Ontmoet deze partijen op het BusVision Congres

Met nog maar een paar dagen te gaan tot het BusVision Congres hebben al tientallen partijen zich aangemeld voor het BusVision Congres. Zij gaan donderdag 11 oktober de discussie aan met elkaar en verschillende inspirerende sprekers over ketenreizen in Nederland. Wat is er nog nodig om een slimme, multimodale en concessiegrensoverschrijdende OV-rit mogelijk te maken? Data speelt hierin een sleutelrol.

Daarover gaan verschillende vervoerders, opdrachtgevers, adviseurs en belangenorganisaties met elkaar in gesprek tijdens dit congres in Expo Houten. Bekijk welke partijen zich hebben ingeschreven en registreer snel om de kans te grijpen met deze partijen van gedachten te wisselen.

Terugblik

Tijdens acht plenaire sessies benoemen sprekers de kansen en uitdagingen die zij zien voor de transitie voor het traditionele openbaar vervoer. Hoe kan alle aanwezige data die al wordt verzameld over OV-reizen optimaal worden ingezet. Gertjan Kamerik van de NDOV blikt terug naar het verleden om te kijken of er geleerd kan worden van de ervaringen die zijn opgedaan bij het openstellen van reisinformatie. Helpt dit om de verschillende beelden van overheden, mobiliteitsdienstaanbieders, serviceproviders en reizigers over de rol van mobiliteitsdata meer op één lijn te krijgen?

Hierna wordt juist een blik geworpen op de toekomst. Om de visies van alle betrokken partijen over de veranderende mobiliteitswereld op één lijn te krijgen, is het van essentieel belang dat iedereen ook op dezelfde manier naar de toekomst van mobiliteit kijkt. Overheden spreken ambities uit en vervoerders zeggen aan die ambities te willen voldoen, maar op het gebied van wetgeving, beleid en concessies verandert nauwelijks iets. Derck Buitendijk van Berenschot deelt zijn visie.

Beschikbare data

Je merkt al dat data in concessies en steden gebruikt wordt. Verschillende partijen houden zich nu actief bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Een voorbeeld is de reisapp van de gemeente Amsterdam, waar specifiek reis- en toegankelijkheidsinformatie wordt geboden aan mensen met een mobiliteitsbeperking. De gevolgen van dit zeer praktische gebruik van data, legt Hugo van Ballegooijen van de gemeente Amsterdam uit.

Aan de andere kant stelt Translink sinds korte tijd onder bepaalde voorwaarden informatie over de OV-chipkaartdata beschikbaar aan overheden, vervoerders, onderwijsinstellingen en marktpartijen. Zij kunnen dit gebruiken om het netwerk te optimaliseren, beter beleid te ontwikkelen en de modal shift te realiseren. Maar de data wordt niet zomaar aan iedereen beschikbaar gesteld. Roy van den Berg van Translink licht de voorwaarden en toepassingen verder toe.

Oplossingen met data

Na de lunch worden de deelnemers verder bijgepraat over de ontwikkelingen die mogelijk zijn door data en reizigersstromen goed te analyseren. Onderzoekers in het Smart Public Transport Lab Menno Yap en Léonie Heydenrijk vertellen over een methode om de werkelijke kosten van een OV-verstoring te berekenen en een slimme reisapp die ook rekening houdt met reisgedrag en de actuele reissituatie. Dit maakt het OV beter, goedkoper, slimmer en aantrekkelijker.

Daarna gaat Mathijs Voorend van Thales in op de mogelijkheden van big data om meer inzicht te krijgen in de reizigersstromen. De wachttijd, bezettingsgraad en de drukte op het station kunnen de ervaring van de reiziger sterk beïnvloeden. Door de data goed te analyseren kunnen vervoerders elke dag een betere afweging maken om het OV aantrekkelijker te maken.

Multimodaal vervoer

De laatste sessies richten zich op het belang van multimodaal vervoer. Het openbaar vervoer heeft altijd te maken met voor- en natransport, maar in de laatste jaren is er steeds meer druk gekomen op de reis van deur tot deur. Maar zicht op totale mobiliteit ontbreekt nog in Nederland. Freek Bos van Rover praat overheden bij over de rol die zij kunnen pakken om ketenmobiliteit van de grond te krijgen.

Nederland hoeft hierbij niet zelf het wiel volledig uit te vinden. De Keolis Group heeft in verschillende landen al ervaring opgedaan met Mobility as a Service en reizigers die hun rit van A naar B afleggen met meerdere modaliteiten en dus bij verschillende vervoerders. Kara Livingston van Keolis Group deelt haar ervaring over het belang van de deling van data en het analyseren van reizigersstromen.

BusVision Congres 2018 banner

De toekomst van mobiliteit verandert en de OV-sector speelt hierin een belangrijke rol. Door nu in gesprek te gaan over de uitdagingen die ketenmobiliteit de sector biedt, kan de sector zich voorbereiden. U heeft nog een paar dagen om zich in te schrijven voor het BusVision Congres op 11 oktober. 

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Ontmoet deze partijen op het BusVision Congres | OVPro.nl

Ontmoet deze partijen op het BusVision Congres

Met nog maar een paar dagen te gaan tot het BusVision Congres hebben al tientallen partijen zich aangemeld voor het BusVision Congres. Zij gaan donderdag 11 oktober de discussie aan met elkaar en verschillende inspirerende sprekers over ketenreizen in Nederland. Wat is er nog nodig om een slimme, multimodale en concessiegrensoverschrijdende OV-rit mogelijk te maken? Data speelt hierin een sleutelrol.

Daarover gaan verschillende vervoerders, opdrachtgevers, adviseurs en belangenorganisaties met elkaar in gesprek tijdens dit congres in Expo Houten. Bekijk welke partijen zich hebben ingeschreven en registreer snel om de kans te grijpen met deze partijen van gedachten te wisselen.

Terugblik

Tijdens acht plenaire sessies benoemen sprekers de kansen en uitdagingen die zij zien voor de transitie voor het traditionele openbaar vervoer. Hoe kan alle aanwezige data die al wordt verzameld over OV-reizen optimaal worden ingezet. Gertjan Kamerik van de NDOV blikt terug naar het verleden om te kijken of er geleerd kan worden van de ervaringen die zijn opgedaan bij het openstellen van reisinformatie. Helpt dit om de verschillende beelden van overheden, mobiliteitsdienstaanbieders, serviceproviders en reizigers over de rol van mobiliteitsdata meer op één lijn te krijgen?

Hierna wordt juist een blik geworpen op de toekomst. Om de visies van alle betrokken partijen over de veranderende mobiliteitswereld op één lijn te krijgen, is het van essentieel belang dat iedereen ook op dezelfde manier naar de toekomst van mobiliteit kijkt. Overheden spreken ambities uit en vervoerders zeggen aan die ambities te willen voldoen, maar op het gebied van wetgeving, beleid en concessies verandert nauwelijks iets. Derck Buitendijk van Berenschot deelt zijn visie.

Beschikbare data

Je merkt al dat data in concessies en steden gebruikt wordt. Verschillende partijen houden zich nu actief bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Een voorbeeld is de reisapp van de gemeente Amsterdam, waar specifiek reis- en toegankelijkheidsinformatie wordt geboden aan mensen met een mobiliteitsbeperking. De gevolgen van dit zeer praktische gebruik van data, legt Hugo van Ballegooijen van de gemeente Amsterdam uit.

Aan de andere kant stelt Translink sinds korte tijd onder bepaalde voorwaarden informatie over de OV-chipkaartdata beschikbaar aan overheden, vervoerders, onderwijsinstellingen en marktpartijen. Zij kunnen dit gebruiken om het netwerk te optimaliseren, beter beleid te ontwikkelen en de modal shift te realiseren. Maar de data wordt niet zomaar aan iedereen beschikbaar gesteld. Roy van den Berg van Translink licht de voorwaarden en toepassingen verder toe.

Oplossingen met data

Na de lunch worden de deelnemers verder bijgepraat over de ontwikkelingen die mogelijk zijn door data en reizigersstromen goed te analyseren. Onderzoekers in het Smart Public Transport Lab Menno Yap en Léonie Heydenrijk vertellen over een methode om de werkelijke kosten van een OV-verstoring te berekenen en een slimme reisapp die ook rekening houdt met reisgedrag en de actuele reissituatie. Dit maakt het OV beter, goedkoper, slimmer en aantrekkelijker.

Daarna gaat Mathijs Voorend van Thales in op de mogelijkheden van big data om meer inzicht te krijgen in de reizigersstromen. De wachttijd, bezettingsgraad en de drukte op het station kunnen de ervaring van de reiziger sterk beïnvloeden. Door de data goed te analyseren kunnen vervoerders elke dag een betere afweging maken om het OV aantrekkelijker te maken.

Multimodaal vervoer

De laatste sessies richten zich op het belang van multimodaal vervoer. Het openbaar vervoer heeft altijd te maken met voor- en natransport, maar in de laatste jaren is er steeds meer druk gekomen op de reis van deur tot deur. Maar zicht op totale mobiliteit ontbreekt nog in Nederland. Freek Bos van Rover praat overheden bij over de rol die zij kunnen pakken om ketenmobiliteit van de grond te krijgen.

Nederland hoeft hierbij niet zelf het wiel volledig uit te vinden. De Keolis Group heeft in verschillende landen al ervaring opgedaan met Mobility as a Service en reizigers die hun rit van A naar B afleggen met meerdere modaliteiten en dus bij verschillende vervoerders. Kara Livingston van Keolis Group deelt haar ervaring over het belang van de deling van data en het analyseren van reizigersstromen.

BusVision Congres 2018 banner

De toekomst van mobiliteit verandert en de OV-sector speelt hierin een belangrijke rol. Door nu in gesprek te gaan over de uitdagingen die ketenmobiliteit de sector biedt, kan de sector zich voorbereiden. U heeft nog een paar dagen om zich in te schrijven voor het BusVision Congres op 11 oktober. 

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.