Conducteur bij Sprinter op station Tilburg

NS en FNV Spoor maken afspraken over ziekteverzuimbeleid

(foto: Marieke)

NS heeft enkele nieuwe regelingen afgesproken met vakbond FNV Spoor, waarmee de begeleiding bij ziekteverzuim binnen NS verbetert. Die nieuwe afspraken zijn gemaakt, nadat FNV een onderzoek eind 2016 een onderzoek deed naar het ziektebeleid van de spoorvervoerder. De vakbond concludeerde op basis daarvan dat de begeleiding van zieke medewerkers bij NS niet altijd goed verliep.

De vakbond eiste daarom enkele verbeteringen van NS in de omgang met ziekteverzuim en het re-integratiebeleid. Het ging daarbij onder andere om de inzet van een onafhankelijke bedrijfsarts, om meer bescherming van de privacy en om meer informatie voor medewerkers over het ziekteverzuimprotocol.

Afspraken

De twee partijen hebben in ieder geval afgesproken dat het verzuimbeleid geanalyseerd wordt in samenwerking met de Centrale Ondernemingsraad van NS. Waar nodig zullen er aanpassingen worden doorgevoerd. Verder krijgen leidinggevenden opnieuw de opleidingen op het gebied van verzuim en preventie aangeboden en wordt de privacy van de medewerkers beter beschermd. De systemen binnen NS zijn aangepast, zodat het niet meer mogelijk is dat de leidinggevende iets opschrijft over de ziekte van de werknemer.

Verder zal het ziektebeleid voortaan een vast agendapunt worden op de vakbondstafel, zodat vakbonden sneller inzicht krijgen in wat er speelt. Daarnaast zal NS bijeenkomsten organiseren voor vakbondscontactpersonen om ze te voorzien van informatie over alle onderdelen van het ziekteverzuimbeleid én krijgen medewerkers betere informatie over ziekteverzuim.

UWV

“Al met al zijn wij tevreden met het resultaat. We zullen moeten blijven monitoren of de afspraken die zijn gemaakt ook worden nagekomen, maar het begin is er”, aldus FNV Spoor. De vakbond vindt het alleen jammer dat er geen akkoord kan worden bereikt over de vergoeding van een deskundigenoordeel bij het UWV, wanneer de werknemer in het gelijk wordt gesteld.

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.