen professionals in Europa is de openbaarvervoersector een van de grootste werkgevers op lokaal niveau, maar slechts 17,5 procent van deze professionals is vrouw. Dit cijfer is vooral zorgwekkend als je bedenkt dat 46 procent van alle werknemers vrouw is.

Technische banen

Deze trieste werkelijkheid wordt gedeeltelijk verklaard door het soort beroepen in de sector. Technische en operationele banen zijn de grootste werkgelegenheidscategorie in het openbaar vervoer. Maar vrouwen hebben in het algemeen te maken met drie belangrijke belemmeringen bij hun toegang tot de openbaarvervoersector. Deze obstakels zijn contextueel, gerelateerd aan het ontbreken van voorzieningen en discriminatie.

Die belemmeringen beperken zich alleen tot een imago-probleem, maar hebben concrete gevolgen voor de OV-sector. Het beïnvloedt de aantrekkelijkheid van banen en het concurrentievermogen van de industrie. Een toegenomen aanwezigheid van vrouwen zou talenten en aanvullende vaardigheden integreren, evenals een bredere kijk op innovatie in bedrijven. Meer vrouwen zouden ook een betere werkomgeving betekenen.

Maatregelen

Concrete acties kunnen worden ondernomen om een gezamenlijke doelstelling te bereiken, namelijk aan iedereen gelijke kansen bieden. Er moeten maatregelen worden genomen op alle niveaus, ook binnen de sector. Deze acties kunnen variëren van wervingsbeleid, tot het vergemakkelijken van toegang tot opleidingen, het bieden van werk-privébalansomgevingen, het verbeteren van de veiligheid op de werkplek en gelijkheid in lonen.

Natuurlijk moet ook een verandering in de organisatiecultuur worden doorgevoerd, aangezien de mannelijke werkcultuur geneigd is genderstereotypen aan te wakkeren. Ongeacht hoeveel maatregelen er in een organisatie worden doorgevoerd; om ervoor te zorgen dat gender-gerelateerde acties effectief zijn, moet het management zelf worden overtuigd en betrokken worden bij het doorbreken van wat kan worden gezien als een vicieuze cirkel.

Gelijke kansen

De UITP is een groot voorstander van gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de stedelijke mobiliteitssector in Europa en daarbuiten. In 2016 hebben we een conferentie over vrouwelijke werkgelegenheid georganiseerd om de resterende obstakels te bespreken en de best practices over dat onderwerp uit te wisselen. In 2017 hebben wij het WISE II-rapport over werkgelegenheids- en genderbeleid voor vrouwen in stedelijke openbaarvervoersbedrijven in Europa mede ondertekend en meer recentelijk zijn wij als stichtend lid toegetreden tot het Women in Transport-EU Platform for Change.

Het platform heeft een verklaring opgesteld over gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de vervoerssector. Als ondertekenaar van de verklaring moedigen we alle spelers in de stedelijke mobiliteitssector aan om de Verklaring te lezen en hun krachten te bundelen om deze situatie te veranderen door deze te ondertekenen.

Voorbeeldfunctie

De openbaarvervoerssector wordt vaak gezien als innovatief en modern, twee adjectieven die niet volledig kunnen worden belichaamd, zolang er ongelijkheden tussen geslachten op de werkvloer blijven bestaan. Als eerstelijnsindustrie voor klanten moeten we een voorbeeld stellen door ambitieuze doelstellingen te bepalen om gelijke kansen voor mannen en vrouwen te bieden. Het ondertekenen van de Verklaring is één concrete actie en UITP nodigt u uit om de koers te blijven door best practices te delen en steeds effectievere maatregelen te implementeren om te evolueren naar een genderevenwichtige sector.

Thomas Avanzata is directeur Europa bij de brancheorganisatie UITP en schreef deze blog voor blogactive.eu. Gebaseerd in Brussel, is de UITP internationale vereniging die de verschillende openbaar vervoer-bedrijven vertegenwoordigd. In de Europese Unie brengt de UITP meer dan 400 stedelijke, interstedelijke en regionale vervoerders bij autoriteiten bij elkaar van alle Europese lidstaten.

Auteur: Inge Jacobs

1 reactie op “‘Vrouwen hebben moeite om toe te treden tot OV-sector’”

Harrie Baken|23.12.17|02:11

Hoi Inge,
Het is ‘ov-sector’. De afkorting van ‘openbaar vervoer’ is immers gewoon ‘ov’. (‘OV’ is ook geinig, maar staat voor ‘Overijssel’.)
Houdoe!
Harrie

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

‘Vrouwen hebben moeite om toe te treden tot OV-sector’ | OVPro.nl
Arriva, machinist, trein

‘Vrouwen hebben moeite om toe te treden tot OV-sector’

Het aantal vrouwen in de OV-sector is bedroevend laag, vooral als je het vergelijkt met andere sectoren. Dit terwijl de sector baat zou hebben bij meer vrouwen. Dit is goed voor het concurrentievermogen van de sector, de integratie van talenten en een bredere kijk op innovatie. Thomas Avanzata van de internationale branchevereniging UITP pleit in een blog voor actie om de sector aantrekkelijker te maken voor vrouwen. 

COLUMN – Men kan stellen dat het openbaar vervoer misschien wel de meest zichtbare agent is van sociale inclusie in onze stedelijke omgeving. Maar hoewel inclusiviteit een waarde is die diep geworteld is in het DNA van onze sector, is het helaas minder opvallend wanneer we kijken naar genderrepresentatie in de sector. Met twee miljoen professionals in Europa is de openbaarvervoersector een van de grootste werkgevers op lokaal niveau, maar slechts 17,5 procent van deze professionals is vrouw. Dit cijfer is vooral zorgwekkend als je bedenkt dat 46 procent van alle werknemers vrouw is.

Technische banen

Deze trieste werkelijkheid wordt gedeeltelijk verklaard door het soort beroepen in de sector. Technische en operationele banen zijn de grootste werkgelegenheidscategorie in het openbaar vervoer. Maar vrouwen hebben in het algemeen te maken met drie belangrijke belemmeringen bij hun toegang tot de openbaarvervoersector. Deze obstakels zijn contextueel, gerelateerd aan het ontbreken van voorzieningen en discriminatie.

Die belemmeringen beperken zich alleen tot een imago-probleem, maar hebben concrete gevolgen voor de OV-sector. Het beïnvloedt de aantrekkelijkheid van banen en het concurrentievermogen van de industrie. Een toegenomen aanwezigheid van vrouwen zou talenten en aanvullende vaardigheden integreren, evenals een bredere kijk op innovatie in bedrijven. Meer vrouwen zouden ook een betere werkomgeving betekenen.

Maatregelen

Concrete acties kunnen worden ondernomen om een gezamenlijke doelstelling te bereiken, namelijk aan iedereen gelijke kansen bieden. Er moeten maatregelen worden genomen op alle niveaus, ook binnen de sector. Deze acties kunnen variëren van wervingsbeleid, tot het vergemakkelijken van toegang tot opleidingen, het bieden van werk-privébalansomgevingen, het verbeteren van de veiligheid op de werkplek en gelijkheid in lonen.

Natuurlijk moet ook een verandering in de organisatiecultuur worden doorgevoerd, aangezien de mannelijke werkcultuur geneigd is genderstereotypen aan te wakkeren. Ongeacht hoeveel maatregelen er in een organisatie worden doorgevoerd; om ervoor te zorgen dat gender-gerelateerde acties effectief zijn, moet het management zelf worden overtuigd en betrokken worden bij het doorbreken van wat kan worden gezien als een vicieuze cirkel.

Gelijke kansen

De UITP is een groot voorstander van gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de stedelijke mobiliteitssector in Europa en daarbuiten. In 2016 hebben we een conferentie over vrouwelijke werkgelegenheid georganiseerd om de resterende obstakels te bespreken en de best practices over dat onderwerp uit te wisselen. In 2017 hebben wij het WISE II-rapport over werkgelegenheids- en genderbeleid voor vrouwen in stedelijke openbaarvervoersbedrijven in Europa mede ondertekend en meer recentelijk zijn wij als stichtend lid toegetreden tot het Women in Transport-EU Platform for Change.

Het platform heeft een verklaring opgesteld over gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de vervoerssector. Als ondertekenaar van de verklaring moedigen we alle spelers in de stedelijke mobiliteitssector aan om de Verklaring te lezen en hun krachten te bundelen om deze situatie te veranderen door deze te ondertekenen.

Voorbeeldfunctie

De openbaarvervoerssector wordt vaak gezien als innovatief en modern, twee adjectieven die niet volledig kunnen worden belichaamd, zolang er ongelijkheden tussen geslachten op de werkvloer blijven bestaan. Als eerstelijnsindustrie voor klanten moeten we een voorbeeld stellen door ambitieuze doelstellingen te bepalen om gelijke kansen voor mannen en vrouwen te bieden. Het ondertekenen van de Verklaring is één concrete actie en UITP nodigt u uit om de koers te blijven door best practices te delen en steeds effectievere maatregelen te implementeren om te evolueren naar een genderevenwichtige sector.

Thomas Avanzata is directeur Europa bij de brancheorganisatie UITP en schreef deze blog voor blogactive.eu. Gebaseerd in Brussel, is de UITP internationale vereniging die de verschillende openbaar vervoer-bedrijven vertegenwoordigd. In de Europese Unie brengt de UITP meer dan 400 stedelijke, interstedelijke en regionale vervoerders bij autoriteiten bij elkaar van alle Europese lidstaten.

Auteur: Inge Jacobs

1 reactie op “‘Vrouwen hebben moeite om toe te treden tot OV-sector’”

Harrie Baken|23.12.17|02:11

Hoi Inge,
Het is ‘ov-sector’. De afkorting van ‘openbaar vervoer’ is immers gewoon ‘ov’. (‘OV’ is ook geinig, maar staat voor ‘Overijssel’.)
Houdoe!
Harrie

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.