Volvo, hybride bus, Veolia

Brabant veranderde rekenformule tijdens aanbesteding busvervoer

De provincie Noord-Brabant heeft tijdens de aanbesteding van het busvervoer de rekenformule voor de beoordeling gewijzigd. Veolia had de concessie op basis van de oude formule gegund gekregen. Die formule was echter veranderd in de Nota van Inlichtingen. En dat is niet toegestaan volgens Europese aanbestedingsregels, zegt Veolia-directeur Manu Lageirse. “De provincie heeft een grote aanbestedingsfout gemaakt door tijdens het proces van de aanbesteding een gunningscriterium aan te passen. Ze heeft de regels tijdens het spel veranderd en dat mag niet.” Met de toepassing van de nieuwe rekenformule is Arriva winnaar van de concessie West-Brabant.

De provincie maakte vorige week bekend een rekenfout te hebben gemaakt door een oude formule toe te passen bij de aanbesteding van de busconcessie Noord-Brabant. De provincie had een nieuwe formule in de Nota van Inlichtingen opgenomen, maar paste per ongeluk de formule uit een oude excelsheet toe bij de berekening. Arriva wees de provincie op deze fout in de bezwaarprocedure. Na berekening met de nieuwe formule, bleek de concessie West-Brabant niet langer toe te vallen aan Veolia, maar aan Arriva.

Gunningscriteria

Veolia beroept zich nu op het Europese recht dat voorschrijft dat gunningscriteria niet tijdens een aanbesteding mogen worden aangepast. Lageirse: ”Het kan niet zijn dat het veranderen van een criterium tijdens het proces het verschil maakt tussen winst of verlies.”

Volgens Joost van de Wetering, advocaat aanbestedingsrecht bij Infense advocaten, klopt het dat volgens Europese jurisprudentie niet is toegestaan om gunningscriteria tijdens de aanbesteding aan te passen. ”In de praktijk komt het echter wel voor dat er criteria in de Nota van Inlichtingen worden aangepast. Het komt niet vaak voor dat dit tot problemen heeft geleid.”

Rekenformule

De provincie had de rekenformule in de aanbestedingscriteria aangepast nadat Veolia hierover zelf vragen had gesteld. De formule gaat over het basisnetwerk van het busvervoer in Brabant. Lageirse: ”In het bestek stond dat de vervoerder hiervoor punten toegekend krijgt vanaf een score van 5,5. Wij scoorden hier uiteindelijk een 8, wat volgens de oude formule 122,2 punten opleverde.” Arriva had hier een score van 5,25 wat volgens de oude formule 0 punten opleverde.

Veolia stelde de provincie naar aanleiding van de bestekeisen de vraag om ook ”de argumenten om huidige lijnvoering en aansluiting te behouden mee te laten wegen in de beoordeling.” Als alle verbindingen volgens de huidige lijnvoering en aansluitingen worden aangeboden, levert dit het rapportcijfer 6 op. Volgens de oude formule leverde dit echter maar 24 van de 220 te behalen punten op.

Drempelwaarde

Als antwoord op de vraag van Veolia gaf de provincie in de Nota van Inlichtingen (vraag 206) aan dat de drempelwaarde van rapportcijfer 5,5 kwam te vervallen: de score telde nu vanaf rapportcijfer 1 mee. Deze nieuwe berekening leverde Arriva 103,8 punten op en Veolia 171,1. Door de wijziging in de puntentelling kwam Arriva in de totale score opeens als winnaar uit de bus.

Lageirse: ”De provincie heeft de regels tijdens het spel veranderd en dat mag niet. Het veranderen van de schaal heeft een wezenlijk verschil gemaakt in de puntentelling. Wij waren ons er niet van bewust dat deze wijziging zulke grote gevolgen zou hebben.”

Protest

Volgens Van de Wetering had Veolia tijdens de inlichtingenrondes al moeten protesteren over de nieuwe formules. ”Het antwoord van de provincie in de Nota van Inlichtingen is duidelijk en niet dubbelzinnig. Het doorzien van de consequenties is aan de inschrijver om in te schatten.”

Lageirse zegt dat Europese jurisprudentie heel duidelijk is over dat sommige zaken bij de Nota van Inlichtingen niet kunnen of niet gewijzigd mógen worden. Het niet tijdig reageren op de Nota van Inlichtingen doet volgens hem “niets af aan die mogelijkheid of onmogelijkheid”.

Bezwaar

Op dit moment buigt de De Hoor- en Adviescommissie van de provincie Noord-Brabant zich over deze zaak. Deze commissie geeft over een paar weken een advies aan het college van Gedeputeerde Staten (GS). GS beslist of zij op basis van de nieuwe puntentelling de concessie aan Arriva gunt óf dat er een nieuwe aanbesteding komt.

Veolia kan het besluit van GS nog via de rechter aanvechten.

 Voor de concessie Oost-Brabant, die aan Arriva is toegekend, heeft de toepassing van deze formule geen wezenlijk verschil gemaakt voor de eindscore. Veolia heeft wel een bezwaar tegen deze gunning ingediend vanwege het tussentijds veranderen van het gunningscriterium. Arriva wil niet reageren op de zaak, zo lang te bezwaarperiode nog loopt.

Marieke van Gompel

Lees ook:

Fout in excelsheet zorgde voor onterechte gunning aan Veolia

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Marieke van Gompel

3 reacties op “Brabant veranderde rekenformule tijdens aanbesteding busvervoer”

Ostar Berg|19.03.14|09:48

Stop de aanbesteding in het openbaar vervoer en besteed het geld dat nu in de procedures gaat zitten aan het openbaar vervoer.

Rolf Fabrie|21.03.14|17:09

@Ostar Berg
Dat zou de FNV wel willen, maar de reizigers niet.

Emile Tonnaer|23.03.14|14:51

De overheid had nooit Openbare Aanbestedingen mogen invoeren in het Openbaar Vervoer want hierdoor zijn er enorme verschillen per vervoerder en regio ontstaan en is het een warboel van kaartjes en prijzen. Het OV dient door heel Nederland gelijk te zijn zonder prijsverschillen en dergelijke.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.