ICE op de Betuweroute (foto: ProRail)

Twents verzet tegen Noordtak Betuweroute

Bewonersgroeperingen en natuurorganisaties in Twente hebben zich verenigd in hun verzet tegen de Noordtak van de Betuweroute. In een brief aan de vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede kamer maken ze hun ongenoegen kenbaar. Ook hebben ze bestuurders van Enschede, Hengelo, Dinkelland, Oldenzaal, Losser, Haaksbergen en leden van de Twente Board opgeroepen om samen een vuist te maken.

Aanleiding voor de brief aan de Tweede kamer is de motie om onderzoek te doen naar de maatschappelijke en economische meerwaarde van de Noordtak van de Betuweroute. Daarmee staat zo’n noordelijke aftakking van de Betuweroute weer hoog op de politieke agenda.

“We zijn verbijsterd omdat deze spoorlijn een ernstige aantasting van het landschap en natuur in dit gebied zou betekenen”, schrijft directeur Michael Sijbom, directeur van Landschap Overijssel en ondertekenaar van de brief. Hij nodigt de Kamercommissie uit om zelf een kijkje in de regio te komen nemen.

Aantasting landschap

Elk alternatief dat gekozen wordt, zal volgens hem schade opleveren voor nationaal en internationaal beschermde natuurgebieden. “Ook zal zo’n spoorlijn het karakteristieke kleinschalige en hoogwaardige Twentse landschap met zijn essen, beekdalen en coulissen onomkeerbaar aantasten en plaatselijk vernietigen. Een landschap dat de laatste decennia al onder druk heeft gestaan. We moeten zowel regionaal als nationaal daarom zeer zuinig zijn op hetgeen nog over is.” Door de  grote behoefte aan woningen en de energietransitie wordt ruimte steeds schaarser, waardoor we juist zuiniger moeten zijn op natuur. “Een goederenspoorlijn verhoudt zich hier naar ons idee niet toe.”

Sijbom roept ook de colleges van betrokken Twentse gemeenten en de Twenteboard op om eveneens een krachtig signaal naar Den Haag te sturen en om regie te pakken. Belangenbehartiging is alleen effectief als de bestuurders met één mond spreken, meent hij.

Alternatieven

Volgens de bezorgde organisaties de aanleg van een Noordtak helemaal niet nodig. Er zijn andere alternatieven denkbaar, zoals duurzamere binnenvaart, beter benutten van de Betuweroute en zorgen voor een goede aansluiting met Duitsland.

Eerder keerde ook de Achterhoek zich al fel tegen de Noordtak van de Betuweroute.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Yvonne Ton

Yvonne Ton is freelance journalist voor de online vakbladen van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.