Arriva-trein, Vechtdallijn

‘Betrek regionale spoorvervoerders meer bij Spooragenda’

Arriva-trein, Vechtdallijn

Niet alleen de NS, maar ook de regionale treinvervoerders dienen verantwoordelijkheid te krijgen voor de uitwerking bij de Lange Termijn Spoor Agenda (LTSA). Dat vinden de VVD en de ChristenUnie. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft  de NS en ProRail de opdracht gegeven om een deel van de Lange Termijn Spooragenda uit te werken. Volgens de VVD en de ChristenUnie moeten de regionale vervoerders hier rol in krijgen gelijkwaardig aan die van de NS.

De partijen zeggen dat nu de kans reëel is dat de Europese Commissie Nederland zal verplichten tot aanbesteden van het hoofdrailnet het belangrijk is dat er verder wordt gekeken dan de concessieperiode van 2015 tot 2024 die door de NS wordt ingevuld.

Spoornetwerk opknippen

Om meerdere vervoerders op het spoor te kunnen toelaten, wil de Europese Commissie het Nederlandse spoornetwerk in drie of vier stukken opknippen.

 De Commissie stelt dit voor in het Vierde Spoorpakket. Als dit doorgaat, betekent dat NS het alleenrecht op het hoofdrailnet verliest en dat ook andere treinvervoerders hierover mogen rijden. De Tweede Kamer heeft eerder al een negatief oordeel uitgesproken over de EU-plannen.

De partijen willen voorkomen dat de regionale vervoerders voor zaken die spelen rond stations waar hoofdrailnet en regionaal spoor elkaar raken afhankelijk zijn van hun concurrent NS. Ook zijn ze bang dat de regionale spoorvervoerders door NS en ProRail van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Spoorsysteem

VVD en ChristenUnie vinden dat er meer de nadruk dient te liggen op het functioneren van het spoorsysteem als geheel en het spoorsysteem als onderdeel van het totale OV-netwerk. Nu wordt er nog met name gesproken over kansen en knelpunten op de overstapknopen waar regionaal spoor en landelijk spoor samen komen.

Dit zijn de Kamervragen die VVD-Kamerlid Betty de Boer en Carla Dik-Faber van de ChristenUnie aan de staatssecretaris stelden:

1. Kunt u onderbouwen waarom het beleidsdepartement de uitwerking van een visievraag bij NS en ProRail belegd?
2. Kunt u aangeven in welke beleidsmatige zaken het ministerie nu het voortouw heeft en in voor welke onderwerpen de uitwerking van de LTSA wordt overgelaten aan NS en ProRail?
3. Deelt u de mening dat de LTSA verder moet kijken dan de concessieperiode 2015-2024 en dat het daarom ook wenselijk is andere vervoerders op een meer gelijkwaardige wijze te betrekken bij de uitwerking van de LTSA nu de kans reëel is dat Europa Nederland zal verplichten tot aanbesteding en mogelijk opknippen van het hoofdrailnet vanaf 2024, zonder overigens verder op deze Europese besluitvorming vooruit te lopen?
4. Kent u de brief van de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland aan de directie van ProRail over de betrokkenheid van de FMN bij de visievorming voor de Lange Termijn Spooragenda (LTSA) d.d. 4 juni jl. en de reactie van de president-directeur van ProRail d.d. 4 juli jl.?
5. Deelt u de mening dat een deur-tot-deur benadering niet alleen gaat over de kansen en knelpunten op de overstapknopen waar regionaal spoor en landelijk spoor samen komen maar dat het juist zou moeten gaan om het functioneren van het spoorsysteem als geheel en het spoorsysteem als onderdeel van het totale OV-netwerk?
6. Kunt u onderbouwen waarom het beleidsdepartement de uitwerking van een visievraag bij NS en ProRail belegd?
7. Kunt u aangeven in welke beleidsmatige zaken het ministerie nu het voortouw heeft en in voor welke onderwerpen de uitwerking van de LTSA wordt overgelaten aan NS en ProRail?
8. Hoe wilt u in de huidige verdeling voorkomen dat de FMN-partijen voor hun inbreng door uw ministerie, NS en ProRail van het kastje naar de muur worden gestuurd?
9. Hoe wilt u in de huidige verdeling voorkomen dat FMN-partijen voor zaken die spelen rond stations waar hoofdrailnet en regionaal spoor elkaar raken afhankelijk zijn van NS bij het uitwerken van de LTSA? Waarom neemt uw departementen gezien de verschillende belangen hierin niet de regie?
10. Zijn er door betrokken partijen te weten NS, ProRail en/of de FMN-vervoerders in het kader van de LTSA tot nu toe richting uw departement bezwaren gemaakt over de nu gekozen verdeling van de onderwerpen en/of verantwoordelijkheden over de partijen en specifiek de rol van FMN-vervoerders bij het opstellen van de LTSA? Zo ja, wat waren deze bezwaren en wat is hiermee gedaan?
11. Deelt u de mening dat de LTSA verder moet kijken dan de concessieperiode 2015-2024 en dat het daarom ook wenselijk is andere vervoerders op een meer gelijkwaardige wijze te betrekken bij de uitwerking van de LTSA nu de kans reëel is dat Europa Nederland zal verplichten tot aanbesteding en mogelijk opknippen van het hoofdrailnet vanaf 2024, zonder overigens verder op deze Europese besluitvorming vooruit te lopen?

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

1 reactie op “‘Betrek regionale spoorvervoerders meer bij Spooragenda’”

Paul Lamote|24.07.13|16:05

Hallo, iedereen weet toch dat Mw Mansveld het schoothondje van NS is.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

‘Betrek regionale spoorvervoerders meer bij Spooragenda’ | OVPro.nl
Arriva-trein, Vechtdallijn

‘Betrek regionale spoorvervoerders meer bij Spooragenda’

Niet alleen de NS, maar ook de regionale treinvervoerders dienen verantwoordelijkheid te krijgen voor de uitwerking bij de Lange Termijn Spoor Agenda (LTSA). Dat vinden de VVD en de ChristenUnie. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft  de NS en ProRail de opdracht gegeven om een deel van de Lange Termijn Spooragenda uit te werken. Volgens de VVD en de ChristenUnie moeten de regionale vervoerders hier rol in krijgen gelijkwaardig aan die van de NS.

De partijen zeggen dat nu de kans reëel is dat de Europese Commissie Nederland zal verplichten tot aanbesteden van het hoofdrailnet het belangrijk is dat er verder wordt gekeken dan de concessieperiode van 2015 tot 2024 die door de NS wordt ingevuld.

Spoornetwerk opknippen

Om meerdere vervoerders op het spoor te kunnen toelaten, wil de Europese Commissie het Nederlandse spoornetwerk in drie of vier stukken opknippen.

 De Commissie stelt dit voor in het Vierde Spoorpakket. Als dit doorgaat, betekent dat NS het alleenrecht op het hoofdrailnet verliest en dat ook andere treinvervoerders hierover mogen rijden. De Tweede Kamer heeft eerder al een negatief oordeel uitgesproken over de EU-plannen.

De partijen willen voorkomen dat de regionale vervoerders voor zaken die spelen rond stations waar hoofdrailnet en regionaal spoor elkaar raken afhankelijk zijn van hun concurrent NS. Ook zijn ze bang dat de regionale spoorvervoerders door NS en ProRail van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Spoorsysteem

VVD en ChristenUnie vinden dat er meer de nadruk dient te liggen op het functioneren van het spoorsysteem als geheel en het spoorsysteem als onderdeel van het totale OV-netwerk. Nu wordt er nog met name gesproken over kansen en knelpunten op de overstapknopen waar regionaal spoor en landelijk spoor samen komen.

Dit zijn de Kamervragen die VVD-Kamerlid Betty de Boer en Carla Dik-Faber van de ChristenUnie aan de staatssecretaris stelden:

1. Kunt u onderbouwen waarom het beleidsdepartement de uitwerking van een visievraag bij NS en ProRail belegd?
2. Kunt u aangeven in welke beleidsmatige zaken het ministerie nu het voortouw heeft en in voor welke onderwerpen de uitwerking van de LTSA wordt overgelaten aan NS en ProRail?
3. Deelt u de mening dat de LTSA verder moet kijken dan de concessieperiode 2015-2024 en dat het daarom ook wenselijk is andere vervoerders op een meer gelijkwaardige wijze te betrekken bij de uitwerking van de LTSA nu de kans reëel is dat Europa Nederland zal verplichten tot aanbesteding en mogelijk opknippen van het hoofdrailnet vanaf 2024, zonder overigens verder op deze Europese besluitvorming vooruit te lopen?
4. Kent u de brief van de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland aan de directie van ProRail over de betrokkenheid van de FMN bij de visievorming voor de Lange Termijn Spooragenda (LTSA) d.d. 4 juni jl. en de reactie van de president-directeur van ProRail d.d. 4 juli jl.?
5. Deelt u de mening dat een deur-tot-deur benadering niet alleen gaat over de kansen en knelpunten op de overstapknopen waar regionaal spoor en landelijk spoor samen komen maar dat het juist zou moeten gaan om het functioneren van het spoorsysteem als geheel en het spoorsysteem als onderdeel van het totale OV-netwerk?
6. Kunt u onderbouwen waarom het beleidsdepartement de uitwerking van een visievraag bij NS en ProRail belegd?
7. Kunt u aangeven in welke beleidsmatige zaken het ministerie nu het voortouw heeft en in voor welke onderwerpen de uitwerking van de LTSA wordt overgelaten aan NS en ProRail?
8. Hoe wilt u in de huidige verdeling voorkomen dat de FMN-partijen voor hun inbreng door uw ministerie, NS en ProRail van het kastje naar de muur worden gestuurd?
9. Hoe wilt u in de huidige verdeling voorkomen dat FMN-partijen voor zaken die spelen rond stations waar hoofdrailnet en regionaal spoor elkaar raken afhankelijk zijn van NS bij het uitwerken van de LTSA? Waarom neemt uw departementen gezien de verschillende belangen hierin niet de regie?
10. Zijn er door betrokken partijen te weten NS, ProRail en/of de FMN-vervoerders in het kader van de LTSA tot nu toe richting uw departement bezwaren gemaakt over de nu gekozen verdeling van de onderwerpen en/of verantwoordelijkheden over de partijen en specifiek de rol van FMN-vervoerders bij het opstellen van de LTSA? Zo ja, wat waren deze bezwaren en wat is hiermee gedaan?
11. Deelt u de mening dat de LTSA verder moet kijken dan de concessieperiode 2015-2024 en dat het daarom ook wenselijk is andere vervoerders op een meer gelijkwaardige wijze te betrekken bij de uitwerking van de LTSA nu de kans reëel is dat Europa Nederland zal verplichten tot aanbesteding en mogelijk opknippen van het hoofdrailnet vanaf 2024, zonder overigens verder op deze Europese besluitvorming vooruit te lopen?

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

1 reactie op “‘Betrek regionale spoorvervoerders meer bij Spooragenda’”

Paul Lamote|24.07.13|16:05

Hallo, iedereen weet toch dat Mw Mansveld het schoothondje van NS is.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.