CO2-footprint, Anton van Hinbergen

Vergroening railinfrastructuur met nieuwe CO2-footprint

Railforum heeft donderdag op RailTech 2015 in de Jaarbeurs in Utrecht het rapport van de nieuwe CO2-footprint gepresenteerd. Deze CO2-footprint toont grote winst in energie-efficiency en vergroening van de railinfrastructuur. Anton van Himbergen van Lloyd’s Register Rail presenteerde het rapport namens Railforum.

In deze CO2-footprint 2013 van de railsector is voor het eerst ook het goederenvervoer meegenomen en is het aandeel van stations apart inzichtelijk gemaakt. De CO2-emissie van het goederenvervoer wordt steeds gunstiger. Sinds de komst van de Betuweroute neemt het aantal goederentreinen met dieseltractie steeds verder af.

Uitstoot

De spoorsector heeft in 2013 in totaal nog maar een kleine duizend kiloton CO2 uitgestoten. Dit is te vergelijken met de uitstoot van ongeveer 40.000 huishoudens, vergelijkbaar met een stad als Alkmaar.  Deze uitstoot komt voor rekening van zo’n 5500 reizigerstreinen per dag en 350 dagelijkse goederentreinen.

De reizigerstreinen veroorzaken ruim twee derde van de CO2 uitstoot, en dan vooral door het energieverbruik voor het rijden. In 2013 zorgde het rijden van deze treinen voor een gemiddelde emissie van maar 34,2 gram per reizigerskilometer, ter vergelijk een auto stoot gemiddeld 125 gram per reizigerskilometer uit.

Emissie

De daling is mede dankzij het toegenomen reizigersaantal, 17,7 miljard reizigerskilometer. Ook de energie-efficiency via onder andere energiezuinig rijden en de vergroening van de railinfrastructuur droegen hieraan bij.

De CO2-emissie zal de komende jaren nog verder afnemen dankzij het groene stroomcontract dat de spoorsector (VIVENS) vorig jaar sloot voor de elektrische treinen (50 procent reductie in 2015, 0 gram CO2 in 2018). Met deze stap laat de sector het aanbod groene stroom op de markt groeien met maar liefst 1,4 TWh door het laten bouwen van nieuwe windparken, specifiek voor het treinverkeer.

Duurzaam spoor

Deze footprint is een duidelijk uitgangspunt voor de sector om met gerichte maatregelen te nemen om nog verder te verduurzamen. Diverse initiatieven, zoals het vergroenen van de regionale lijnen, worden inmiddels opgepakt. Daarnaast startte begin maart het internationale inkoopinitiatief Railsponsible ter verduurzaming van de hele supply chain en zorgen zonnepanelen op diverse grote stations voor verdere vergroening binnen de keten.

Het vervoer per spoor is, op lopen en fietsen na, het meest duurzame vervoermiddel in Nederland. De hele railsector werkt er hard aan om deze positie te verstevigen. Het verhogen van  de bezettingsgraad van treinen kan daar ook aan bijdragen. In de Rail Actie Agenda van het SER energieakkoord is modal shift (vervoer van de weg naar het spoor) daarom een belangrijk actiepunt.

Download hier de CO2-footprint.

Auteur: Marieke van Gompel

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Vergroening railinfrastructuur met nieuwe CO2-footprint | OVPro.nl
CO2-footprint, Anton van Hinbergen

Vergroening railinfrastructuur met nieuwe CO2-footprint

Railforum heeft donderdag op RailTech 2015 in de Jaarbeurs in Utrecht het rapport van de nieuwe CO2-footprint gepresenteerd. Deze CO2-footprint toont grote winst in energie-efficiency en vergroening van de railinfrastructuur. Anton van Himbergen van Lloyd’s Register Rail presenteerde het rapport namens Railforum.

In deze CO2-footprint 2013 van de railsector is voor het eerst ook het goederenvervoer meegenomen en is het aandeel van stations apart inzichtelijk gemaakt. De CO2-emissie van het goederenvervoer wordt steeds gunstiger. Sinds de komst van de Betuweroute neemt het aantal goederentreinen met dieseltractie steeds verder af.

Uitstoot

De spoorsector heeft in 2013 in totaal nog maar een kleine duizend kiloton CO2 uitgestoten. Dit is te vergelijken met de uitstoot van ongeveer 40.000 huishoudens, vergelijkbaar met een stad als Alkmaar.  Deze uitstoot komt voor rekening van zo’n 5500 reizigerstreinen per dag en 350 dagelijkse goederentreinen.

De reizigerstreinen veroorzaken ruim twee derde van de CO2 uitstoot, en dan vooral door het energieverbruik voor het rijden. In 2013 zorgde het rijden van deze treinen voor een gemiddelde emissie van maar 34,2 gram per reizigerskilometer, ter vergelijk een auto stoot gemiddeld 125 gram per reizigerskilometer uit.

Emissie

De daling is mede dankzij het toegenomen reizigersaantal, 17,7 miljard reizigerskilometer. Ook de energie-efficiency via onder andere energiezuinig rijden en de vergroening van de railinfrastructuur droegen hieraan bij.

De CO2-emissie zal de komende jaren nog verder afnemen dankzij het groene stroomcontract dat de spoorsector (VIVENS) vorig jaar sloot voor de elektrische treinen (50 procent reductie in 2015, 0 gram CO2 in 2018). Met deze stap laat de sector het aanbod groene stroom op de markt groeien met maar liefst 1,4 TWh door het laten bouwen van nieuwe windparken, specifiek voor het treinverkeer.

Duurzaam spoor

Deze footprint is een duidelijk uitgangspunt voor de sector om met gerichte maatregelen te nemen om nog verder te verduurzamen. Diverse initiatieven, zoals het vergroenen van de regionale lijnen, worden inmiddels opgepakt. Daarnaast startte begin maart het internationale inkoopinitiatief Railsponsible ter verduurzaming van de hele supply chain en zorgen zonnepanelen op diverse grote stations voor verdere vergroening binnen de keten.

Het vervoer per spoor is, op lopen en fietsen na, het meest duurzame vervoermiddel in Nederland. De hele railsector werkt er hard aan om deze positie te verstevigen. Het verhogen van  de bezettingsgraad van treinen kan daar ook aan bijdragen. In de Rail Actie Agenda van het SER energieakkoord is modal shift (vervoer van de weg naar het spoor) daarom een belangrijk actiepunt.

Download hier de CO2-footprint.

Auteur: Marieke van Gompel

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.