Trein van Keolis

Rover: maak budget passend bij ambities voor spoor Oost-Nederland

De ambities van de provincies Gelderland en Overijssel voor het spoor zijn groter dan de beschikbare budgetten. De twee bereiden momenteel de nieuwe spoorconcessie voor, maar schrijven in de concept Nota van Uitgangspunten dat het huidige subsidiebedrag daardoor niet toereikend is om het voorzieningenniveau in stand te houden. Reizigersorganisatie Rover benadrukt daarom dat de provincies hun investeringen gelijk moeten stellen aan de ambities.

Dit is nodig omdat het de ambitie van de provincies is om meer mensen uit de auto en in de trein te krijgen. Als er meer geld gaat naar bepaalde investeringen in het spoor en reizigers daarvan de dupe worden omdat voorzieningen verdwijnen, gaat dat niet lukken. “Wij gaan ervan uit dat de budgetten worden aangepast aan de groeiambities”, stelt Rover-directeur Freek Bos.

Ambities

De provincies hebben onder andere wensen voor de verduurzaming van het spoor, voor de inzet van een steward op elke trein en voor de invoering van een single check-in/check-out. Maar dit kost meer geld dan de provincies voor handen hebben. “Omdat tegenover de hogere (exploitatie)kosten naar verwachting geen navenant hogere vervoeropbrengsten zullen staan, zullen de subsidies die de provincies op dit moment voor de uitvoering van de regionale treindiensten beschikbaar stellen naar verwachting niet toereikend zijn om het huidige voorzieningenniveau in stand te houden”, staat beschreven in de Nota van Uitgangspunten. In september komt het definitieve NvU.

Rover maakt zich zorgen over deze erkenning. “Het beleid om meer verplaatsingen met het OV te laten plaatsvinden zal zorgen voor meer gebruiken en meer opbrengsten. Maatregelen die niet bijdragen aan meer gebruik, maar wel zorgen dat het voorzieningenniveau (en daarmee het gebruik) daalt, passen daar niet bij. Daarmee schiet u het doel voorbij”, schrijft de reizigersorganisatie in een brief aan de twee provincies.

De reizigersorganisatie is voorstander van een forse kwaliteitsverbetering van het spoor in Oost-Nederland. Dat kan onder andere door hogere frequenties, kortere reistijden, verbetering van internationale verbindingen en eenvoudige overstappen tussen NS en de regionale treinen. “Dit vraagt extra investeringen en mag niet ten koste gaan van de bereikbaarheid met het OV tot in de haarvaten van de regio”, schrijft de reizigersvereniging.

Verduurzaming

De provincies zetten dus in op drie zaken die zorgen hogere exploitatiekosten. Alleen al het gebruik van een duurzame biodiesel zal een forse hap nemen uit het budget. Die brandstof is namelijk op dit moment 25 procent duurder dan gewone diesel. Gelderland gaat daarom uit van een kostprijsverhoging van in totaal 1,3 miljoen euro over de gehele concessieperiode. In Overijssel gaat het om 600.000 euro.

De andere maatregelen die het budget aantasten zijn de wens om het enkelvoudig inchecken mogelijk te maken en om op elke trein een steward te laten meereizen. Dit laatste heeft positieve effecten op de veiligheid, maar verhoogt ook de exploitatiekosten. “Dit hangt mede af van de huidige personeelsinzet in relatie tot het risicoprofiel van de treindiensten”, schrijft Gelderland.

Enkelvoudig inchecken

Single check-in/check-out is niet nieuw voor de regionale treinen in Overijssel. Als enige in Nederland is het nu mogelijk om van een trein van Keolis over te stappen naar een trein van Arriva of andersom, zonder dat het noodzakelijk is om opnieuw in te checken. Er zijn dus ook geen ontwikkelkosten meer nodig. Maar naar verwachting is nog een ton per jaar nodig voor de beheerskosten, zoals de ‘backoffice’ die nodig is om de vervoeropbrengsten aan de verschillende regionale treindiensten te kunnen toedelen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

2 reacties op “Rover: maak budget passend bij ambities voor spoor Oost-Nederland”

kees boer|04.09.19|17:09

Ik heb dit al eerder aangekaart maar tot dusver helaas geen resultaat zoals spoorverdubbeling Deventer- Olst en bij de elektrificatie Zwolle – Wierden hadden ze dat in een keer goed moeten doen om deze dubbelsporig te maken

Pat Rick|09.09.19|16:39

Zwolle – Wierden gaat niet verdubbeld worden want daar rijdt NS niet maar een andere vervoerder. Om dezelfde reden is de Maaslijn ook niet integraal verdubbeld. ProRail luistert goed naar NS

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.