Sprinter, centraal station, Leiden, trein, NS

Ondanks omzetstijging minder winst voor NS in eerste half jaar

Sprinter, centraal station, Leiden, trein, NS

NS heeft in het eerste half jaar van 2015 fors minder winst geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst kwam uit op 56 miljoen euro, vergeleken met 133 miljoen euro in het eerste half jaar van 2014. Volgens de vervoerder is deze daling voornamelijk veroorzaakt door de verantwoording van incidentele baten in 2014, zoals de teruggave van 125 miljoen euro van Fyra-bouwer AnsaldoBreda aan NS. Ook de vrijval van voorzieningen in de boeken zorgde voor meer winst in 2014.

De infraheffing en concessievergoedingen die NS moest betalen voor gebruik van het spoor in binnen- en buitenland vielen in de eerste helft van 2015 juist hoger uit. Dat heeft een negatief effect op het resultaat, meldt het bedrijf.

De omzet van NS bedroeg in het eerste half jaar 2.369 miljoen euro, zestien procent meer dan in 2014. (2.032 miljoen euro). Deze stijging komt met name door de spoorconcessie in Schotland die per 1 april 2015 voor NS-dochter Abellio is ingegaan en een hogere omzet bij Abellio Greater Anglia, in het oosten van Engeland.

Reizigerspunctualiteit

In het eerste half jaar van 2015 kwam 91,6 procent van de binnenlandse reizigers op tijd aan op de bestemming met een maximale vertraging van vijf minuten, waarbij ze hun aansluitingen haalden en hun trein reed. Deze zogenaamde ‘reizigerspunctualiteit’ is nog net binnen het gestelde target van 91,5 procent en een daling ten opzichte van de 93,3 procent vorig jaar.

Als reden geeft NS de vele verstoringen in de eerste helft van het jaar. Onder andere rond Utrecht en Amsterdam was er veel uitval. Ten gevolge van de vele storingen is ook het klantoordeel met een half procentpunt gezakt ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar: van 75,5 procent naar 75 procent.

         

Investeringen

NS zag het aantal reizigerskilometers op het binnenlandse net in het eerste halfjaar van 2015 met ruim twee procent stijgen in vergelijking met het voorgaande jaar. De investeringen namen toe van 218 miljoen euro in het eerste half jaar van 2014 naar 307 miljoen euro in het eerste half jaar van 2015 als gevolg van investeringen in nieuw materieel. Deze investeringen zijn nodig om de verwachte groei van het aantal reizigers op te vangen. Zo tekende NS in april nog een contract met de Zwitserse treinbouwer Stadler voor de levering op korte termijn van 58 extra Sprinters. Met deze investering is zo’n 280 miljoen euro gemoeid.

Verbouwingen

De nieuwe Sprinters gaan vanaf december 2016 rijden op diverse plekken in het land. Ook komen er de komende drie jaar drieduizend extra OV-fietsen bij, is een nieuw KidsVrij-abonnement geïntroduceerd voor kinderen van vier tot en met elf jaar en is in Amsterdam een nieuwe OV-servicewinkel geopend, de derde in het land.

Verschillende stations hebben een verbouwing ondergaan. Dit voorjaar opende het nieuwe station Delft zijn deuren, gerealiseerd in samenwerking met ProRail. Bij station Zwolle ging na een flinke verbouwing een nieuwe reizigerstunnel open en kwamen op Amsterdam Centraal de IJ-hal en IJ-passage in gebruik.

Sociale veiligheid

NS staat verder stil bij de nieuwe cao die met de vakbonden is afgesloten en de maatregelen die zijn getroffen om de sociale veiligheid in de trein en op stations te verbeteren, zoals de komst van gebiedsagenten en extra cameratoezicht.

In het halfjaarbericht spreekt NS van een ‘roerig jaar’, zowel op operationeel als op bestuurlijk vlak. In verband met de fraudekwestie bij de aanbesteding in Limburg vertrok directeur Timo Huges. Vanwege onduidelijkheid rond zijn ontslagprocedure legde ook voorzitter van de Raad van Commissarissen Carel van den Driest zijn functie neer.

‘Turbulente periode’

“NS maakt een turbulente periode door. Opbouw van vertrouwen bij reizigers, politiek en overheid staat de komende tijd centraal”, aldus Roger van Boxtel, per 1 augustus president-directeur bij het spoorbedrijf.

“Gezien de belangrijke maatschappelijke taak van NS worden terecht hoge eisen gesteld aan integriteit en de organisatie, vervolgt hij. “Maatregelen zijn in gang gezet om de bedrijfsintegriteit te borgen, tevens wordt een statutair directeur Governance, Risk & Compliance aangesteld.”

Auteur: Redactie

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.