Akkoord over decentralisatie van treindienst Zwolle-Enschede

De treindienst Zwolle-Enschede wordt gedecentraliseerd. Provinciale Staten Overijssel hebben daarvoor hun akkoord gegeven. De treindienst gaat nu van het Rijk naar de provincie. Provinciale Staten steunen ook het voorstel voor een onderzoek naar de kosten van elektrificatie voor het trajectdeel Zwolle-Wierden op deze spoorlijn. Daarvoor stellen zijn 2,5 miljoen euro beschikbaar. Dat is woensdag in de vergadering van Provinciale Staten besloten.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft met Gedeputeerde Staten van Overijssel en Regio Twente afspraken gemaakt om de verantwoordelijkheid voor de spoorlijn Zwolle-Enschede over te nemen van het Rijk. Nu de voorstellen door Provinciale Staten zijn goedgekeurd, worden de afspraken definitief en komt de treindienst in december 2014 in handen van de provincie Overijssel en Regio Twente.

Nieuwe reizigers aantrekken

De provincie en regio willen de capaciteit, punctualiteit en toegankelijkheid van de treindienst Zwolle-Enschede voor de reizigers enorm verbeteren. Hiermee wordt de aantrekkelijkheid van de lijn nog groter, waarmee ook nieuwe reizigers aangetrokken kunnen worden. Daarom wordt de komende jaren samen met de nieuwe vervoerder bekeken wat de mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld hogere frequenties, het laten rijden van een intercity tussen Enschede en Zwolle en het verbeteren van onder andere de verbinding tussen Enschede-Zwolle-Amsterdam.

Daarnaast wordt ook gekeken naar elektrificatie van de spoorlijn. Elektrificatie van de lijn is interessant omdat maar een deel van het traject, tussen Zwolle en Wierden, geëlektrificeerd hoeft te worden.
Tussen Wierden en Enschede kunnen al elektrische treinen rijden. Deze treinen zijn goed voor het milieu, ze rijden sneller en de exploitatiekosten (aanschaf-, onderhoud- en brandstofkosten) van deze treinen zijn lager dan dieseltreinen.

Aanbesteding

Uit een eerste schatting blijkt dat met de elektrificatie van de spoorlijn Zwolle-Wierden een bedrag gemoeid is tussen de 34 en  64 miljoen euro. Om een beter zicht te krijgen in de kosten is een nader onderzoek nodig. In 2014 leggen Gedeputeerde Staten een definitief investeringsvoorstel voor elektrificatie aan Provinciale Staten voor.

Gedeputeerde Staten van Overijssel gaan de spoorlijn Zwolle-Enschede samen met Regio Twente aanbesteden. Nog dit jaar wordt bekendgemaakt hoe de aanbesteding eruit gaat zien.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Marieke van Gompel

2 reacties op “Akkoord over decentralisatie van treindienst Zwolle-Enschede”

Jos van der Veen|19.04.13|11:19

Belachelijk na al die jaren van bewezen mislukkingen dat het privatiseren van het spoor gewoon doorgaat. Treinreizen is duurder geworden, de regelgeving versoepeld zodat nu ook de veiligheid onder druk staat. Een door de gemeenschap gedragen en betaalde infrastructuur wordt verwaarloosd omdat er anders minder winst gemaakt wordt.

Onbegrijpelijk.

Han Poortman|23.04.13|11:45

Dit is volstrekt in tegenspraak met het voorstel van Goudappel en Coffeng, waarin het traject Zwolle – Wierden wordt opgenomen in het Topsegment op het Spoor. Hierin wordt een snellere verbinding voorzien tussen de Noordvleugel en Twente/Berlijn via de de in snelheid verhoogde Flevolijn, Hanzelijn en Zwolle – Wierden. Zie hiervoor het artikel in OV magazine nr. 2 dd, 04 – 04 – 2013
Han Poortman.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.