Rijk start onderzoek naar haalbaarheid Lelylijn

Er komt een onderzoek naar de potentie van de Lelylijn. De ministers Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en Stientje van Veldhoven van Milieu en wonen en een delegatie van noordelijke bestuurders hebben dat woensdag afgesproken.

Het besluit is genomen met het oog op de ambitie om de reistijd tussen Randstad en Noord-Nederland te verkorten. Het Rijk, de regio’s Noord- en Oost-Nederland en de Noordelijke Randstad delen die ambitie. Het standpunt van de regio is dat dit voor 2030 minstens 30 minuten reistijdwinst moet opleveren.

Onderzoek

Het onderzoek zal verschillende mogelijkheden in kaart brengen. Ook de Lelylijn. Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder is blij dat ook de ministers dit steunen. “Friesland is ervan overtuigd dat deze spoorlijn de Randstad én de regio belangrijke voordelen zal opleveren. Het gaat om nationale belangen. Denk alleen al aan de arbeidsmarkt, wonen en duurzaamheid”, aldus de gedeputeerde. “De Lelylijn moet onderdeel worden van de landelijke visie op modern openbaar vervoer in 2040.”

De provincie Friesland maakt zich verder hard voor substantiële versnelling van de treinreis over bestaand spoor op het traject Noorden-Zwolle-Randstad. ProRail en NS hebben samen al een quick-scan uitgevoerd naar de kansen op versnelling. “De quick-scan laat zien dat daar zeer forse maatregelen en investeringen voor nodig zijn”, zegt Fokkens-Kelder. Dit volgens de bestuurder nader onderzoek.

Snellere treinen

Vrijdag werd bekend dat de NS vanaf 2023 snellere treinen wil inzetten naar het Noorden. In het overleg met de minister zijn nog meer afspraken voor Friesland gemaakt. Het Rijk financiert bijna de helft van de kosten van snelfietsroutes Leeuwarden-Heerenveen en Ureterp-Drachten. Het onderzoek naar het Spooraquaduct Van Harinxmakanaal gaat verder. De uitkomsten van haalbaarheidsonderzoeken naar vervanging van bruggen over het Prinses-Margrietkanaal bij Spannenburg, Oude Schouw, Uitwellingerga, Schuilenburg en Kootstertille worden najaar 2020 verwacht.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Marieke van Gompel

3 reacties op “Rijk start onderzoek naar haalbaarheid Lelylijn”

kees boer|29.11.19|20:23

Die lijn had er allang moeten zijn met name ook voor Friesland is deze een aanzienlijke tijdwinst gezien deze eerder een verbinding door de neus geboord zoals de spoorverbinding over de Afsluitdijk en voor Groningen maakt de huidige verbinding vanuit Meppel eerst een zijsprongetje oostwaarts via Hoogeveen ; trouwens hen ik meerdere toezeggingen – zwart op wit – ook gericht aan diverse provincies dat met de aanleg van de toen genaamde Zuiderzeelijn voor 2010 zou zijn begonnen !

Hoe meer mensen erin willen, hoe haalbaarder, misschien kan het plan gekoppeld worden aan een wat breder plan voor het toerisme in het noorden, of kunnen de lege stoeltjes gevuld worden via het met goedkope kamers lokken van meer studenten naar Groningen. Of kan er in krimpregio’s een aanzet worden gedaan tot meer clustering ( bv. ipv. allerlei verspreide winkeltjes ( waar mensen dus een auto voor nodig hebben ) 1 goede bezorgdienst voor alles, boodschappen en pakjes, schilder aan huis etc.

En misschien kan er aan de bewoners van Noord Nederland een open vraag worden gesteld, hoe 3 miljard bestens aan te wenden voor de ontwikkeling van Noord Nederland. In Groningen deed men dit onlangs via een challenge, Toukomst, er waren 900 (!) ideeën rondom thema’s als toerisme, leefbaarheid, werkgelegenheid en bereikbaarheid.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.