Toezichthouders, medewerkers Service en Veiligheid, NS, station Hoofddorp

Geweldplegers in trein vaak bekenden van politie

Een groot deel van de geweldplegers op het spoor is vanwege eerdere overtredingen al bekend bij de politie. Bovendien hebben de daders vaak een problematische thuissituatie, psychische problemen of zijn ze verslaafd aan drugs of alcohol. Dit blijkt uit een onderzoek dat het ministerie van Veiligheid en Justitie op verzoek van de Tweede Kamer heeft laten uitvoeren.

Geweldplegers blijken gemiddeld al 16 keer geregistreerd te staan bij de politie voor eerder gepleegde feiten. Tevens is een derde van alle daders verslaafd aan drugs of alcohol en blijkt bijna de helft te kampen met psychische problemen. Ook is 17 procent van alle daders aan te merken als ‘verward persoon’. Het onderzoek ‘Daders op het Spoor’ is dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Onderzoek

De meeste incidenten werden veroorzaakt door zwartrijders. In totaal ging het bij 7 op de 10 incidenten om personen zonder vervoersbewijs. Ten tweede kunnen reizigers agressief worden wanneer overtreders worden aangesproken op onacceptabel gedrag, zoals het veroorzaken van overlast of het overtreden van de  huisregels. In 3 procent van de gevallen worden mensen agressief vanwege het gebruik van verslavende middelen.

De analyse had tot doel om erachter te komen welke personen agressief en gewelddadig reageren richting medewerkers in het OV. De resultaten moeten gebruikt worden om de veiligheidsaanpak te verstevigen om agressie in het openbaar vervoer verder tegen te gaan. NS werkt daarvoor samen met de vakbonden, de politie en de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken.

Verwarde personen

In deze analyse hebben de onderzoekers zich gericht op agressie in de trein. Daarvoor zijn NS-gegevens uit 2014 geanalyseerd en hebben ze bij de politie en het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) aangiftes en boetes uit dat jaar tegen het licht gehouden. Op basis daarvan konden de onderzoekers conclusies trekken over de kenmerken van agressie-incidenten tegen NS-personeel en welke typen daders hierbij betrokken zijn.

De NS vroeg de Tweede Kamer onlangs nog om te investeren in een landelijke aanpak van verwarde personen. Bij een kwart van alle geweldsincidenten bij NS is namelijk een verwarde geweldspleger betrokken. Het kabinet heeft toegezegd om vanaf 2017 miljoen structureel 30 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de landelijke aanpak van verwarde personen. Ook wordt de proef met de Psycholance – een gespecialiseerde ambulance voor verwarde personen – uitgebreid. NS verwacht dat dit de veiligheid van de OV-sector ten goede komt.

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur van VerkeersNet.nl en schrijft voor verschillende andere vakbladen van ProMedia Group, waaronder OVPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.