Arriva, trein

Toezichthouder ACM bepaalt toekomst Lage LandenLijn

Arriva, trein

Autoriteit Consument en Markt (ACM) is aan zet nu Nederlands eigen, strengere invulling van Europese regels over internationaal personenvervoer per trein, definitief van tafel is. De toezichthouder moet nu op basis van de oorspronkelijke liberaliseringsrichtlijn bepalen of met de komst van de Lage LandenLijn de hoofdrailnet-concessie in het gedrang is. Als de ACM goedkeuring voor de nieuwe treindienst tussen Den Haag en Brussel geeft, dan rest NS niets anders dan ruimte vrij te maken voor Arriva om die lijn te kunnen exploiteren. Dat zegt advocaat Mededingingsrecht Edwin Schotanus.De ACM toetst de Lage LandenLijn op basis een Europese richtlijn waarin staat dat de internationale treindienst met tussenstops enkel gericht moet zijn op stops die het internationale traject ondersteunen. De hoofdrailnet-concessie mag hierbij niet in gevaar worden gebracht.

Internationale vervoerder

Nederland had deze Europese richtlijn te streng ingevuld door daar eigen, strengere normen aan te stellen. De Europese Commissie besloot om deze strengere regels te schrappen. Schotanus: ”Dat uitvoeringsbesluit betekent dat die normen die de Nederlandse overheid had gesteld, niet meer van toepassing zijn.”

“Dat heeft de Commissie overwogen vanuit de gedachte dat de concessieverlener geen invloed mag uitoefenen op de nationale toezichthoudende instantie bij zijn beoordeling of over de mogelijkheid voor de toetreding van een internationale vervoerder leidt tot het in gevaar brengen van het economisch evenwicht van de hoofdrailnet-concessie. De Commissie oordeelde dat die nadere invulling door Nederland in strijd is met de herijking van het Eerste Vierde Spoorpakket”, legt de advocaat uit.

Economische analyse

Doordat Nederland door een fout te laat was met het bezwaarschrift, is het besluit van de Europese Commissie vast komen staan. Schotanus: ”ACM moet vrij worden gelaten om op basis van de Europese liberaliseringsrichtlijn zelf tot een oordeel te komen. ACM zal een economische analyse moeten maken en met gegronde bezwaren moeten komen waarom de Lage LandenLijn de hoofdrailnetconcessie in gevaar zou kunnen brengen.”

”Op het moment dat ACM concludeert dat de Lage LandenLijn niet tot gevolg heeft dat de hoofdrailnet-concessie in gevaar wordt gebracht, dan zal ze deze spoorverbinding toe moeten staan. Daarna zal NS ook ruimte vrij moeten maken, zodat Arriva die lijn kan gaan rijden”, aldus Schotanus. ”ACM gaat nu onderzoeken of de door Arriva aangevraagde treinpaden ervoor zorgt dat de hoofdrailnet-concessie onder druk komt te staan. Als dat wel zo is kan Arriva bijvoorbeeld nog kijken hoeveel diensten niet tot aantasting leiden en of zij hiermee een sluitende businesscase kan maken”, zo vervolgt hij.

Stempelfout

Vorige week werd bekend dat Nederland door een stempelfout te laat beroep had aangetekend tegen een besluit van de Europese Commissie over internationaal treinverkeer. Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken meldde aan de Tweede Kamer dat op de permanente vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie ‘per abuis een onjuiste datum van ontvangst is gestempeld op het besluit van de Commissie’.

Arriva noemt de fout in de bezwaarprocedure ‘amateuristisch’ en de ‘zoveelste krampachtige poging van het huidige Kabinet om NS tegen elke prijs de helpende hand toe te steken’. Het te laat indienen van het beroep betekent volgens Arriva niet dat de Lage LandenLijn er nu ook meteen komt. Het hangt er volgens de vervoerder bijvoorbeeld vanaf van hoe de exploitatie qua materieel en lijnvoering het beste uitgevoerd kan worden. Ook hang het af van de ontwikkelingen rond de hoofdrailnet-concessie.

Hoofdrailnet-concessie

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de concessie voor het hoofdrailnet voor een periode van tien jaar aan NS gegund. Onderdeel daarvan is een intercity-verbinding die over hetzelfde traject gaat als de Lage LandenLijn.

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Toezichthouder ACM bepaalt toekomst Lage LandenLijn | OVPro.nl
Arriva, trein

Toezichthouder ACM bepaalt toekomst Lage LandenLijn

Autoriteit Consument en Markt (ACM) is aan zet nu Nederlands eigen, strengere invulling van Europese regels over internationaal personenvervoer per trein, definitief van tafel is. De toezichthouder moet nu op basis van de oorspronkelijke liberaliseringsrichtlijn bepalen of met de komst van de Lage LandenLijn de hoofdrailnet-concessie in het gedrang is. Als de ACM goedkeuring voor de nieuwe treindienst tussen Den Haag en Brussel geeft, dan rest NS niets anders dan ruimte vrij te maken voor Arriva om die lijn te kunnen exploiteren. Dat zegt advocaat Mededingingsrecht Edwin Schotanus.De ACM toetst de Lage LandenLijn op basis een Europese richtlijn waarin staat dat de internationale treindienst met tussenstops enkel gericht moet zijn op stops die het internationale traject ondersteunen. De hoofdrailnet-concessie mag hierbij niet in gevaar worden gebracht.

Internationale vervoerder

Nederland had deze Europese richtlijn te streng ingevuld door daar eigen, strengere normen aan te stellen. De Europese Commissie besloot om deze strengere regels te schrappen. Schotanus: ”Dat uitvoeringsbesluit betekent dat die normen die de Nederlandse overheid had gesteld, niet meer van toepassing zijn.”

“Dat heeft de Commissie overwogen vanuit de gedachte dat de concessieverlener geen invloed mag uitoefenen op de nationale toezichthoudende instantie bij zijn beoordeling of over de mogelijkheid voor de toetreding van een internationale vervoerder leidt tot het in gevaar brengen van het economisch evenwicht van de hoofdrailnet-concessie. De Commissie oordeelde dat die nadere invulling door Nederland in strijd is met de herijking van het Eerste Vierde Spoorpakket”, legt de advocaat uit.

Economische analyse

Doordat Nederland door een fout te laat was met het bezwaarschrift, is het besluit van de Europese Commissie vast komen staan. Schotanus: ”ACM moet vrij worden gelaten om op basis van de Europese liberaliseringsrichtlijn zelf tot een oordeel te komen. ACM zal een economische analyse moeten maken en met gegronde bezwaren moeten komen waarom de Lage LandenLijn de hoofdrailnetconcessie in gevaar zou kunnen brengen.”

”Op het moment dat ACM concludeert dat de Lage LandenLijn niet tot gevolg heeft dat de hoofdrailnet-concessie in gevaar wordt gebracht, dan zal ze deze spoorverbinding toe moeten staan. Daarna zal NS ook ruimte vrij moeten maken, zodat Arriva die lijn kan gaan rijden”, aldus Schotanus. ”ACM gaat nu onderzoeken of de door Arriva aangevraagde treinpaden ervoor zorgt dat de hoofdrailnet-concessie onder druk komt te staan. Als dat wel zo is kan Arriva bijvoorbeeld nog kijken hoeveel diensten niet tot aantasting leiden en of zij hiermee een sluitende businesscase kan maken”, zo vervolgt hij.

Stempelfout

Vorige week werd bekend dat Nederland door een stempelfout te laat beroep had aangetekend tegen een besluit van de Europese Commissie over internationaal treinverkeer. Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken meldde aan de Tweede Kamer dat op de permanente vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie ‘per abuis een onjuiste datum van ontvangst is gestempeld op het besluit van de Commissie’.

Arriva noemt de fout in de bezwaarprocedure ‘amateuristisch’ en de ‘zoveelste krampachtige poging van het huidige Kabinet om NS tegen elke prijs de helpende hand toe te steken’. Het te laat indienen van het beroep betekent volgens Arriva niet dat de Lage LandenLijn er nu ook meteen komt. Het hangt er volgens de vervoerder bijvoorbeeld vanaf van hoe de exploitatie qua materieel en lijnvoering het beste uitgevoerd kan worden. Ook hang het af van de ontwikkelingen rond de hoofdrailnet-concessie.

Hoofdrailnet-concessie

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de concessie voor het hoofdrailnet voor een periode van tien jaar aan NS gegund. Onderdeel daarvan is een intercity-verbinding die over hetzelfde traject gaat als de Lage LandenLijn.

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.