Traxx locomotief met rijtuigen over HSL (bron: NS)

VVD wil opheldering over wijziging KPI voor NS

Tweede Kamerlid Erik Ziengs heeft opheldering gevraagd aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat over de gewijzigde prestatie-indicatoren voor NS. Onlangs werd bekend dat NS tegenwoordig een andere rekenmethode mag hanteren voor de kpi ‘zitplaatskans op de HSL’. Daardoor zijn de prestaties nu fors verbeterd. 

Het is hierdoor onduidelijk geworden of NS de prestaties werkelijk heeft verbeterd of dat dit louter komt door deze nieuwe rekenmethode. In tien vragen hoopt het VVD-Kamerlid hierin meer inzicht te krijgen. Hij heeft Van Veldhoven om haar mening gevraagd als uit haar antwoorden blijkt dat NS de bodemwaarde met de originele rekenmethode niet heeft gehaald.

Zitplaatskans

Halverwege december wees een nieuwe rapportage uit dat NS ruim 97 procent scoort op de zitplaatskans in de spits op de HSL. Opvallend, aangezien de spoorvervoerder in de eerdere twee jaren nog worstelde met het behalen van deze KPI en de score in 2017 bijna 10 hele procentpunten hoger uitkomt dan in 2016. Dit komt echter omdat er niet langer gekeken wordt naar de zitplaatskans in de drukste treinen, maar naar de gemiddelde kans in twaalf treinen in de spits.

Deze nieuwe rekenmethode zou al in een eerder stadium zijn afgesproken, maar het moet gezegd worden dat de NS deze KPI dit jaar absoluut moest halen. Omdat de vervoerder al twee keer beboet is voor het onderpresteren op deze prestatie-indicator, lag een verlies van de concessie op de loer. Met deze gewijzigde meetmethode lijkt daar geen sprake meer van.

Kamervragen

Om duidelijk te krijgen of NS de prestaties echt heeft verbeterd wil Ziengs dat de staatssecretaris voor beide rekenmethodes aangeeft hoe NS op de prestatie-indicator heeft gepresteerd in 2015, 2016 en 2017. Ook is hij nieuwsgierig of deze aanpassing van de KPI gevolgen heeft voor de bodemwaarde die is vastgesteld. Hij heeft verzocht dat de staatssecretaris deze vragen voor het algemeen overleg Spoor in februari beantwoord.

Tweede Kamerlid Ziengs heeft de volgende vragen gesteld:

1. Heeft u kennis genomen van het artikel ‘NS rekent zich rijk op de HSL’?
2. Kunt u een overzicht geven voor de jaren 2015, 2016 en 2017 van de zitplaatsgarantiescore volgens de oude, ongewijzigde kernprestatie-indicatoren?
3. Kunt u tevens een overzicht geven voor de jaren 2015, 2016 en 2017 van de zitplaatsgarantiescore volgens de nieuwe, gewijzigde KPI?
4. Welke impact heeft de aanpassing van de KPI op de zitplaatsgarantiescores, in relatie tot de bodemwaarde (de noodzakelijk te halen minimumpresentatie)?
5. Is het juist dat door de gewijzigde KPI de derde strike voor de zitplaatsgarantie afgewend is, omdat volgens de nieuwe KPI de score niet lager is dan de bodemwaarde, terwijl dit volgens de oude KPI wel het geval was? Kunt u in uw antwoord de bijbehorende berekeningen laten zien?
6. Indien er sprake is van het niet halen van de bodemwaarde volgens de oude, ongewijzigde KPI over de jaren 2016 en 2017, bent u dan van mening dat dit alsnog resulteert in de derde strike?
7. Kunt u aangeven welke overige KPI’s gewijzigd zijn gedurende de looptijd van de concessie van NS? Kunt u hierbij aangeven of het om de hoofdrailnetcon-cessie of de hogesnelheidslijnconcessie gaat en welke impact dit heeft?
8. Kunt u toelichten hoe deze gemeten werkelijkheid over de zitplaatsgarantie het probleem oplost voor mensen die moeten staan in de drukste trein?
9. Kunt u bevestigen dat de KPI voor punctualiteit op de hogesnelheidslijn niet gewijzigd is over de afgelopen 36 maanden? Indien dat wel het geval is, kunt u deze wijzigingen dan toelichten per wijziging?
10. Kunt u deze vragen minimaal een week voor het algemeen overleg Spoor van 14 februari 2018 beantwoorden?

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.