Connexxion, Ede-Wageningen

Lichte verbetering punctualiteit op regionale spoorlijnen in 2013

Connexxion, Ede-Wageningen

De punctualiteitcijfers van de regionale spoorlijnen voldeden in 2013 met 92,5 procent niet aan de eisen (93,1 procent) van het ministerie. Wel zijn de cijfers licht verbeterd ten opzichte van 2012 (92,4 procent). De punctualiteit op het hoofdrailnet bedroeg in 2013 87,4 en komt daarmee net boven de doelstelling van 87 procent uit. De gemiddelde punctualiteit voor het reizigersvervoer kwam uit op 87,9 procent. Daarmee wordt voldaan aan de doelstelling van 87 procent. Dat staat in het jaarverslag over 2013 van ProRail. 

Voor het spoorgoederenvervoer is met een punctualiteit van 79,6 procent de norm voor 2013 (81 procent) niet is gehaald. De prestaties bleven achter bij de 81,4 procent in 2012. De oorzaken van de slechtere punctualiteit bij het spoorgoederenvervoer zijn onder meer seizoenseffecten, zoals een lange winter en gladde sporen in de herfst, en grote werkzaamheden met omleidingsroutes als gevolg. Ook hadden vertraagde reizigerstreinen tussen Rotterdam en Roosendaal en over de Brabantroute een negatief effect op de cijfers. Het ministerie heeft ProRail een voorwaardelijke boete opgelegd van 1,5 miljoen euro vanwege de tegenvallende prestaties bij op de regionale spoorlijnen en het spoorgoederenvervoer.

Storingen

Verder staat in het jaarverslag dat tijd die in 2013 nodig was om storingen op het spoor te herstellen is flink toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. De totale tijd die werd gebruikt voor het herstel van storingen kwam eind 2013 uit op 11.843 uur tegenover 4.688 uur in 2012. Dat is ruim een verdubbeling. Dat komt onder meer doordat herstelwerkzaamheden vaker naar de nacht worden verplaatst om de hinder voor reizigers te beperken. Ook hadden strengere veiligheidsregels voor baanwerkers en een verandering in de administratie van de hersteltijden een negatieve impact op de cijfers.

Woordvoerder Huub Veeneman van ProRail: “De functiehersteltijd voor storingen betekent letterlijk het moment van dat een storing wordt gemeld tot het moment dat de storing is verholpen. Het komt wel eens voor dat de verkeersleiding besluit om herstelwerkzaamheden van een een relatief kleine storing naar de nacht te verplaatsen. Dat wordt dan bijvoorbeeld gedaan om het treinverkeer tijdens de spits te ontlasten. Maar dit betekent wel dat de totale functiehersteltijd een stuk langer wordt.”

STS-passages

Het aantal keren dat een trein door een rood sein reed, is van 155 in 2012 naar 152 in 2013 gedaald. Het gaat hierbij om het spoornetwerk dat door ProRail wordt beheerd. Het aantal STS-passages op bijvoorbeeld de Betuweroute worden hier niet in meegeteld, omdat die spoorlijn door Keyrail wordt beheerd. De Inspectie Leefomgeving en Transport neemt het totale Nederlandse spoor mee in haar rapportages.

In 2013 bereikten 39 treinen een gevaarlijk punt doordat ze door rood reden, in 2012 was dat nog 60 keer het geval. Maatregelen die het risico verminderen dat treinen een gevaarpunt bereiken hebben volgens ProRail gezorgd voor de afname.

Aanrijdingen

Het aantal aanrijdingen op het spoor is afgenomen en het aantal dodelijke ongevallen is gelijk gebleven in 2013. In 2013 waren er 36 aanrijdingen op overwegen ten opzichte van 38 in 2012. Daarbij waren er 14 dodelijke ongelukken. In 2013 vonden er 198 zelfdodingen plaats. In 2012 kwam dat nog 203 keer voor. In 2013 waren er geen aanrijdingen met personeel en geen elektrocuties.

ProRail heeft van het ministerie de opdracht gekregen om in 2018 48 miljoen euro te bezuinigen. De spoorbeheerder heeft een deel van deze bezuinigingen al in 2013 doorgevoerd. Om het overige deel te realiseren zullen er tot en met 2016 zeshonderd arbeidsplaatsen verloren gaan.

Lees ook:

ProRail: lagere punctualiteit door wisseling concessies regionale lijnen

Auteur: Marieke van Gompel

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Lichte verbetering punctualiteit op regionale spoorlijnen in 2013 | OVPro.nl
Connexxion, Ede-Wageningen

Lichte verbetering punctualiteit op regionale spoorlijnen in 2013

De punctualiteitcijfers van de regionale spoorlijnen voldeden in 2013 met 92,5 procent niet aan de eisen (93,1 procent) van het ministerie. Wel zijn de cijfers licht verbeterd ten opzichte van 2012 (92,4 procent). De punctualiteit op het hoofdrailnet bedroeg in 2013 87,4 en komt daarmee net boven de doelstelling van 87 procent uit. De gemiddelde punctualiteit voor het reizigersvervoer kwam uit op 87,9 procent. Daarmee wordt voldaan aan de doelstelling van 87 procent. Dat staat in het jaarverslag over 2013 van ProRail. 

Voor het spoorgoederenvervoer is met een punctualiteit van 79,6 procent de norm voor 2013 (81 procent) niet is gehaald. De prestaties bleven achter bij de 81,4 procent in 2012. De oorzaken van de slechtere punctualiteit bij het spoorgoederenvervoer zijn onder meer seizoenseffecten, zoals een lange winter en gladde sporen in de herfst, en grote werkzaamheden met omleidingsroutes als gevolg. Ook hadden vertraagde reizigerstreinen tussen Rotterdam en Roosendaal en over de Brabantroute een negatief effect op de cijfers. Het ministerie heeft ProRail een voorwaardelijke boete opgelegd van 1,5 miljoen euro vanwege de tegenvallende prestaties bij op de regionale spoorlijnen en het spoorgoederenvervoer.

Storingen

Verder staat in het jaarverslag dat tijd die in 2013 nodig was om storingen op het spoor te herstellen is flink toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. De totale tijd die werd gebruikt voor het herstel van storingen kwam eind 2013 uit op 11.843 uur tegenover 4.688 uur in 2012. Dat is ruim een verdubbeling. Dat komt onder meer doordat herstelwerkzaamheden vaker naar de nacht worden verplaatst om de hinder voor reizigers te beperken. Ook hadden strengere veiligheidsregels voor baanwerkers en een verandering in de administratie van de hersteltijden een negatieve impact op de cijfers.

Woordvoerder Huub Veeneman van ProRail: “De functiehersteltijd voor storingen betekent letterlijk het moment van dat een storing wordt gemeld tot het moment dat de storing is verholpen. Het komt wel eens voor dat de verkeersleiding besluit om herstelwerkzaamheden van een een relatief kleine storing naar de nacht te verplaatsen. Dat wordt dan bijvoorbeeld gedaan om het treinverkeer tijdens de spits te ontlasten. Maar dit betekent wel dat de totale functiehersteltijd een stuk langer wordt.”

STS-passages

Het aantal keren dat een trein door een rood sein reed, is van 155 in 2012 naar 152 in 2013 gedaald. Het gaat hierbij om het spoornetwerk dat door ProRail wordt beheerd. Het aantal STS-passages op bijvoorbeeld de Betuweroute worden hier niet in meegeteld, omdat die spoorlijn door Keyrail wordt beheerd. De Inspectie Leefomgeving en Transport neemt het totale Nederlandse spoor mee in haar rapportages.

In 2013 bereikten 39 treinen een gevaarlijk punt doordat ze door rood reden, in 2012 was dat nog 60 keer het geval. Maatregelen die het risico verminderen dat treinen een gevaarpunt bereiken hebben volgens ProRail gezorgd voor de afname.

Aanrijdingen

Het aantal aanrijdingen op het spoor is afgenomen en het aantal dodelijke ongevallen is gelijk gebleven in 2013. In 2013 waren er 36 aanrijdingen op overwegen ten opzichte van 38 in 2012. Daarbij waren er 14 dodelijke ongelukken. In 2013 vonden er 198 zelfdodingen plaats. In 2012 kwam dat nog 203 keer voor. In 2013 waren er geen aanrijdingen met personeel en geen elektrocuties.

ProRail heeft van het ministerie de opdracht gekregen om in 2018 48 miljoen euro te bezuinigen. De spoorbeheerder heeft een deel van deze bezuinigingen al in 2013 doorgevoerd. Om het overige deel te realiseren zullen er tot en met 2016 zeshonderd arbeidsplaatsen verloren gaan.

Lees ook:

ProRail: lagere punctualiteit door wisseling concessies regionale lijnen

Auteur: Marieke van Gompel

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.