Kamervragen over evacueren reizigers uit gestrande treinen

Reizigers in gestrande treinen moesten de afgelopen maanden in drie gevallen urenlang wachten voor ze geëvacueerd werden. In één geval werden wel vervangende bussen ingezet, maar die konden niet bij de trein komen. Tweede Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie vindt dit niet acceptabel en heeft daarom aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Kamervragen gesteld over het evacueren van reizigers uit gestrande treinen.

Bruins wil van staatssecretaris Dijksma graag een verklaring waarom het de afgelopen maanden meerdere keren voorkwam dat reizigers zo lang vastzaten in de trein. Hij verwijst daarmee naar meerdere nieuwsberichten dat reizigers urenlang in hun trein vastzaten nadat deze treinen door een mankement niet meer verder konden. Dit gebeurde in november tussen Den Bosch en Nijmegen en enkele weken geleden op de HSL Zuid. In Zaltbommel braken reizigers uit een trein – tegen de instructies van de conducteur in – en liepen over het spoor richting een taxi die ze zelf hadden besteld.

Aanvullende maatregelen

Het Tweede Kamerlid is de mening toegedaan dat de langdurige evacuaties in november en januari niet voldoen aan de ambitie die in 2011 is uitgesproken. ProRail, NSR en NS Hispeed beloofden vijf jaar geleden enkele acties in gang te zullen zetten om reizigers weer sneller hun reis te laten vervolgen naar aanleiding van een waarschuwing van de inspectie Verkeer en Waterstaat. Gestrande treinen zouden direct als calamiteit aangemerkt worden en er zouden altijd onmiddellijk ‘parallelle oplossingstrajecten’ opgestart worden. De reizigers zouden zo snel mogelijk uit de trein moeten kunnen stappen, ofwel door de inzet van vervangend busvervoer of door de gestrande trein naar een hoofdstation te slepen.

De ambitie was om 98 procent van alle reizigers binnen één uur zijn reis weer te laten vervolgen. Wanneer die niet mogelijk was, zou er altijd naar gestreefd worden om de reiziger nooit langer dan twee uur te laten wachten. Bruins twijfelt of hier aan voldaan wordt. Het Tweede Kamerlid zou daarom graag de evaluaties over gestrande treinen op de HSL die sinds begin 2014 zijn gemaakt inzien en bovendien wil het Kamerlid graag weten of verbeteringen die in 2011 zijn afgesproken ook uitgevoerd zijn. Verder vraagt het Kamerlid of er wel bergingslocomotieven beschikbaar zijn die de treinen kunnen verslepen op de HSL Zuid.

Kamervragen

1. Kent u de berichten “Reizigers 3,5 uur vast in trein” , “Treinreizigers gestrand: drieënhalf uur zonder licht en frisse lucht” en “Ongeduldige reizigers breken uit defecte trein Zaltbommel” ? Herinnert u zich de brief van uw voorganger over gestrande treinen op de HSL en de brief van uw voorganger over diesellocs en het bergen van gestrande treinen ?

2. Heeft u een overzicht van het aantal gestrande treinen op zowel hoofdrailnet, HSL als regionaal spoor sinds 2011 en het oponthoud per gestrande trein?

3. Kunt u verklaren waarom het woensdag 4 november drieënhalf uur duurde voordat gestrande reizigers tussen Den Bosch en Nijmegen werden geëvacueerd?

4. Kunt u verklaren waarom dinsdag 24 november de gestrande trein niet werd weggesleept naar het dichtstbijzijnde station, maar er bussen werden ingezet terwijl deze de trein niet konden bereiken?

5. Kunt u verklaren waarom donderdag 28 januari pas na 3 uur is besloten de reizigers in een gestrande trein op de HSL-Zuid te evacueren?

6. Deelt u de mening dat genoemde langdurige evacuaties niet voldoen aan de in 2011 na een Veiligheidswaarschuwing van de inspectie uitgesproken ambitie om in 98% van de gevallen de reiziger binnen één uur zijn weg te laten vervolgen en in de overige gevallen er naar te streven het oponthoud van de reiziger tot maximaal twee uur te beperken?

7. Welke quick-wins zijn met betrekking tot gestrande treinen op de HSL genomen zoals aangekondigd in de brief van september 2014?

8. Kunt u de evaluaties over gestrande treinen op de HSL die sinds begin 2014 zijn gemaakt naar de Kamer sturen? Welke maatregelen zijn er naar aanleiding van deze evaluaties genomen?

9. Is bij genoemde gestrande treinen de afspraak met de inspectie opgevolgd dat voor de gestrande reizigers serviceteams worden ingezet, dat binnen één uur zorg op maat wordt geboden waaronder voedsel en drank, en dat direct parallelle oplossingstrajecten worden opgestart, waarbij de oplossing die het snelst tot resultaat leidt, wordt uitgevoerd?

10. Zijn er voor de HSL-Zuid elektrische bergingslocomotieven beschikbaar om gestrande treinen te verslepen naar het dichtstbijzijnde station? Zijn er in geval van een stroomstoring voor de HSL-Zuid diesel bergingslocomotieven beschikbaar?

11. Herinnert u zich de bevindingen van de commissie Kuiken over de werkwijze van de inspectie in het algemeen en de melding van uw voorganger in de brief uit 2011 dat de inspectie het verbeterproces rond gestrande treinen nauwlettend zou volgen?

12. Heeft de inspectie als vervolg op de genoemde Veiligheidswaarschuwing het versterkt toezicht op de geconstateerde knelpunten rond gestrande treinen inmiddels afgerond? Is hierbij door de inspectie getoetst of het afgesproken verbeterproces ook in de praktijk is uitgevoerd en of dit werkt?

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Kamervragen over evacueren reizigers uit gestrande treinen | OVPro.nl

Kamervragen over evacueren reizigers uit gestrande treinen

Reizigers in gestrande treinen moesten de afgelopen maanden in drie gevallen urenlang wachten voor ze geëvacueerd werden. In één geval werden wel vervangende bussen ingezet, maar die konden niet bij de trein komen. Tweede Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie vindt dit niet acceptabel en heeft daarom aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Kamervragen gesteld over het evacueren van reizigers uit gestrande treinen.

Bruins wil van staatssecretaris Dijksma graag een verklaring waarom het de afgelopen maanden meerdere keren voorkwam dat reizigers zo lang vastzaten in de trein. Hij verwijst daarmee naar meerdere nieuwsberichten dat reizigers urenlang in hun trein vastzaten nadat deze treinen door een mankement niet meer verder konden. Dit gebeurde in november tussen Den Bosch en Nijmegen en enkele weken geleden op de HSL Zuid. In Zaltbommel braken reizigers uit een trein – tegen de instructies van de conducteur in – en liepen over het spoor richting een taxi die ze zelf hadden besteld.

Aanvullende maatregelen

Het Tweede Kamerlid is de mening toegedaan dat de langdurige evacuaties in november en januari niet voldoen aan de ambitie die in 2011 is uitgesproken. ProRail, NSR en NS Hispeed beloofden vijf jaar geleden enkele acties in gang te zullen zetten om reizigers weer sneller hun reis te laten vervolgen naar aanleiding van een waarschuwing van de inspectie Verkeer en Waterstaat. Gestrande treinen zouden direct als calamiteit aangemerkt worden en er zouden altijd onmiddellijk ‘parallelle oplossingstrajecten’ opgestart worden. De reizigers zouden zo snel mogelijk uit de trein moeten kunnen stappen, ofwel door de inzet van vervangend busvervoer of door de gestrande trein naar een hoofdstation te slepen.

De ambitie was om 98 procent van alle reizigers binnen één uur zijn reis weer te laten vervolgen. Wanneer die niet mogelijk was, zou er altijd naar gestreefd worden om de reiziger nooit langer dan twee uur te laten wachten. Bruins twijfelt of hier aan voldaan wordt. Het Tweede Kamerlid zou daarom graag de evaluaties over gestrande treinen op de HSL die sinds begin 2014 zijn gemaakt inzien en bovendien wil het Kamerlid graag weten of verbeteringen die in 2011 zijn afgesproken ook uitgevoerd zijn. Verder vraagt het Kamerlid of er wel bergingslocomotieven beschikbaar zijn die de treinen kunnen verslepen op de HSL Zuid.

Kamervragen

1. Kent u de berichten “Reizigers 3,5 uur vast in trein” , “Treinreizigers gestrand: drieënhalf uur zonder licht en frisse lucht” en “Ongeduldige reizigers breken uit defecte trein Zaltbommel” ? Herinnert u zich de brief van uw voorganger over gestrande treinen op de HSL en de brief van uw voorganger over diesellocs en het bergen van gestrande treinen ?

2. Heeft u een overzicht van het aantal gestrande treinen op zowel hoofdrailnet, HSL als regionaal spoor sinds 2011 en het oponthoud per gestrande trein?

3. Kunt u verklaren waarom het woensdag 4 november drieënhalf uur duurde voordat gestrande reizigers tussen Den Bosch en Nijmegen werden geëvacueerd?

4. Kunt u verklaren waarom dinsdag 24 november de gestrande trein niet werd weggesleept naar het dichtstbijzijnde station, maar er bussen werden ingezet terwijl deze de trein niet konden bereiken?

5. Kunt u verklaren waarom donderdag 28 januari pas na 3 uur is besloten de reizigers in een gestrande trein op de HSL-Zuid te evacueren?

6. Deelt u de mening dat genoemde langdurige evacuaties niet voldoen aan de in 2011 na een Veiligheidswaarschuwing van de inspectie uitgesproken ambitie om in 98% van de gevallen de reiziger binnen één uur zijn weg te laten vervolgen en in de overige gevallen er naar te streven het oponthoud van de reiziger tot maximaal twee uur te beperken?

7. Welke quick-wins zijn met betrekking tot gestrande treinen op de HSL genomen zoals aangekondigd in de brief van september 2014?

8. Kunt u de evaluaties over gestrande treinen op de HSL die sinds begin 2014 zijn gemaakt naar de Kamer sturen? Welke maatregelen zijn er naar aanleiding van deze evaluaties genomen?

9. Is bij genoemde gestrande treinen de afspraak met de inspectie opgevolgd dat voor de gestrande reizigers serviceteams worden ingezet, dat binnen één uur zorg op maat wordt geboden waaronder voedsel en drank, en dat direct parallelle oplossingstrajecten worden opgestart, waarbij de oplossing die het snelst tot resultaat leidt, wordt uitgevoerd?

10. Zijn er voor de HSL-Zuid elektrische bergingslocomotieven beschikbaar om gestrande treinen te verslepen naar het dichtstbijzijnde station? Zijn er in geval van een stroomstoring voor de HSL-Zuid diesel bergingslocomotieven beschikbaar?

11. Herinnert u zich de bevindingen van de commissie Kuiken over de werkwijze van de inspectie in het algemeen en de melding van uw voorganger in de brief uit 2011 dat de inspectie het verbeterproces rond gestrande treinen nauwlettend zou volgen?

12. Heeft de inspectie als vervolg op de genoemde Veiligheidswaarschuwing het versterkt toezicht op de geconstateerde knelpunten rond gestrande treinen inmiddels afgerond? Is hierbij door de inspectie getoetst of het afgesproken verbeterproces ook in de praktijk is uitgevoerd en of dit werkt?

Auteur: Inge Jacobs

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.