Servicebalie in stationshal Utrecht CS

Ministers: ‘Geen aanleiding om NS aan te spreken op sluiten ticketservicebalies’

Tweeënhalve maand geleden verzamelden NS-medewerkers zich uit protest tegen de krimpplannen voor het hoofdkantoor van de spoorvervoerder. Op bijval van het kabinet hoeven de bonden en personeel niet te rekenen in hun strijd om de sluiting van een groot aantal ticket- en servicebalies tegen te gaan.

Het voornemen van NS om het aantal stations met vaste ticket- en servicebalie te halveren leidde tot ophef. Behalve het protest van medewerkers – waar de vakbonden een petitie met ruim 21.000 handtekeningen aanbood aan de NS-directie – spraken meerdere provincies en gemeenten zich uit tegen de plannen. Dat bereikte ook de landelijke politiek; vanuit de SP en VVD werden Kamervragen gesteld aan ministers Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en Wopke Hoekstra (Financiën).

De SP deed dat al in december en de VVD in februari, maar beantwoording liet tot deze maand op zich wachten. De ministers schrijven op dit moment geen aanleiding te zien om NS aan te spreken op de plannen. “Omdat de sluiting van de ticketservicebalies binnen de operationele verantwoordelijkheid van NS valt”, wordt meermaals benadrukt.

Toegankelijkheid blijft geborgd

In de beantwoording volgen Van Veldhoven en Hoekstra de uitleg van NS: de behoefte van reizigers is veranderd en daar past een verandering van de dienstverlening op stations bij. In de nieuwe situatie behouden 15 van de 36 stations een vaste balie. Op tien andere stations zullen in plaats daarvan servicemedewerkers rondlopen en verder wordt ingezet op ondersteuning op afstand. Dit heeft impact op circa 300 banen, al wordt niemand gedwongen ontslagen omdat in de nieuwe cao een werkgelegenheidsgarantie is afgesproken.

De ministers gaan niet mee in het argument dat met de plannen de toegankelijkheid van het OV in gedrang komt. “Daarvoor blijft NS haar reizigers ondersteunen met reisassistentie, telefonische hulp bij kaartautomaten, servicezuilen op stations en via de klantenservice. NS blijft reizigers ook op weg helpen door middel van de website, mobiele applicatie of de aanwezigheid van personeel op stations.”

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

Servicezuil NS op Utrecht CS

Vinger aan de pols

Ook de motivering dat de wijzigingen leiden tot een verslechtering van sociale veiligheid wordt weerlegd. “Aanwezigheid van personeel op stations draagt bij aan een gevoel van veiligheid, maar dit wordt ook op andere manieren ingevuld, bijvoorbeeld door gerichte inzet van Veiligheids- en Serviceteams. Ook hebben NS en ProRail in de afgelopen jaren de veiligheid op stations verbeterd door de invoering van de 24-uurs camerabewaking met een bemande veiligheidscentrale en informatie- en alarmzuilen.”

Mocht de sluiting van de balies toch leiden tot verminderde toegankelijkheid, sociale veiligheid of waardering van reizigers, dan zal NS hier binnen de kaders van de hoofdrailnetconcessie op worden aangesproken. Op die manier wordt volgens de ministers een stevige vinger aan de pols gehouden.

Maatwerk per station

Niet alleen de vakbonden hadden kritiek; ook provincies en gemeenten spraken zich uit tegen de sluiting. Afgelopen halfjaar heeft NS contact gehad met deze overheden, schrijven Van Veldhoven en Hoekstra in antwoord op de Kamervragen. Het gaat om maatwerk volgens de ministers. “Zodra NS per station scherp heeft op welke manier zij de reiziger in het vervolg ondersteunt, zullen de gesprekken met gemeenten en provincies worden voortgezet.”

Er is bovendien nog sprake van een gesprek tussen de spoorvervoerder, de vakbonden en de ondernemingsraad over deze plannen. Volgens de bonden heeft de spoorvervoerder zich bereid getoond de plannen los te laten zoals ze vorig jaar in de adviesaanvraag zijn beschreven. NS zelf laat bij monde van woordvoerder Oscar van Elferen weten dat de plannen nog niet in beton zijn gegoten en nog altijd onderwerp van gesprek zijn. “We hebben veel suggesties en kritiek gehad en zijn nu zeker aan het kijken wat we daarmee kunnen doen.” Hij verwacht op zijn vroegst na de zomer meer duidelijkheid over de concrete invulling.

Bekijk hieronder de videoreportage die OVPro eerder dit jaar maakte van het protest tegen de krimpplannen:

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Dylan Metselaar

Dylan Metselaar is vaste redacteur voor OVPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Ministers: ‘Geen aanleiding om NS aan te spreken op sluiten ticketservicebalies’ | OVPro.nl
Servicebalie in stationshal Utrecht CS

Ministers: ‘Geen aanleiding om NS aan te spreken op sluiten ticketservicebalies’

Tweeënhalve maand geleden verzamelden NS-medewerkers zich uit protest tegen de krimpplannen voor het hoofdkantoor van de spoorvervoerder. Op bijval van het kabinet hoeven de bonden en personeel niet te rekenen in hun strijd om de sluiting van een groot aantal ticket- en servicebalies tegen te gaan.

Het voornemen van NS om het aantal stations met vaste ticket- en servicebalie te halveren leidde tot ophef. Behalve het protest van medewerkers – waar de vakbonden een petitie met ruim 21.000 handtekeningen aanbood aan de NS-directie – spraken meerdere provincies en gemeenten zich uit tegen de plannen. Dat bereikte ook de landelijke politiek; vanuit de SP en VVD werden Kamervragen gesteld aan ministers Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en Wopke Hoekstra (Financiën).

De SP deed dat al in december en de VVD in februari, maar beantwoording liet tot deze maand op zich wachten. De ministers schrijven op dit moment geen aanleiding te zien om NS aan te spreken op de plannen. “Omdat de sluiting van de ticketservicebalies binnen de operationele verantwoordelijkheid van NS valt”, wordt meermaals benadrukt.

Toegankelijkheid blijft geborgd

In de beantwoording volgen Van Veldhoven en Hoekstra de uitleg van NS: de behoefte van reizigers is veranderd en daar past een verandering van de dienstverlening op stations bij. In de nieuwe situatie behouden 15 van de 36 stations een vaste balie. Op tien andere stations zullen in plaats daarvan servicemedewerkers rondlopen en verder wordt ingezet op ondersteuning op afstand. Dit heeft impact op circa 300 banen, al wordt niemand gedwongen ontslagen omdat in de nieuwe cao een werkgelegenheidsgarantie is afgesproken.

De ministers gaan niet mee in het argument dat met de plannen de toegankelijkheid van het OV in gedrang komt. “Daarvoor blijft NS haar reizigers ondersteunen met reisassistentie, telefonische hulp bij kaartautomaten, servicezuilen op stations en via de klantenservice. NS blijft reizigers ook op weg helpen door middel van de website, mobiele applicatie of de aanwezigheid van personeel op stations.”

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

Servicezuil NS op Utrecht CS

Vinger aan de pols

Ook de motivering dat de wijzigingen leiden tot een verslechtering van sociale veiligheid wordt weerlegd. “Aanwezigheid van personeel op stations draagt bij aan een gevoel van veiligheid, maar dit wordt ook op andere manieren ingevuld, bijvoorbeeld door gerichte inzet van Veiligheids- en Serviceteams. Ook hebben NS en ProRail in de afgelopen jaren de veiligheid op stations verbeterd door de invoering van de 24-uurs camerabewaking met een bemande veiligheidscentrale en informatie- en alarmzuilen.”

Mocht de sluiting van de balies toch leiden tot verminderde toegankelijkheid, sociale veiligheid of waardering van reizigers, dan zal NS hier binnen de kaders van de hoofdrailnetconcessie op worden aangesproken. Op die manier wordt volgens de ministers een stevige vinger aan de pols gehouden.

Maatwerk per station

Niet alleen de vakbonden hadden kritiek; ook provincies en gemeenten spraken zich uit tegen de sluiting. Afgelopen halfjaar heeft NS contact gehad met deze overheden, schrijven Van Veldhoven en Hoekstra in antwoord op de Kamervragen. Het gaat om maatwerk volgens de ministers. “Zodra NS per station scherp heeft op welke manier zij de reiziger in het vervolg ondersteunt, zullen de gesprekken met gemeenten en provincies worden voortgezet.”

Er is bovendien nog sprake van een gesprek tussen de spoorvervoerder, de vakbonden en de ondernemingsraad over deze plannen. Volgens de bonden heeft de spoorvervoerder zich bereid getoond de plannen los te laten zoals ze vorig jaar in de adviesaanvraag zijn beschreven. NS zelf laat bij monde van woordvoerder Oscar van Elferen weten dat de plannen nog niet in beton zijn gegoten en nog altijd onderwerp van gesprek zijn. “We hebben veel suggesties en kritiek gehad en zijn nu zeker aan het kijken wat we daarmee kunnen doen.” Hij verwacht op zijn vroegst na de zomer meer duidelijkheid over de concrete invulling.

Bekijk hieronder de videoreportage die OVPro eerder dit jaar maakte van het protest tegen de krimpplannen:

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Dylan Metselaar

Dylan Metselaar is vaste redacteur voor OVPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.