Lint trein op Maaslijn (bron: Arriva)

Tweede Kamer vraagt ingrijpen staatssecretaris op kwetsbare Maaslijn

Lint trein op Maaslijn (bron: Arriva)

Tweede Kamerleden Mustafa Amhaouch en Erik Ronnes van het CDA vragen staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) om in te grijpen bij de problemen op de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen. Door zelf te bemiddelen of een bemiddelaar aan te stellen, kan voorkomen worden dat reizigers nog langer in de kou staan.  De elektrificatie van de lijn heeft vertraging opgelopen, waardoor het project duurder is geworden.

De Gelderlander meldde vorige week dat de provincie Limburg en de provincie Gelderland het niet eens kunnen worden over de extra kosten voor de vertraging. De laatste zou volgens de krant niet willen bijdragen aan de extra kosten, wat al maandenlang zorgt voor onenigheid. Maar volgens gedeputeerde Conny Bieze van Gelderland is daar geen sprake van. “We zijn nog in overleg en dat overleg verloopt in goede harmonie”, zei ze tijdens de commissie Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Cultuur.

Vertraging

Bieze zei te verwachten dat de elektrificatie van de lijn in 2023 operationeel is. Volgens de gedeputeerde zijn er meerdere oorzaken die hebben gezorgd voor de vertraging. Het duurde enige tijd voor het besluit werd genomen om station Grubbenvorst uit de scope te halen om zo kosten te besparen. Tegelijkertijd is de aanbesteding voor de ingenieursdiensten mislukt en hebben discussies over de btw en de opstelsporen voor vertraging gezorgd.

De provincie Gelderland zelf houdt vol in dit project niet risicodragend te zijn. Door een hogere bijdrage te geven, in totaal 17,45 miljoen euro, is dit risico afgekocht. De provincie Limburg en de provincie Noord-Brabant hebben dit niet gedaan. Bieze laat weten dat de Gedeputeerde Staten in Gelderland vast wil houden aan dit bedrag, maar wel bereid is om de bijdrage te indexeren. De betreffende gedeputeerde van Limburg, Hubert Mackus, meldde eerder dat alle provincies bereid leken te zijn om extra geld te investeren. De provincies willen nog niet kwijt hoe veel duurder het project wordt door de vertraging.

Financiële bijdrage Rijk

Ook de provincie Noord-Brabant is een partner in dit project. Die provincie hield eerder deze maand rekening met een extra bijdrage voor het project van tussen de 8 en 12 miljoen euro. Maar uit een berekening blijkt al dat het budget onvoldoende is. Daarom heeft de provincie Limburg ook om hulp gevraagd aan het ministerie. “De provincies beogen met het Rijk tot passende en sluitende afspraken te komen, als oplossing voor de steeds oplopende vertragingen, en daarmee ook oplopende kosten”, aldus Noord-Brabant.

Hinder

Regelmatig wordt geklaagd over de hinder voor reizigers op de Maaslijn. Zo is de uitval hoog en zijn de huidige dieseltreinen vaak erg vol. De elektrische treinen zijn al besteld door vervoerder Arriva, zodat ze meteen kunnen worden ingezet op het moment dat de lijn geëlektrificeerd is. Bovendien wordt er hard gewerkt aan oplossingen om de hinder voor reizigers tot een minimum te beperken.

Wel zal de Maaslijn volgens vervoerder Arriva kwetsbaar blijven voor verstoringen zolang het traject nog niet geëlektrificeerd is. De vervoerder heeft vorig jaar al de processen verbeterd en werkt samen met alle betrokkenen om het maximale uit de lijn te halen, maar benadrukt dat de winst die met deze maatregelen te behalen valt beperkt is.

Bemiddelaar

Als het aan Amhaouch en Ronnes ligt, roept de staatssecretaris de hulp in van een bemiddelaar die kan aandringen op een snel besluit om de problemen zo spoedig mogelijk aan te pakken. Bieze laat weten dat het de bedoeling is dat de overleggen tussen de drie provincies, het Rijk en ProRail in maart zijn afgerond. Dan zou er dus ook een oplossing moeten zijn voor de financiering en ook over mogelijke versnellingsmaatregelen die genomen kunnen worden.

Kamervragen

  1. Kent u het bericht ‘Reiziger op de Maaslijn moet wachten op hopeloos verdeelde provincies’?
  2. Is het u bekend dat de provincies Limburg en Gelderland onderling in conflict zijn over een nieuw miljoenentekort voor de Maaslijn? Zo ja, wat is uw mening hierover?
  3. Kunt u aangeven hoe de financiële afspraken en verantwoordelijkheden thans luiden tussen de verschillende provincies en de rijksoverheid? Wilt u daarbij aangeven welke bedragen (harde) infrastructuur dan wel materiaal betreffen en hoe de verhouding van financiën en kwaliteit is? Hoe liggen deze afspraken voor de huidige situatie en hoe voor de nieuwe situatie (elektrificatie, extra spoor etc.)?
  4. Kunt u specificeren wat de rol van de vervoersmaatschappij in deze is en of partijen (concessieverleners en -nemers) de gemaakte afspraken nakomen? Welke maatregelen zijn er genomen om de inzet van materieel op het «oude» niveau terug te brengen, dat wil zeggen voor de brand en de aanrijding?
  5. Kunt u aantonen welke groepen van reizigers het meest geraakt worden door de nieuwe situatie en daarbij expliciet in te gaan op de positie van scholieren en studenten? Wilt u ook aangeven welk perspectief geboden kan worden aan die reizigers?
  6. Bent u bereid om zelf een bemiddelende rol te spelen dan wel een mediator aan te wijzen opdat verdere vertraging van besluitvorming en escalatie van het conflict wordt voorkomen en waarbij wordt aangedrongen op maximale inspanning van alle betrokken partijen om de huidige problemen op te lossen?
  7. Deelt u de mening dat de huidige situatie onacceptabel is voor het imago van de trein in de regio als betrouwbaar alternatief?

Auteur: Inge Jacobs

2 reacties op “Tweede Kamer vraagt ingrijpen staatssecretaris op kwetsbare Maaslijn”

Pat Rick|21.01.19|15:26

Hoe langer dat men wacht, hoe hoger de kosten, hoe langer dat men de reizigers (letterlijk) in de kou laat staan. Nu kost gedeeltelijke verdubbeling meer dan 170 miljoen, terwijl in de jaren 80 werd volledige verdubbeling van de 85 km geschat op 110 miljoen Euro. Voor 110 miljoen legt men nu 1 km Midden-Delfland autosnelweg aan, want voor 700 miljoen heeft men 6 km aangelegd.

kees boer|04.02.19|17:46

Dieptreurig dat voor de zoveelste keer elektrificatie en spoorverdubbeling uitblijft,staat al meer dan 60 jaar op de rol,in der tachtiger jaren was er nog sprake hoor ik ROVER nog zeggen een gemiste kans maar het schandelijkste was dat de A73 die twee keer de Maas kruisen moest en het spoor bij Swalmen verleggen moest WEL geld voor was;voor de zoveelste keer dat de auto bevoordeeld werd voor de trein

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Tweede Kamer vraagt ingrijpen staatssecretaris op kwetsbare Maaslijn | OVPro.nl
Lint trein op Maaslijn (bron: Arriva)

Tweede Kamer vraagt ingrijpen staatssecretaris op kwetsbare Maaslijn

Tweede Kamerleden Mustafa Amhaouch en Erik Ronnes van het CDA vragen staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) om in te grijpen bij de problemen op de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen. Door zelf te bemiddelen of een bemiddelaar aan te stellen, kan voorkomen worden dat reizigers nog langer in de kou staan.  De elektrificatie van de lijn heeft vertraging opgelopen, waardoor het project duurder is geworden.

De Gelderlander meldde vorige week dat de provincie Limburg en de provincie Gelderland het niet eens kunnen worden over de extra kosten voor de vertraging. De laatste zou volgens de krant niet willen bijdragen aan de extra kosten, wat al maandenlang zorgt voor onenigheid. Maar volgens gedeputeerde Conny Bieze van Gelderland is daar geen sprake van. “We zijn nog in overleg en dat overleg verloopt in goede harmonie”, zei ze tijdens de commissie Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Cultuur.

Vertraging

Bieze zei te verwachten dat de elektrificatie van de lijn in 2023 operationeel is. Volgens de gedeputeerde zijn er meerdere oorzaken die hebben gezorgd voor de vertraging. Het duurde enige tijd voor het besluit werd genomen om station Grubbenvorst uit de scope te halen om zo kosten te besparen. Tegelijkertijd is de aanbesteding voor de ingenieursdiensten mislukt en hebben discussies over de btw en de opstelsporen voor vertraging gezorgd.

De provincie Gelderland zelf houdt vol in dit project niet risicodragend te zijn. Door een hogere bijdrage te geven, in totaal 17,45 miljoen euro, is dit risico afgekocht. De provincie Limburg en de provincie Noord-Brabant hebben dit niet gedaan. Bieze laat weten dat de Gedeputeerde Staten in Gelderland vast wil houden aan dit bedrag, maar wel bereid is om de bijdrage te indexeren. De betreffende gedeputeerde van Limburg, Hubert Mackus, meldde eerder dat alle provincies bereid leken te zijn om extra geld te investeren. De provincies willen nog niet kwijt hoe veel duurder het project wordt door de vertraging.

Financiële bijdrage Rijk

Ook de provincie Noord-Brabant is een partner in dit project. Die provincie hield eerder deze maand rekening met een extra bijdrage voor het project van tussen de 8 en 12 miljoen euro. Maar uit een berekening blijkt al dat het budget onvoldoende is. Daarom heeft de provincie Limburg ook om hulp gevraagd aan het ministerie. “De provincies beogen met het Rijk tot passende en sluitende afspraken te komen, als oplossing voor de steeds oplopende vertragingen, en daarmee ook oplopende kosten”, aldus Noord-Brabant.

Hinder

Regelmatig wordt geklaagd over de hinder voor reizigers op de Maaslijn. Zo is de uitval hoog en zijn de huidige dieseltreinen vaak erg vol. De elektrische treinen zijn al besteld door vervoerder Arriva, zodat ze meteen kunnen worden ingezet op het moment dat de lijn geëlektrificeerd is. Bovendien wordt er hard gewerkt aan oplossingen om de hinder voor reizigers tot een minimum te beperken.

Wel zal de Maaslijn volgens vervoerder Arriva kwetsbaar blijven voor verstoringen zolang het traject nog niet geëlektrificeerd is. De vervoerder heeft vorig jaar al de processen verbeterd en werkt samen met alle betrokkenen om het maximale uit de lijn te halen, maar benadrukt dat de winst die met deze maatregelen te behalen valt beperkt is.

Bemiddelaar

Als het aan Amhaouch en Ronnes ligt, roept de staatssecretaris de hulp in van een bemiddelaar die kan aandringen op een snel besluit om de problemen zo spoedig mogelijk aan te pakken. Bieze laat weten dat het de bedoeling is dat de overleggen tussen de drie provincies, het Rijk en ProRail in maart zijn afgerond. Dan zou er dus ook een oplossing moeten zijn voor de financiering en ook over mogelijke versnellingsmaatregelen die genomen kunnen worden.

Kamervragen

  1. Kent u het bericht ‘Reiziger op de Maaslijn moet wachten op hopeloos verdeelde provincies’?
  2. Is het u bekend dat de provincies Limburg en Gelderland onderling in conflict zijn over een nieuw miljoenentekort voor de Maaslijn? Zo ja, wat is uw mening hierover?
  3. Kunt u aangeven hoe de financiële afspraken en verantwoordelijkheden thans luiden tussen de verschillende provincies en de rijksoverheid? Wilt u daarbij aangeven welke bedragen (harde) infrastructuur dan wel materiaal betreffen en hoe de verhouding van financiën en kwaliteit is? Hoe liggen deze afspraken voor de huidige situatie en hoe voor de nieuwe situatie (elektrificatie, extra spoor etc.)?
  4. Kunt u specificeren wat de rol van de vervoersmaatschappij in deze is en of partijen (concessieverleners en -nemers) de gemaakte afspraken nakomen? Welke maatregelen zijn er genomen om de inzet van materieel op het «oude» niveau terug te brengen, dat wil zeggen voor de brand en de aanrijding?
  5. Kunt u aantonen welke groepen van reizigers het meest geraakt worden door de nieuwe situatie en daarbij expliciet in te gaan op de positie van scholieren en studenten? Wilt u ook aangeven welk perspectief geboden kan worden aan die reizigers?
  6. Bent u bereid om zelf een bemiddelende rol te spelen dan wel een mediator aan te wijzen opdat verdere vertraging van besluitvorming en escalatie van het conflict wordt voorkomen en waarbij wordt aangedrongen op maximale inspanning van alle betrokken partijen om de huidige problemen op te lossen?
  7. Deelt u de mening dat de huidige situatie onacceptabel is voor het imago van de trein in de regio als betrouwbaar alternatief?

Auteur: Inge Jacobs

2 reacties op “Tweede Kamer vraagt ingrijpen staatssecretaris op kwetsbare Maaslijn”

Pat Rick|21.01.19|15:26

Hoe langer dat men wacht, hoe hoger de kosten, hoe langer dat men de reizigers (letterlijk) in de kou laat staan. Nu kost gedeeltelijke verdubbeling meer dan 170 miljoen, terwijl in de jaren 80 werd volledige verdubbeling van de 85 km geschat op 110 miljoen Euro. Voor 110 miljoen legt men nu 1 km Midden-Delfland autosnelweg aan, want voor 700 miljoen heeft men 6 km aangelegd.

kees boer|04.02.19|17:46

Dieptreurig dat voor de zoveelste keer elektrificatie en spoorverdubbeling uitblijft,staat al meer dan 60 jaar op de rol,in der tachtiger jaren was er nog sprake hoor ik ROVER nog zeggen een gemiste kans maar het schandelijkste was dat de A73 die twee keer de Maas kruisen moest en het spoor bij Swalmen verleggen moest WEL geld voor was;voor de zoveelste keer dat de auto bevoordeeld werd voor de trein

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.