Bussen van Syntus Twente in Enschede

Korte concessie voor Twents OV moet onzekere periode overbruggen

Dankzij datatool OVIT kunnen vervoerders schatten aan relevante data verzamelen. Foto: Inge Jacobs

Overijssel wil de concessieduur van het openbaar vervoer in Twente bekorten. Bij de aanbesteding die het komende halfjaar start gaat het provinciebestuur uit van een maximale looptijd van vijf jaar. De provincie ziet die periode als overbrugging vanwege de vele onzekerheden over de ontwikkeling van het OV. Twente en de Achterhoek blijven zelfstandige busconcessiegebieden, hebben Overijssel en Gelderland besloten.

De uitgangspunten voor de nieuwe concessie staan samengevat in een ontwerp-Programma van Eisen dat naar Provinciale Staten is gestuurd. De Statenleden krijgen tot en met eind volgende maand de kans om erop te reageren. Op basis van hun opmerkingen komt het provinciebestuur met een definitief programma van eisen. De nieuwe concessie moet vanaf 10 december 2023 ingaan. De huidige vervoerder is Keolis.

De concessie Twente–ZHO bestaat uit de lijnconcessie voor de treinverbinding Zutphen-Hengelo-Oldenzaal en uit de gebiedsconcessie. Hieronder vallen alle lijnbussen, buurtbussen en het flexibele OV. Nu is het nog zo dat Overijssel de concessie verleent voor de busdiensten in Twente en dat Overijssel en Gelderland samen verantwoordelijk zijn voor de treinverbinding. Beide provincies overwegen om de lijnconcessie over te dragen aan Overijssel. De gesprekken hierover lopen nog.

Achterhoek en Twente blijven zelfstandig

Wel hebben ze afgesproken dat de concessies Achterhoek en Twente zelfstandige gebieden blijven. Er was eerder sprake van een gezamenlijke concessie Berkel-Dinkel als opvolger van de huidige busconcessies Twente en Achterhoek, maar dat plan is van de baan. Zo’n concessie zou te groot en te complex worden en daardoor weinig aantrekkelijk voor vervoerders, menen de provincies.

Met een kortlopende concessie voor het bus- en treinvervoer in Twente sorteert het provinciebestuur van Overijssel alvast voor op de periode daarna. Een looptijd van vijf jaar biedt de kans om over een paar jaar over te stappen op volledig emissievrij busvervoer. De provincie denkt dat dat op korte termijn niet haalbaar is en onderzoekt nog op welke termijn dan wel. Tegelijkertijd wordt gekeken naar duurzaam treinvervoer, bijvoorbeeld met elektrische treinen. Een overweging is verder om de treinverbinding ZHO in de toekomst gezamenlijk aan te besteden met de Vechtdallijnen.

Een andere overweging is om bus- en doelgroepenvervoer in de toekomst te integreren binnen één mobiliteitsconcessie. Dat vergt de nodige afstemming met de Twentse gemeenten, waarvoor de komende concessieduur benut kan worden.

Ook de onzekerheid die door corona ontstaan is – met sterk gedaalde reizigersaantallen en inkomsten – maakt een korte concessieduur wenselijk. Het is volgens de provincie nu nog lastig in te schatten hoe snel het OV zich weer herstelt.

Extra geld nodig

Om het openbaar vervoer in Twente op het bestaande voorzieningenniveau te kunnen houden is er volgens het provinciebestuur extra geld nodig, namelijk jaarlijks 2,8 miljoen euro tijdens de looptijd van vijf jaar. Daarvan kan 1,2 miljoen euro betaald worden uit een meevaller vanuit rijksgelden, maar de rest moet de provincie zelf zien te vinden in de begroting. Om de voorzieningen op het peil van 2019 te handhaven, dus voordat de pandemie uitbrak, is er jaarlijks 4,2 miljoen extra nodig voor de exploitatie.

Lees ook

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Yvonne Ton

Yvonne Ton is freelance journalist voor de online vakbladen van ProMedia Group.

1 reactie op “Korte concessie voor Twents OV moet onzekere periode overbruggen”

Robert Jan Roos|22.02.22|16:06

Is het in de markt zetten van een concessie voor een korte periode de manier om tot een gebalanceerde denkkracht te komen? Om is het neerzetten van een raamwerk hoe binnen een concessie de denkkracht tot een richting te komen waar huidig, toekomstig én uitgebalanceerde stappenplan te komen waar risico, budget en betrouwbaarheid/lef onderdeel van zijn.
Misschien dat “De concessie van morgen” Meer flexibiliteit en samenwerking in het OV (CVS 2013) hierbij kan helpen.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.