Arriva-treinen in Limburg, Maaslijn

Opnieuw forse kostenstijging voor werkzaamheden Maaslijn

De elektrificatie en gedeeltelijke baanverdubbeling van de Maaslijn valt nog eens 79 miljoen euro hoger uit. Het Rijk is niet van plan om volledig op te draaien voor de extra kosten en sluit verdere vertraging of versobering van het project niet uit. Dat blijkt uit een brief demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) deze week aan de Tweede Kamer heeft verstuurd.

Eind vorig jaar werd al bekend dat de werkzaamheden aan de spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond tientallen miljoen euro’s extra zouden kosten, door te laag geraamde bouwkosten door ProRail voor kunstwerken, kabels, leidingen, beveiligingsmaatregelen en extra risico’s. Van Veldhoven wilde toen nog niet op de zaken vooruitlopen, in afwachting van onafhankelijk onderzoek naar het exacte tekort.

Van 155 naar 291 miljoen euro

De afgelopen maanden is gewerkt aan het definitieve ontwerp van de maatregelen en de bijbehorende kostenraming. Daarbij bleek dat de kosten in de eerdere raming inderdaad te laag zijn ingeschat. De raming moet daarom met circa 79 miljoen euro naar boven worden bijgesteld, schrijft Van Veldhoven. Dat betekent dat het kostenplaatje inmiddels 291 miljoen euro bedraagt. Aanvankelijk was dit bijna 155 miljoen; in 2019 werd dit al opgehoogd tot ruim 213 miljoen.

Het Rijk heeft daarnaast ook een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren op het verloop en aansturing van het project, om meer zicht krijgen op de oorzaken van het nieuwe tekort. “Om zodoende met de provincie Limburg te kunnen bespreken wie de kosten zou moeten dragen”, aldus de staatssecretaris, die met de provincie in gesprek gaat zodra de toets is afgerond. De provincie Limburg stelde eerder niet te willen opdraaien voor het tekort omdat dit het gevolg is van verkeerde berekeningen.

Versobering of vertraging

Daarbij laat Van Veldhoven al weten niet van plan te zijn om het Rijk volledig voor de meerkosten op te laten draaien. Begin dit jaar werd in de Kamer een motie aangenomen waarin werd verzocht de eventuele extra kosten niet op provincies af te wentelen. Dit doorkruist de afspraken die zijn gemaakt in de bestuursoverenkomst, aldus de staatssecretaris, waarin is afgesproken dat zowel het Rijk als de regio voor 50 procent opdraait voor eventuele meerkosten.

Van Veldhoven schrijft wel dat ze vanzelfsprekend bereid is om te kijken “naar een redelijke oplossing”. Behalve de twee uitgevoerde onderzoeken, wil ze daarbij ook kijken naar de wens tot snelle realisatie en budgettaire ruimte. Dat betekent volgens de staatssecretaris dat “zowel mogelijke versoberingen in het project als prioritering tussen projecten en temporisering” in kaart worden gebracht. Pas als er een akkoord is tussen het Rijk en de regio, wordt het ontwerpplan in procedure gebracht.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Dylan Metselaar

6 reacties op “Opnieuw forse kostenstijging voor werkzaamheden Maaslijn”

Pat Rick|09.04.21|15:27

De kostenstijgingen zijn ongelooflijk. Blijkbaar wordt er te weinig verdiend.
In de jaren 80 werd volledige verdubbeling+elektrificatie begroot op 250 miljoen gulden (115 miljoen Euro). 155 miljoen is een duur startpunt en wil ProRail nog veel meer verdienen aan de broodnodige upgrade met underperformance

Laat het werk doen door het Belgische Infrabel. Dat heeft Mol-Hamont ge-elektrificeerd voor 1,2 miljoen Euro per km tegen hogere specs (3000 V) ipv 4,2 miljoen/km (dus ca. 3,5- 4 maal zo duur)

Pat Rick|09.04.21|16:00

ProRail weet dat de zuidelijke provincies de beurs willen trekken voor volledige verdubbeling. En dat ze binnenkort een ZBO worden, wat de mogelijkheden om budget op te blazen en overheadkosten door te belasten moet verminderen.

Ondertussen moeten reizigers het doen met veel te weinig capaciteit, en blijven soms letterlijk in de kou staan. Maar dat interesseert ProRail niks, omdat ze goede PR kunnen maken door ergens een onbewaakte overweg te sluiten. En ze zijn mooi ontkoppeld van eindklanten

kees boer|11.04.21|00:34

Blijkt dat het heel diep treurig is dat men destijds in de vijftiger en/of in de zestiger jaren de elektrificatie en spoorverdubbeling niet is doorgezet ,maar voor de aanleg van A73 die moest kostte wat het kostte komen,daar was wel geld vooromtrent de ondertunneling en liefst twee keer de Maas kruisen; de auto werd gewoon bevoordeeld ten opzichte van de trein;dat is gewoon oneerlijk,SCHANDE !

Rene van Rijswoud|13.04.21|11:10

Als de kosten zo blijven stijgen dan zou ik toch als altenatief het gebruik van waterstoftreinen gaan bekijken. Er wordt nu in Groningen een proef mee gedaan. Hierdoor heb je bijna helemaal geen extra kosten voor het spoor zelf en voor de toekomst is het qua milieu belasting ook nog eens veel beter. misschien toch maar eens bekijken en meenemen in de hele besluitvoering.

asierts|13.04.21|12:10

@ Pat Rick: wat hier pijnlijk naar boven komt, is de onvolledige uitvoering van het Parlementaire Onderzoek van de Commissie Kuiken. Dat was oorspronkelijk een parlementair onderzoek naar Innovatie & Onderhoud van het spoor, met nadrukkelijk 2 focuspunten: 1) de kostenniveaus en 2) ERTMS. Uiteindelijk werd het grotendeels een ERTMS-verhaal, en verdween de eerste en meest acute aanleiding richting de achtergrond.

Gevolg: 2,5 miljard voor ERTMS dat verbrand wordt aan technische systeemvervanging

asierts|13.04.21|12:21

@ Rene van Rijswoud: het lijkt mij essentieel dat de ongebreidelde kostenstijgingen een halt toegeroepen worden. Dit kan echt niet langer zo!

Verder attendeer ik je toch effe op de energie-inefficiency van het waterstof-proces. Direct-contact-E-rijden is in ieder geval bij aanzetten en recupererend afremmen fors efficienter en kosteneffectiever. Met de topsnelheid en freq waarmee we in NL rijden is waterstof niet persee HET antwoord, maar wel nadrukkelijk een deel van de puzzel.
Bimode ook.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.