Reiziger Thalys (foto: Thalys)

Europese Rekenkamer: geef automatisch compensatie bij vertraging

Foto Thalys

Vervoerders zouden verplicht moeten worden om reizigers in het geval van vertraging binnen 48 uur automatisch compensatie uit te betalen. Ze moeten ook actief de redenen voor een verstoring delen. Dat is een van de aanbevelingen van de Europese Rekenkamer naar aanleiding van een rapport over het EU-stelsel van passagiersrechten. De Rekenkamer is aan de ene kant tevreden over de bepalingen in het stelsel, maar vindt ook dat het voor reizigers veel te moeilijk wordt gemaakt. 

Een groep controleurs heeft de EU-basisrechten voor passagiers voor vervoer met vliegtuig, trein, bus en boot in tien landen onder de loep genomen. Ook naar het OV in Nederland is gekeken. Hieruit is gebleken dat veel passagiers nauwelijks op de hoogte zijn van deze rechten. Bovendien krijgen ze vaak niet waar ze recht op hebben, vanwege problemen met de handhaving van deze regels.

Rechten

Er zijn verschillende verbeteringen te realiseren voor deze Europese rechten. Zo worden de gebruikte termen verschillend geïnterpreteerd en wordt er weliswaar compensatie geboden aan reizigers, maar is die niet gelijk gestegen met de inflatie. Het huidige compensatiebedrag is vastgesteld in 2004 en als die gelijkwaardig aan de inflatie was gestegen, zou het bedrag 25 procent hoger zijn. Daarnaast worden de EU-regels soms beperkt door bevoegdheden van nationale handhavingsautoriteiten en uitzonderingen.

De Europese waakhond vindt ook dat er moet worden ondernomen om de bekendheid van de rechten onder passagiers te vergroten. Verdere drempels voor dit systeem zijn de aanzienlijke administratieve lasten voor vervoerders en passagiers en het gebrek aan transparantie bij de procedures. “Passagiers op dezelfde reis worden soms verschillend behandeld en de aanpak om rechten te handhaven, verschilt per vervoerswijze en per lidstaat”, aldus de Rekenkamer.

Aanbevelingen

Om dit aan te pakken adviseert de Europese Rekenkamer de Europese Commissie om voor 2021 een analyse te laten uitvoeren naar de verschillen tussen de huidige verordeningen inzake passagiersrechten, waarbij vooral de tien basisrechten voor passagiers in het oog gehouden moeten worden. Bovendien moet de Commissie een advies uitbrengen met daarin minimumnormen over de informatie en een verplichting van vervoerders om herroutering aan te bieden.

Voor een betere bekendheid wordt geadviseerd om enkele bewustmakingscampagnes te lanceren en een handleiding voor passagiers op te stellen over manieren waarop ze hun rechten in de praktijk kunnen laten gelden. Uiterlijk eind 2021 zou de Commissie er bovendien verstandig aan doen om minimumnormen voor bijstand en verzorging op te stellen en vervoerders te verplichten om automatisch compensatie te betalen en de reizigers actief moeten informeren over de vertraging. De Rekenkamer adviseert tevens de invoering van een mechanisme om de koopkracht van compensatietarieven gelijk te houden.

Handhaving

Als laatste heeft de Commissie momenteel geen mandaat om handhaving te waarborgen en de Rekenkamer stelt voor om dat mandaat uit te breiden, zodat de eerste de kwaliteit kan bewaken van handhavingspraktijken van nationale autoriteiten. Die autoriteiten behoren verdere instrumenten te krijgen voor de handhaving van passagiersrechten, zoals het afhandelen ingediende schadeclaims en het opleggen van sancties als vervoerders zich daar niet aan houden.

“Het lijdt geen twijfel dat de EU veel waarde hecht aan passagiersrechten”, aldus George Pufan, lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag. “Maar om de belangen van de passagiers het best te behartigen, moet het stelsel coherenter, gebruiksvriendelijker en doeltreffender zijn.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.