Arriva, NS, Veolia, treinen

Mobiliteitssector wil meer geld voor OV en spoor

Arriva, NS, Veolia, treinen

Het kabinet moet meer investeren in het OV en het spoor om te voorkomen dat de bereikbaarheid te veel onder druk komt staan. Dit hebben 24 organisaties uit de mobiliteitssector, waaronder NS, FMN, Rover en KNV, laten weten in een brief aan minister-president Mark Rutte. Er is onder andere meer geld nodig voor hoogwaardiger spoorvervoer en betere fietsvoorzieningen.

De organisaties vinden extra investeringen in de mobiliteitssector nodig omdat er in de afgelopen jaren erg weinig is geïnvesteerd in de sector vanwege de economische crisis. Maar omdat de vraag naar mobiliteit blijft toenemen, voldoen de huidige maatregelen niet meer. “Een stevige financiële injectie in het Infrastructuurfonds is dan ook onontkoombaar”, aldus de organisaties in hun brief aan de premier.

Groei reizigers

Het aantal reizigers in het OV en op het spoor groeit gestaag en dit vereist meer investeringen om te zorgen dat reizen via het OV aantrekkelijk blijft. Het kabinet moet daarom meer financiële ruimte creëren voor maatregelen zoals meer capaciteit voor treinen, bussen en lightrailverbindingen en meer investeringen in fietsparkeerplekken bij treinstations en ov-haltes. Dit leidt waarschijnlijk tot meer ruimte voor reizigers en verladers en meer comfort.

De afgelopen jaren heeft de overheid veel minder uitgegeven aan de mobiliteitssector. In totaal is sinds 2010 tot en met 2028 circa 26 miljard euro op de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu bezuinigd, waarvan 12 miljard uit het Infrastructuurfonds. Tevens zijn projecten zijn vertraagd of geschrapt en onderhoud is versoberd.

Bereikbaarheid

De overheid neemt al maatregelen om de bestaande infrastructuur beter te benutten en dat is goed, maar die maatregelen kunnen de groei in het OV en spoor niet meer opvangen. Prognoses laten zien dat zelfs bij relatief lage economische groei, de bereikbaarheid de komende jaren steeds verder onder druk komt te staan. De noodzaak voor aanvullende maatregelen is daarom nu erg hoog.

De bedrijven hopen dat de premier wil investeren in de ambities die zijn besproken in de actieagenda Lange Termijn Spoor Agenda. Die ambities zijn gericht op het verbeteren van de dienstverlening voor de reizigers en bedrijven in termen van betrouwbaarheid, reistijd, gemak en informatieverbetering. Daar is geld voor nodig, maar er is nog geen budget vastgesteld.

Milieu

Verder moet het kabinet investeren in duurzaamheid, want voor een systeem van duurzame mobiliteit  zijn investeringen nodig. Dit levert namelijk een extra behoefte aan capaciteit van het spoornetwerk op, vooral voor vervoer van en naar regionale agglomeraties binnen de grenzen van Nederland en voor vervoer van reizigers en goederen tussen Europese regio’s.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

2 reacties op “Mobiliteitssector wil meer geld voor OV en spoor”

Evert Bouws|24.05.16|16:10

Volgens sommige partijen moet er vooral worden gewerkt aan de verbreding van snelwegen. Men gelooft niet in de rol van het OV in massale mobiliteit.

Kees van Leeuwen|29.05.16|13:09

Beste lezers,

Ik mis totaal de investering in goed en toekomst bestendig busvervoer.
Veel provincies saneren op het busvervoer wat leid tot meer files en overcapaciteit op de perrons bij regionale treinverbindingen.
Dit alles is het gevolg van het schrappen van regionale buslijnen.

De Decentrale Overheden dienen terug gefloten te worden omdat de mobilteit in veel provincies onder druk staan.
Veel inwoners die geen auto hebben of gehandicapten worden zo gedwongen een eenzaam bestaan te hebben.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.