Europees Parlement, Straatsburg

EU-controleurs gaan passagiersrechten onderzoeken

Europees Parlement, Straatsburg

De Europese Rekenkamer gaat controleren of de passagiersrechten in de EU goed zijn geregeld. De controleurs onderzoeken of het toepassingsgebied en de reikwijdte van de EU-verordeningen hebben gezorgd voor een doeltreffende bescherming van passagiersrechten. Daarnaast onderzoekt de Rekenkamer of de handhaving van passagiersrechten doeltreffend is geweest en hoe de Europese Commissie de uitvoering heeft gemonitord en op problemen heeft gereageerd.

De Europese Unie is het enige gebied ter wereld met een reeks regels die zijn opgezet ter bescherming van passagiers die gebruikmaken van spoorvervoer, luchtvaart, scheepvaart en busvervoer.  Passagiersrechten zijn een van de beleidsinitiatieven die de EU rechtstreeks voor haar burgers heeft genomen. De Europese Commissie presenteert de wetgeving op het gebied van passagiersrechten als een van haar grote successen met betrekking tot de versterking van de positie van de consument.

Wetgeving

“De wetgeving van de EU kent passagiers bepaalde rechten toe,” aldus George Pufan, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle. “Maar sinds de vaststelling van de huidige wetgeving is er een aantal problemen aan het licht gekomen: inconsistenties, grijze gebieden en hiaten in de wetgeving, ontoereikende kennis bij de passagiers van hun rechten, en verschillen in de uitleg en handhaving.”

De EU-uitgaven op het gebied van passagiersrechten zijn volgens de Rekenkamer op beleidsniveau slechts beperkt. Het waarborgen van een juiste toepassing van deze rechten brengt volgens de organisatie aanzienlijke kosten voor zowel vervoersmaatschappijen als passagiers met zich mee.

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

EU-controleurs gaan passagiersrechten onderzoeken | OVPro.nl
Europees Parlement, Straatsburg

EU-controleurs gaan passagiersrechten onderzoeken

De Europese Rekenkamer gaat controleren of de passagiersrechten in de EU goed zijn geregeld. De controleurs onderzoeken of het toepassingsgebied en de reikwijdte van de EU-verordeningen hebben gezorgd voor een doeltreffende bescherming van passagiersrechten. Daarnaast onderzoekt de Rekenkamer of de handhaving van passagiersrechten doeltreffend is geweest en hoe de Europese Commissie de uitvoering heeft gemonitord en op problemen heeft gereageerd.

De Europese Unie is het enige gebied ter wereld met een reeks regels die zijn opgezet ter bescherming van passagiers die gebruikmaken van spoorvervoer, luchtvaart, scheepvaart en busvervoer.  Passagiersrechten zijn een van de beleidsinitiatieven die de EU rechtstreeks voor haar burgers heeft genomen. De Europese Commissie presenteert de wetgeving op het gebied van passagiersrechten als een van haar grote successen met betrekking tot de versterking van de positie van de consument.

Wetgeving

“De wetgeving van de EU kent passagiers bepaalde rechten toe,” aldus George Pufan, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle. “Maar sinds de vaststelling van de huidige wetgeving is er een aantal problemen aan het licht gekomen: inconsistenties, grijze gebieden en hiaten in de wetgeving, ontoereikende kennis bij de passagiers van hun rechten, en verschillen in de uitleg en handhaving.”

De EU-uitgaven op het gebied van passagiersrechten zijn volgens de Rekenkamer op beleidsniveau slechts beperkt. Het waarborgen van een juiste toepassing van deze rechten brengt volgens de organisatie aanzienlijke kosten voor zowel vervoersmaatschappijen als passagiers met zich mee.

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.