Tram, bus, HTM, Den Haag

‘Vervoerder in overheidshanden kan wel degelijk innovatief zijn’

Tram, bus, HTM, Den Haag

Er is een meer innovatieve en gedifferentieerde manier van aanbesteden nodig om de ruimte te bieden aan de innovatie in het openbaar vervoer, die de komende jaren hard nodig is. Afgelopen jaar koos de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) er echter voor om het openbaar vervoer in de twee steden weer te gaan inbesteden. Hoe heeft de concessieverlener hier de inbesteding ingevuld om te zorgen voor genoeg innovatie, zodat het vervoer ook nog aan de eisen voldoet in 2034?

Meerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat een aanbesteding vaak tot meer efficiency leidt dan een inbesteding. Tegelijkertijd heeft een inbesteding ook voordelen. Er wordt vaak al vooraf aan de gunning overlegd tussen de aanbestedende overheid en de vervoerder. Een goede dialoog in de aanbestedingsfase zou gunstig kunnen zijn om bepaalde oplossingsrichtingen vooraf te kunnen toetsen op wenselijkheid. Een inbesteding zorgt verder voor een betere afstemming tussen bus- en tramvervoer.

Paneldiscussie

Tijdens het OV Debat // Aanbesteden spreken HTM-directeur Jaap Bierman, directeur OV Christel Mourik van de MRDH en Thomas Niaounakis in een panel over de aanbestedingen in stadsconcessies. Nadat de concessies in Den Haag en Rotterdam afgelopen mei definitief gegund waren aan HTM en RET, beloofde HTM-directeur Jaap Bierman te laten zien dat een OV-bedrijf in overheidshanden wel degelijk innovatief kan zijn.

Niaounakis is als onderzoeker en promovendus verbonden aan IPSE Studies (Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies) en onderzoekt de doelmatigheid van verschillende delen van het openbaar bestuur. Een onderzoek van IPSE naar een kwart van alle OV-concessies wees vorig jaar uit dat aanbesteden effectiever is dan inbesteden.

Aanbestedingssystematiek

De MRDH had al voorafgaand aan de gunning door dat de manier van aanbesteden moest veranderen. Via een marktconsultatie peilde de concessieverlener de mening in de markt over een splitsing van het OV-netwerk in een verbindend net van de veelgebruikte lijnen en een ontsluitend net, de verdere integratie met het doelgroepenvervoer en het instellen van een (keten)regisseur.

Daarop kreeg de MRDH al terug dat er aanpassingen aan de huidige aanbestedingssystematiek nodig waren om dit te realiseren. Tijdens het panel over innovatie in stadsconcessies zullen de sprekers hun kennis hierover delen met de deelnemers aan het OV Debat.

Wilt u deelnemen zelf kennis opdoen voor een toekomstige aanbesteding of je mening geven over mogelijke verbeteringen van het aanbestedingsproces? Schrijf je dan nu in voor het OV Debat // Aanbesteden, 28 november in de Jaarbeurs Utrecht.  

Lees ook: 

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

‘Vervoerder in overheidshanden kan wel degelijk innovatief zijn’ | OVPro.nl
Tram, bus, HTM, Den Haag

‘Vervoerder in overheidshanden kan wel degelijk innovatief zijn’

Er is een meer innovatieve en gedifferentieerde manier van aanbesteden nodig om de ruimte te bieden aan de innovatie in het openbaar vervoer, die de komende jaren hard nodig is. Afgelopen jaar koos de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) er echter voor om het openbaar vervoer in de twee steden weer te gaan inbesteden. Hoe heeft de concessieverlener hier de inbesteding ingevuld om te zorgen voor genoeg innovatie, zodat het vervoer ook nog aan de eisen voldoet in 2034?

Meerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat een aanbesteding vaak tot meer efficiency leidt dan een inbesteding. Tegelijkertijd heeft een inbesteding ook voordelen. Er wordt vaak al vooraf aan de gunning overlegd tussen de aanbestedende overheid en de vervoerder. Een goede dialoog in de aanbestedingsfase zou gunstig kunnen zijn om bepaalde oplossingsrichtingen vooraf te kunnen toetsen op wenselijkheid. Een inbesteding zorgt verder voor een betere afstemming tussen bus- en tramvervoer.

Paneldiscussie

Tijdens het OV Debat // Aanbesteden spreken HTM-directeur Jaap Bierman, directeur OV Christel Mourik van de MRDH en Thomas Niaounakis in een panel over de aanbestedingen in stadsconcessies. Nadat de concessies in Den Haag en Rotterdam afgelopen mei definitief gegund waren aan HTM en RET, beloofde HTM-directeur Jaap Bierman te laten zien dat een OV-bedrijf in overheidshanden wel degelijk innovatief kan zijn.

Niaounakis is als onderzoeker en promovendus verbonden aan IPSE Studies (Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies) en onderzoekt de doelmatigheid van verschillende delen van het openbaar bestuur. Een onderzoek van IPSE naar een kwart van alle OV-concessies wees vorig jaar uit dat aanbesteden effectiever is dan inbesteden.

Aanbestedingssystematiek

De MRDH had al voorafgaand aan de gunning door dat de manier van aanbesteden moest veranderen. Via een marktconsultatie peilde de concessieverlener de mening in de markt over een splitsing van het OV-netwerk in een verbindend net van de veelgebruikte lijnen en een ontsluitend net, de verdere integratie met het doelgroepenvervoer en het instellen van een (keten)regisseur.

Daarop kreeg de MRDH al terug dat er aanpassingen aan de huidige aanbestedingssystematiek nodig waren om dit te realiseren. Tijdens het panel over innovatie in stadsconcessies zullen de sprekers hun kennis hierover delen met de deelnemers aan het OV Debat.

Wilt u deelnemen zelf kennis opdoen voor een toekomstige aanbesteding of je mening geven over mogelijke verbeteringen van het aanbestedingsproces? Schrijf je dan nu in voor het OV Debat // Aanbesteden, 28 november in de Jaarbeurs Utrecht.  

Lees ook: 

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.