Volvo, hybride bus, Veolia

Veolia en Arriva binden strijd aan om busvervoer Brabant

In navolging van Arriva heeft nu ook Veolia een bezwaarschrift ingediend tegen het gunningsbesluit van de busconcessie in Brabant. Eerder werd al bekend dat busvervoerder Arriva bij de provincie Noord-Brabant bezwaar had gemaakt tegen de gunning van het busvervoer in West-Brabant aan Veolia. Veolia heeft nu ook een bezwaar in gediend tegen het gunningsbesluit van de concessie van Oost-Brabant aan Arriva.

Vervoerders konden zich afzonderlijk inschrijven op de concessie voor West-Brabant voor de duur van acht jaar en voor de concessie Oost-Brabant voor de periode van tien jaar. Veolia en Arriva dienden voor beide percelen een aanbod in. Syntus toonde enkel interesse in het verzorgen van het busvervoer in Oost-Brabant. De provincie Noord-Brabant gunde op 17 december de busconcessies aan Veolia en Arriva.

Onjuiste formule

Arriva heeft het bezwaarschrift binnen het verstrijken van de bezwaartermijn ingediend. Het bezwaar richt zich op de bij de gunning gehanteerde wegingsfactoren. Bij de beoordeling van elk onderdeel van de biedingen zijn scores toegekend waarop deze factoren zijn toegepast. De scores en wegingsfactoren bepalen de uiteindelijke rangorde van de ingediende aanbiedingen. Hiervoor is een rekenprogramma gehanteerd.

In het rekenprogramma lijkt een onjuiste formule te zitten, geeft de provincie toe. “Aangezien het puntenverschil tussen de nummer 1 en 2 voor de OV-concessie minimaal is, kan dit directe gevolgen hebben voor de uitslag van de aanbesteding. Daarmee is de gunning voor de OV-concessie in West-Brabant nog niet definitief”, aldus de provincie.

Bezwaarprocedure

Veolia diende een dag na het verstrijken van de bezwaartermijn een pro forma-bezwaarschrift in tegen het gunningsbesluit voor de concessie in Oost-Brabant. De Hoor- en Adviescommissie geeft op binnenkort een advies aan Gedeputeerde Staten over de ingediende bezwaren. Veolia en Arriva hebben vervolgens nog de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij het College van Beroep van het bedrijfsleven.

In de planning voor de nieuwe OV-concessie is rekening gehouden met een mogelijke bezwaarprocedure. De invoering van de concessie op 14 december 2014 komt daarom volgens de provincie vooralsnog niet in gevaar.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Marieke van Gompel

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.