Stefan Hulman, 9292, directeur

‘OV-sector speelt veel te weinig in op mogelijkheden van data’

Stefan Hulman, 9292, directeur

De OV-sector kan baat hebben bij een beter en uitgebreider gebruik van data, maar dat betekent zeker niet dat overheden de vervoerders moeten dwingen om klakkeloos alle informatie te delen. “Overheden en vervoerders moeten nadenken over de vraag waar data voor kan dienen en de manier waarop dit doel het beste bereikt kan worden.” Dit zegt Stefan Hulman, directeur van 9292 en voorzitter van de IT&I-commissie bij de UITP.

Hulman heeft onlangs deelgenomen aan een plenair in Dubai op het UITP MENA congres, waar hij landen opriep meer informatie te delen. “In de hele wereld lopen steden bijvoorbeeld tegen congestieproblemen aan. En overal worden dezelfde fouten gemaakt, want we delen geen informatie.”

Reisinformatiedienst 9292

De reisinformatie-dienst 9292 heeft een bijzondere positie in de wereld. “Men realiseert zich dat wij een voorrangspositie hebben”, aldus de directeur van 9292. “Wij zijn maar een klein bedrijfje van circa 50 man en toch bieden wij een dienst aan met daarin alle reisinformatie van het OV in heel Nederland.”

Er komen langzaam meer partijen bij die een vergelijkbare service aanbieden. Google geeft reisinformatie waarbij meerdere vervoersmodaliteiten gebruikt worden en Apple zegt ook met een dergelijke service te gaan komen. “Dit palet zorgt ervoor dat reizigers meer keuze krijgen en dat is goed”, aldus Hulman.

Probleemstelling

Probleem is echter dat de OV-sector niet genoeg inspeelt op de mogelijkheden die data bieden. Hulman: “Laten we eens kijken wat er allemaal technisch gezien al mogelijk is. Moeten we dan steeds alles zelf willen doen? Het antwoord is nee; we kunnen en moeten op onderdelen samenwerken. En om samenwerking mogelijk te maken, moet je delen.”

De 9292-directeur denkt bovendien dat het delen van OV-data niet alleen voordelig kan zijn voor betere reisinformatie. “Denk ook aan het delen van data om tot ontwikkelingen te komen voor de inrichting van steden. Voor de ontwikkeling van smart cities – een term voor de ontwikkeling waarbij digitalisering en verstedelijking samenkomen en slimme technologie wordt gebruikt om een stad aantrekkelijker, duurzamer en leefbaarder te maken – is rol van de bereikbaarheid met het OV van belang. Je hebt data nodig om meer kennis te krijgen.”

En hij ziet nog een mogelijkheid. “Kijk naar de vreselijke gebeurtenissen in Brussel. Deze mensen moesten toen zo snel mogelijk in veiligheid gebracht worden. Als we beter omgaan met de beschikbare data, kunnen we op basis daarvan ook beslissingen nemen.”

Vervoerders

De directeur van 9292 benadrukt dat de manier van data verzamelen en data delen moet veranderen. “De overheid kan niet zeggen: gij zult het allemaal geven en delen.” Volgens Hulman werkt dat niet, want de situatie in Nederland is vanwege het aanbestedingslandschap dusdanig, dat vervoerders zich van elkaar moeten onderscheiden. Dat is erg lastig als alle informatie open en bloot op straat ligt.

Het is daarom van belang dat de markt voor data niet zomaar opengegooid wordt, maar dat er vooraf goed wordt nagedacht waar die specifieke data goed voor is en dat er een duidelijke standaard gecreëerd wordt. “Overheden en vervoerders moeten zich dit realiseren en een basis ontwikkelen die is gericht op inhoud, kwaliteit en uitwisselbaarheid.”

Kansen

De ontwikkeling van een betere basis is volgens Hulman niet alleen voordelig voor 9292, maar ook voor de vervoerders zelf. “Als je een vliegticket biedt, krijg je meteen aanbiedingen voor een hotel en een auto die je kunt boeken, maar helaas nooit voor het OV. Dat is een voorbeeld van de geslotenheid van de sector. Daarom is het zo belangrijk dat vervoerders nadenken over de vraag: waar kan data toe dienen?”

Tot slot hoopt Hulman dat vervoerders ook meer gebruikmaken van de kennis die 9292 bezit. “Alle reisadviezen die wij geven, leveren ook heel veel data op. Vervoerders en overheden kunnen de data die wij als 9292 verzamelen gebruiken om de service aan de klant te verbeteren. Deze data hebben wij zelfs wel eens aangeboden aan vervoerders. Maar de interesse daarvoor is beperkt.”

Dat vindt Hulman vreemd, want de kosten voor dergelijke datamining zijn relatief beperkt, vooral wanneer vervoerders het in samenhang zouden doen. “Er wordt nu nog te weinig gedaan met data en er wordt te weinig gestructureerd. Overheden en vervoerders moeten niet bakkeleien en afspreken hoe data hen én de reiziger kan helpen.”

Inge Jacobs

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.