Een NS-Sprinter passeert een onbewaakte spoorwegovergang in Hilversum

Rover: Rijk moet meer regie nemen in nieuwe hoofdrailnetconcessie

Foto: Marieke van Gompel

Een echt drempelloze deur-tot-deurreis in de nieuwe hoofdrailnetconcessie vraagt om meer regie van het Rijk. Het belang van de reiziger komt volgens reizigersvereniging Rover nog niet voldoende naar voren in de plannen voor de nieuwe concessie, die het Rijk na 2024 opnieuw onderhands aan NS wil gunnen.

Rover pleitte vorige week in een brief aan de Tweede Kamer om in elk geval een viertal punten aan te scherpen in de uitwerking van het Programma van Eisen (PvE). De reizigersvereniging wil dat er onder meer aandacht gaat naar enkelvoudig in- en uitchecken, kortingen in de daluren en regionale abonnementen die ook bij andere vervoerders geldig zijn.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nam eerder dit jaar vier doelstellingen op in het beleidsvoornemen: een goed vervoerproduct voor de reiziger, een drempelloze deur-tot-deurreis, optimale benutting van investeringen in het spoorsysteem en een betere sturings- en verantwoordingsrelatie tussen IenW en NS.

Abonnementen voor heel OV

Rover wil allereerst meer focus op groei van het OV en daarvoor benodigde versnelde investeringen. Niet alleen autonome, maar ook maatschappelijke groei door de woningbouwopgave en het Klimaatakkoord zou moeten worden gefaciliteerd. Als hoofddoel in het PvE zou dan ook groei van het aandeel van het spoor in de totale mobiliteit moeten worden verankerd. “Dat vraagt versneld introduceren van nieuwe rechtstreekse verbindingen, frequentieverhogingen en reistijdverkorting door NS. Dit vraagt ook hogere sprinterfrequenties.”

Het tweede punt behelst het afstemmen van tarieven op bus- en tramvervoer. “Het zou bij een deur-tot-deurreis niet uit moeten maken hoe vaak je onderweg overstapt en op welk vervoersmiddel dat is”, schrijft Rover. Dat betekent een steviger rol van het Rijk bij het bepalen van tarieven, door meer gebruik te maken van wettelijke mogelijkheden. “De deur-tot-deurreis vraagt niet alleen om aansluitingen in de dienstregeling, maar ook in tarieven. In regionale concessies is dit heel gewoon.” Concreet wordt onder meer gevraagd om het afschaffen van het dubbel opstaptarief en het aanbieden van regionale abonnementen voor al het OV.

Niet meer ‘omchecken’

Ook enkelvoudig in- en uitchecken bij een overstap tussen verschillende vervoerders wordt aangekaart. “De nieuwe concessie is hét moment om een einde te maken aan dit systeem”, aldus Rover, dat het huidige omschrijft als klantonvriendelijk en foutgevoelig. Reizen via GPS-locatiebepaling wordt geen volwaardig alternatief genoemd, omdat ‘omchecken’ met alle betaalmiddelen verleden tijd moet worden. Als het aan de vereniging ligt, gaat die eis ook gelden in regionale (spoor)concessies.

Het vierde en laatste punt is kort maar krachtig: geen spitsheffing. Er wordt namelijk overwogen NS meer ruimte te bieden voor het differentiëren van tarieven, om zo te sturen op spreiding van reizigers. Maar als de prijs wordt verhoogd, vreest Rover dat de trein positie verliest ten opzichte van de auto. Prijsdifferentiatie zou daarom alleen maar toegestaan moeten worden door het bieden van kortingen op andere tijdstippen.

PvE in voorjaar 2022

De brief met bovenstaande punten werd verstuurd in aanloop naar het spoordebat van afgelopen donderdag. Daarin zou worden gesproken over het beleidsvoornemen voor de gunning van de nieuwe hoofdrailnetconcessie aan NS na 2024, maar deze werd omgezet naar een schriftelijk overleg. Het Programma van Eisen wordt in het voorjaar van 2022 verwacht en het is de bedoeling dat de concessieverlening eind 2023 is afgerond.

Als het aan de regionale vervoerders ligt, gaan de plannen niet door. Zij zijn van mening dat onderhandse gunning in strijd is met vernieuwde Europese regelgeving voor meer marktwerking. Er diende al een kort geding, waarin geen uitspraak volgde, en inmiddels is het Rijk ook in een bodemprocedure gedagvaard.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Dylan Metselaar

Dylan Metselaar is vaste redacteur voor OVPro.nl.

1 reactie op “Rover: Rijk moet meer regie nemen in nieuwe hoofdrailnetconcessie”

Pat Rick|13.12.21|18:06

In de Randstad gaan de regionale spoorlijnen over naar Randstadrail, zoals eerder Hoekse Lijn en Hofpleinlijn. Daarvoor krijgt NS de regionale lijnen in de provincie terug, waardoor er een betere integrale vervoersoplossing in NL worden geboden (en er betere alignment van belangen geeft, voor bijv. de Maaslijn). En een betere aansluiting op het Internationale treinverkeer. NS trekt zich terug van buitenlandse deelnemingen (Schotland, Duitsland) en werkt met platte en bedrijfsmatige organisatie

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.