Den Haag Centraal Station. Foto: ProRail/Rob van Esch

MRDH onderzoekt effecten van goedkoper én duurder OV-tarief

Den Haag Centraal Station. Foto: ProRail/Rob van Esch

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) onderzoekt of aangepaste OV-tarieven kunnen zorgen voor een beter gebruik van het openbaar vervoer in de regio. Er wordt een vijftal maatregelen onder de loep genomen, waaronder de effecten van een dalkorting en van één kilometertarief voor de hele Metropoolregio. Ook wordt gekeken naar juist een hoger tarief voor een snellere verbinding. 

Dit zijn stuk voor stuk maatregelen die wellicht kunnen bijdragen aan het optimaal benutten van het openbaar vervoer. Vanwege de toenemende drukte moet effectiever gebruik worden gemaakt van het OV en de passagiers beter verspreid worden gedurende de dag. “Het tarief van het OV kan een passend middel zijn om bij te dragen aan een toekomstbestendig, kwalitatief goed en toegankelijk OV”, aldus de concessieverlener. De resultaten van de onderzoeken moeten eind 2019 bekend zijn, waarna ze nog op de agenda staan in gemeenten en raden.

Resultaat

Er worden in totaal vijf maatregelen bekeken. Aan de ene kant wordt nagedacht over goedkopere kaarten, door bijvoorbeeld dalkorting voor een betere spreiding, een speciaal tarief voor minima of ouderen en een gezinstarief, zodat ook gezinnen gemakkelijk van het OV gebruik kunnen maken. Aan de andere kant wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van de harmonisatie van alle kilometertarieven in de hele regio en de mogelijkheden van een plustarief. Die hogere prijs kan gevraagd worden voor een bijzonder OV-product of bijvoorbeeld een snellere verbinding.

Tot nog toe ontbrak het bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag aan een beleidsmatig afwegingskader om het OV een stimulans te geven door middel van de tarieven. Vandaar dat enkele studies een antwoord moeten geven op de vraag in hoeverre tarieven een rol spelen bij de keuze voor het OV en het reismoment. Regiobestuurder MRDH Marc Rosier: “Onderzoek naar verschillende tariefsoorten is zinvol. Of en hoe we andere tarieven gaan hanteren, hangt af van het resultaat van het onderzoek.”

Randvoorwaarden

Er zijn in totaal drie randvoorwaarden waar MRDH naar kijkt bij het ontwikkelen van een nieuw tarievenhuis. In eerste instantie moet dit helpen om reizigers beter te spreiden en efficiënter gebruik te maken van het bestaande systeem. Dit kan bijvoorbeeld door de prijs te verlagen in de daluren of juist te verhogen in de spits.

Andere tarieven kunnen daarnaast gebruikt worden om extra middelen te generen voor de (co)financiering van nieuwe investeringen of de uitbreiding van de huidige voorzieningen. Een eerder position paper van de MRDH stelde al dat een tariefverhoging geoorloofd was, zolang dit gecombineerd werd met een verbetering voor de reiziger. Het streven is om de totale opbrengsten ten gevolge van een nieuw tarievenhuis tenminste gelijk te laten blijven. Stijgen zou nog beter zijn, zodat ook aan andere reizigers een aantrekkelijker aanbod gedaan kan worden.

Een laatste streven van de MRDH is om het OV toegankelijk te houden voor iedereen en dan met name voor specifieke doelgroepen. Dit kan dus bijvoorbeeld door speciale tarieven voor ouderen of minima en er dient dus ruimte te zijn voor een passend arrangement voor die doelgroepen. Daarnaast is het belangrijk dat het tarievenhuis simpel en uitlegbaar is en de totale reis gemakkelijker moet maken.

Auteur: Inge Jacobs

1 reactie op “MRDH onderzoekt effecten van goedkoper én duurder OV-tarief”

Herman Hoorweg|11.03.20|20:13

Reizen met ov is te duur geworden;
zeker als je al met een combinatie met tram /bus en trein reist.
Iedere keer moet je weer een opstap tarief betalen als de trein er bij komt
Behalve tussen bussen en tram geldt overstappen ok
Dus 2 x bij een retour. Openbaar vervoer moet goedkoper worden . BtW voor ov verlagen ;
voor ouderen voor alle soorten ov 35 % korting na 9.uur
Geen spitsheffing tussen 16.30 u en 18.30u
1x instap tarief gedurende de reis voor alle soort vervoer. 35 min overstaptijd

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

MRDH onderzoekt effecten van goedkoper én duurder OV-tarief | OVPro.nl
Den Haag Centraal Station. Foto: ProRail/Rob van Esch

MRDH onderzoekt effecten van goedkoper én duurder OV-tarief

Den Haag Centraal Station. Foto: ProRail/Rob van Esch

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) onderzoekt of aangepaste OV-tarieven kunnen zorgen voor een beter gebruik van het openbaar vervoer in de regio. Er wordt een vijftal maatregelen onder de loep genomen, waaronder de effecten van een dalkorting en van één kilometertarief voor de hele Metropoolregio. Ook wordt gekeken naar juist een hoger tarief voor een snellere verbinding. 

Dit zijn stuk voor stuk maatregelen die wellicht kunnen bijdragen aan het optimaal benutten van het openbaar vervoer. Vanwege de toenemende drukte moet effectiever gebruik worden gemaakt van het OV en de passagiers beter verspreid worden gedurende de dag. “Het tarief van het OV kan een passend middel zijn om bij te dragen aan een toekomstbestendig, kwalitatief goed en toegankelijk OV”, aldus de concessieverlener. De resultaten van de onderzoeken moeten eind 2019 bekend zijn, waarna ze nog op de agenda staan in gemeenten en raden.

Resultaat

Er worden in totaal vijf maatregelen bekeken. Aan de ene kant wordt nagedacht over goedkopere kaarten, door bijvoorbeeld dalkorting voor een betere spreiding, een speciaal tarief voor minima of ouderen en een gezinstarief, zodat ook gezinnen gemakkelijk van het OV gebruik kunnen maken. Aan de andere kant wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van de harmonisatie van alle kilometertarieven in de hele regio en de mogelijkheden van een plustarief. Die hogere prijs kan gevraagd worden voor een bijzonder OV-product of bijvoorbeeld een snellere verbinding.

Tot nog toe ontbrak het bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag aan een beleidsmatig afwegingskader om het OV een stimulans te geven door middel van de tarieven. Vandaar dat enkele studies een antwoord moeten geven op de vraag in hoeverre tarieven een rol spelen bij de keuze voor het OV en het reismoment. Regiobestuurder MRDH Marc Rosier: “Onderzoek naar verschillende tariefsoorten is zinvol. Of en hoe we andere tarieven gaan hanteren, hangt af van het resultaat van het onderzoek.”

Randvoorwaarden

Er zijn in totaal drie randvoorwaarden waar MRDH naar kijkt bij het ontwikkelen van een nieuw tarievenhuis. In eerste instantie moet dit helpen om reizigers beter te spreiden en efficiënter gebruik te maken van het bestaande systeem. Dit kan bijvoorbeeld door de prijs te verlagen in de daluren of juist te verhogen in de spits.

Andere tarieven kunnen daarnaast gebruikt worden om extra middelen te generen voor de (co)financiering van nieuwe investeringen of de uitbreiding van de huidige voorzieningen. Een eerder position paper van de MRDH stelde al dat een tariefverhoging geoorloofd was, zolang dit gecombineerd werd met een verbetering voor de reiziger. Het streven is om de totale opbrengsten ten gevolge van een nieuw tarievenhuis tenminste gelijk te laten blijven. Stijgen zou nog beter zijn, zodat ook aan andere reizigers een aantrekkelijker aanbod gedaan kan worden.

Een laatste streven van de MRDH is om het OV toegankelijk te houden voor iedereen en dan met name voor specifieke doelgroepen. Dit kan dus bijvoorbeeld door speciale tarieven voor ouderen of minima en er dient dus ruimte te zijn voor een passend arrangement voor die doelgroepen. Daarnaast is het belangrijk dat het tarievenhuis simpel en uitlegbaar is en de totale reis gemakkelijker moet maken.

Auteur: Inge Jacobs

1 reactie op “MRDH onderzoekt effecten van goedkoper én duurder OV-tarief”

Herman Hoorweg|11.03.20|20:13

Reizen met ov is te duur geworden;
zeker als je al met een combinatie met tram /bus en trein reist.
Iedere keer moet je weer een opstap tarief betalen als de trein er bij komt
Behalve tussen bussen en tram geldt overstappen ok
Dus 2 x bij een retour. Openbaar vervoer moet goedkoper worden . BtW voor ov verlagen ;
voor ouderen voor alle soorten ov 35 % korting na 9.uur
Geen spitsheffing tussen 16.30 u en 18.30u
1x instap tarief gedurende de reis voor alle soort vervoer. 35 min overstaptijd

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.