FNV

‘Provincie Noord-Brabant moet voorkomen dat buslijnen verdwijnen’

Bron: FNV

Kritiek van FNV Streekvervoer op de inzet van vrijwilligers op Brabantse buurtbussen zorgde onlangs voor veel onrust. Inwoners van kleine kernen gaven aan dat hun dorp helemaal wordt afgesloten van het openbaar vervoer als deze buurtbussen verdwijnen. Marlies Peeters van FNV Streekvervoer licht de zienswijze van de vakbond in een opinie toe. De provincie moet vooral niet afstappen voor het principe om met de winstgevende lijnen de niet-winstgevende lijnen te betalen. 

OPINIE – Busvervoer is een basisvoorziening, waar mensen van afhankelijk zijn. Reizigers hebben recht op dezelfde kwaliteit en veiligheid, of ze in Breda wonen of in een dorp daarbuiten. Net voor de Kerst heeft FNV Streekvervoer haar zienswijze over de aanbesteding in regio Brabant West naar alle provinciale statenleden gestuurd. Daarbij schreven we ook over het gebruik van buurtbussen.

Splitsing concessiegebieden

Die lokten een groot aantal reacties van vrijwilligers(organisaties) en bezorgde inwoners uit, die voor hun vervoer afhankelijk zijn van de buurtbus. De vrees voor het opheffen van lijnen, en daarmee een verdere uitholling van de basisvoorziening, is precies waarom de FNV er opnieuw bij de provincie op aandringt om niet af te stappen van het principe, dat winstgevende lijnen de niet-winstgevende lijnen betalen.

Door de splitsing van Noord-Brabant in drie concessiegebieden door de provincie is er met name in de regio Brabant West voor een concessiehouder weinig kans om geld te verdienen. In feite valt alleen in een stad als Breda geld te verdienen, maar zelfs daar zijn al stadslijnen verdwenen. Een kwalijke zaak, die nog veel kwalijker wordt als de provincie zijn plannen doorzet.

Tweede auto

FNV Streekvervoer is van mening dat de provincie – door deze splitsing in drie concessiegebieden – het vestigingsklimaat in Brabant West negatief beïnvloedt. Want hoe aantrekkelijk is West-Brabant nog voor bedrijven of nieuwe inwoners, die nu al weten dat de mensen straks een tweede auto per gezin moeten hebben? Er is immers geen zekerheid meer over de continuïteit van het ov in bepaalde dorpen, steden en gebieden.

Beter is het om budgetten voor arbeidsmarktbeleid, een vitaal platteland of de leefbaarheid in de steden te koppelen en te investeren in het openbaar vervoer. Ook moet kwaliteit en veiligheid voorop staan bij de toewijzing van een concessie, in plaats van de laagste prijs.

Veiligheid op buurtbus

Er zijn grote verschillen in eisen aan vrijwilligers en beroepschauffeurs. Zo worden vrijwilligers pas vanaf 75 jaar om de vijf jaar medisch gekeurd, beroepschauffeurs krijgen hun keuring vanaf hun 50e elke drie en vanaf hun 60e jaar elke twee jaar. Ook heeft de praktijk helaas uitgewezen dat soms sprake is van het overtreden van wet- en regelgeving, ook met veiligheidsrisico’s tot gevolg.

Op de lange termijn zijn de buurtbuslijnen niet gewaarborgd. Daarnaast heeft de inzet van AOW’ers een aantal ongewenste neveneffecten. Er worden geen sociale premies betaald en er is sprake van werkverdringing: een opgeleide werkloze had op de bus kunnen rijden, waardoor een uitkering minder hoeft worden betaald. Ook is de continuïteit van de AOW in gevaar door de steeds schevere verhouding tussen pensioengerechtigden en werkenden. Volgens het CPB is de verhouding tussen pensioengerechtigden en werkenden momenteel 1 op 3,7 en dat wordt op het hoogtepunt van de vergrijzing in 2040, zelfs 1 op 2,7.

Het is dus zaak dat we alle werklozen met een uitkering aan betaald werk krijgen, zodat de AOW betaalbaar blijft. Ook voor de volgende generatie. Het kan anders in het busvervoer, en het moet anders. Provincie, zorg ervoor dat er geen lijnen verdwijnen maar dat het openbaar vervoer, een door veel mensen gekoesterde basisvoorziening, op peil blijft!

Deze opinie is geschreven door Marlies Peeters, bestuurder FNV Streekvervoer in de regio Noord-Brabant.

Lees ook:

Auteur: Inge Jacobs

2 reacties op “‘Provincie Noord-Brabant moet voorkomen dat buslijnen verdwijnen’”

Roel Sannes|21.01.20|12:45

Reactie van beroeps buschauffeur: in de tekst lees ik dat de medische keuringen pas vanaf 75 jaar plaatsvinden en dan nog per 5 jaar. Als dat klopt is dat idioot. Ook al is het een kleine bus dan nog moet er voldoende aandacht zijn voor het medische aspect. Er wordt professioneel vervoer gedaan dus keuringen moeten veel regelmatiger en zeker vanaf 75 jaar. Eigenlijk zou men niemand meer op zulke bussen moeten zetten vanaf die leeftijd. Veel te risicovol.

kees boer|21.01.20|19:46

Op enkele punten heb ik ook kritiek,zo zou Uden – een plaats van meer dan 40.000 inwoners – een buslijn moeten krijgen met Venlo en de buurtbus vanuit Heeze die in Budel eindigt zou moeten worden doorgetrokken tot Hamont ; dieptreurig dat aldaar nog steeds een hiaat is van slechts ruim 1 km terwijl vanuit Hamont niet alleen z’n trein terug heeft ook meerdere goede busverbindingen en…..denk ook aan de Euregioticket !

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.