Rechter houdt ontslag NS-hoofdconducteur tegen

sprinter, CAF, trein, NS

NS mag een hoofdconducteur die in de afgelopen jaren een aantal keer te laat kwam of te vroeg zijn dienst beëindigde niet ontslaan. Dit heeft de rechtbank in Lelystad deze week bepaald. Volgens NS hield de man zich ondanks waarschuwingen niet aan de gemaakte afspraken en nam hij zijn verantwoordelijkheid niet. Daarom heeft de hoofdconducteur zich schuldig gemaakt aan ernstig verwijtbaar handelen.

De hoofdconducteur werd ontslagen nadat hij tussen 2005 en 2017 in totaal acht keer werd aangesproken op zijn functioneren. Het ging hierbij vooral om onregelmatigheden bij het tijdig in- en uit dienst melden. NS was van mening dat de hoofdconducteur zijn verantwoordelijkheid niet nam voor het op tijd rijden van de treinen. Vooral vanwege de mid-term review in 2019 is het van essentieel belang dat NS goed presteert, zo werd de medewerker gemeld in de brief waarin werd medegedeeld dat zijn contract werd ontbonden.

Verwijtbaar handelen

NS bracht tijdens de rechtszaak acht incidenten naar voren, waarbij de hoofdconducteur te laat was gekomen, te vroeg weg was gegaan – soms zonder dit te melden – of zich niet bezighield met de taak die hem was toebedeeld. Ook zou hij in 2015 niet zijn gaan werken omdat hij nog ziek gemeld was in het rooster, terwijl hij met de teammanager al had afgesproken dat hij wel degelijk weer aan het werk kon. Daarom werd hem een proefperiode opgelegd tot aan november 2016, waarin geen incidenten mochten plaatsvinden. Aan het einde van die proefperiode ging hij toch weer in de fout.

Dit leidde tot een laatste waarschuwing en circa zes maanden later was voor NS de maat vol, omdat de hoofdconducteur in juni 2017 opnieuw te laat begon. Hierdoor was er geen hoofdconducteur aanwezig op de trein. Tijdens de rechtszaak droeg de spoorvervoerder aan dat de beschuldigde partij weinig begrip leek te tonen voor de problemen die hierdoor ontstonden bij NS en de incidenten ook bagatelliseerde. “Dit getuigt van een gebrekkig inzicht in de op hem rustende verantwoordelijkheden als hoofdconducteur en maakt dit de kans op herhaling van dit ongewenste gedrag reëel”, meende de spoorvervoerder.

Hoofdconducteur

De hoofdconducteur was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter. Hij vond dat er helemaal geen sprake was van ernstig verwijtbaar handelen, omdat hij vaak een goede verklaring had voor de incidenten. Het ging vaak om vergissingen of om situaties waarbij hij overleg had gevoerd en toestemming kreeg van de de bijsturing en waarvoor hij toestemming heeft gekregen.

De kantonrechter sloot zich hierbij aan. De rechter vond dat NS onterecht terugverwees naar incidenten voor 2013, omdat er tussen 2009 en 2013 niets gebeurd was. “Het kan niet zo zijn dat incidenten in een ver verleden, zeker als een zeer ruime periode is verstreken waarin geen incidenten zijn geregistreerd, een werknemer zijn hele carrière blijven achtervolgen”, meende de rechter.

Interval

Daarbij zit er vaak erg lang tussen de verschillende incidenten, zo stelde de kantonrechter. Tussen het incident in 2013 en 2015 zit dus twee jaar. In de proefperiode gebeurde het incident aan het einde van dat jaar, waarmee hij dus opnieuw een jaar lang prima gepresteerd heeft. Volgens de rechter was het zo goed als onmogelijk dat er zich tot het einde van het dienstverband nooit meer iets fout zou gaan.

Daarbij zijn de incidenten waarover het hier gaat niet ernstig genoeg dat een ontslag geaccepteerd is, vond de rechter. De rechter hield er daarbij rekening mee dat punctueel rijden erg belangrijk is voor NS. De ontbinding van het contract is daarom niet geldig. Het is aan NS om de hoofdconducteur uiterlijk binnen vier weken weer aan het werk te stellen.

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Rechter houdt ontslag NS-hoofdconducteur tegen | OVPro.nl

Rechter houdt ontslag NS-hoofdconducteur tegen

sprinter, CAF, trein, NS

NS mag een hoofdconducteur die in de afgelopen jaren een aantal keer te laat kwam of te vroeg zijn dienst beëindigde niet ontslaan. Dit heeft de rechtbank in Lelystad deze week bepaald. Volgens NS hield de man zich ondanks waarschuwingen niet aan de gemaakte afspraken en nam hij zijn verantwoordelijkheid niet. Daarom heeft de hoofdconducteur zich schuldig gemaakt aan ernstig verwijtbaar handelen.

De hoofdconducteur werd ontslagen nadat hij tussen 2005 en 2017 in totaal acht keer werd aangesproken op zijn functioneren. Het ging hierbij vooral om onregelmatigheden bij het tijdig in- en uit dienst melden. NS was van mening dat de hoofdconducteur zijn verantwoordelijkheid niet nam voor het op tijd rijden van de treinen. Vooral vanwege de mid-term review in 2019 is het van essentieel belang dat NS goed presteert, zo werd de medewerker gemeld in de brief waarin werd medegedeeld dat zijn contract werd ontbonden.

Verwijtbaar handelen

NS bracht tijdens de rechtszaak acht incidenten naar voren, waarbij de hoofdconducteur te laat was gekomen, te vroeg weg was gegaan – soms zonder dit te melden – of zich niet bezighield met de taak die hem was toebedeeld. Ook zou hij in 2015 niet zijn gaan werken omdat hij nog ziek gemeld was in het rooster, terwijl hij met de teammanager al had afgesproken dat hij wel degelijk weer aan het werk kon. Daarom werd hem een proefperiode opgelegd tot aan november 2016, waarin geen incidenten mochten plaatsvinden. Aan het einde van die proefperiode ging hij toch weer in de fout.

Dit leidde tot een laatste waarschuwing en circa zes maanden later was voor NS de maat vol, omdat de hoofdconducteur in juni 2017 opnieuw te laat begon. Hierdoor was er geen hoofdconducteur aanwezig op de trein. Tijdens de rechtszaak droeg de spoorvervoerder aan dat de beschuldigde partij weinig begrip leek te tonen voor de problemen die hierdoor ontstonden bij NS en de incidenten ook bagatelliseerde. “Dit getuigt van een gebrekkig inzicht in de op hem rustende verantwoordelijkheden als hoofdconducteur en maakt dit de kans op herhaling van dit ongewenste gedrag reëel”, meende de spoorvervoerder.

Hoofdconducteur

De hoofdconducteur was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter. Hij vond dat er helemaal geen sprake was van ernstig verwijtbaar handelen, omdat hij vaak een goede verklaring had voor de incidenten. Het ging vaak om vergissingen of om situaties waarbij hij overleg had gevoerd en toestemming kreeg van de de bijsturing en waarvoor hij toestemming heeft gekregen.

De kantonrechter sloot zich hierbij aan. De rechter vond dat NS onterecht terugverwees naar incidenten voor 2013, omdat er tussen 2009 en 2013 niets gebeurd was. “Het kan niet zo zijn dat incidenten in een ver verleden, zeker als een zeer ruime periode is verstreken waarin geen incidenten zijn geregistreerd, een werknemer zijn hele carrière blijven achtervolgen”, meende de rechter.

Interval

Daarbij zit er vaak erg lang tussen de verschillende incidenten, zo stelde de kantonrechter. Tussen het incident in 2013 en 2015 zit dus twee jaar. In de proefperiode gebeurde het incident aan het einde van dat jaar, waarmee hij dus opnieuw een jaar lang prima gepresteerd heeft. Volgens de rechter was het zo goed als onmogelijk dat er zich tot het einde van het dienstverband nooit meer iets fout zou gaan.

Daarbij zijn de incidenten waarover het hier gaat niet ernstig genoeg dat een ontslag geaccepteerd is, vond de rechter. De rechter hield er daarbij rekening mee dat punctueel rijden erg belangrijk is voor NS. De ontbinding van het contract is daarom niet geldig. Het is aan NS om de hoofdconducteur uiterlijk binnen vier weken weer aan het werk te stellen.

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.