Connie Bieze, gedeputeerde, provincie Gelderland

Provincies zoeken ‘bus van de toekomst’

Connie Bieze, gedeputeerde, provincie Gelderland

De provincies krijgen de komende jaren te maken met fikse bezuinigingen op het streekvervoer. Zij zijn daarom op zoek naar alternatieven voor de traditionele streekbus. Gedeputeerde Staten van Gelderland willen de komende jaren drukke lijnen versterken en minder drukke lijnen vervangen door flexibel vervoer: slimme combinaties van trein, bus, taxi en fiets. GS hebben daarvoor een OV-visie opgesteld. “De moderne reiziger wil sneller en comfortabeler van a naar b. Wij denken dat maatwerk uiteindelijk ook goedkoper is”, zegt Conny Bieze, gedeputeerde voor Vervoer in Gelderland.

Gedeputeerde Staten willen daarom dat het openbaar vervoer in Gelderland op de schop gaat, omdat vraag en aanbod niet meer op elkaar aansluiten. Daardoor rijden er te veel lege bussen in de regio, terwijl veel bussen en treinen naar de stad overvol zitten. Bieze: “Het openbaar vervoer is niet meer van deze tijd. De vraag van de reiziger is veranderd. Daar moeten we beter op inspelen als we Gelderland bereikbaar willen houden.”

OV-visie

In de OV-visie worden drie vormen van openbaar vervoer geïntroduceerd waarbij de reiziger centraal staat: Stadsnet, Vastnet en Flexnet. De komende jaren zet de verstedelijking in Gelderland voort, waardoor het OV in en tussen de steden steeds drukker wordt. Bieze: “Wij zetten in op versterking van de infrastructuur om dit sneller, betrouwbaarder en duurzamer te maken. Gezien de korte afstanden heeft comfort hier geen prioriteit.”

GS verwachten dat het aantal reizigers tussen de steden en OV-knooppunten blijft toenemen. Daarom blijven zij investeren in deze vaste lijnen, oftewel Vastnet, om ze betrouwbaarder en comfortabel te maken.

Flexnet

In de regio’s waar het aantal reizigers afneemt zet de provincie flexibel vervoer in. Dit wordt in de Gelderse OV-visie Flexnet genoemd, een mix van verschillende vormen van vervoer die aansluiten op de vraag van de reiziger. Het OV vangnet zoals nu door de regiotaxi wordt ingevuld maakt hier deel van uit.

Regionale Mobiliteits Centra gaan de verschillende vervoerstromen op elkaar afstemmen. Daarnaast wordt er een Mobiliteitsbuddy ontwikkeld (via app, maar ook telefonisch) om de reizigers wegwijs te maken in het Flexnet. Deze buddy toont ook verschillende vervoersopties aan de reizigers en kan tevens zorgen voor de boeking en het afrekenen.

Bus van de toekomst

Provinciale Staten besluiten in juni 2014 over de OV-visie. Het is de bedoeling dat de OV-visie stapsgewijs wordt uitgerold, te beginnen met de oprichting van de Regionale Mobiliteitscentra en de nieuwe OV-concessies die in 2016 ingaan.

De ‘bus van de toekomst’ en flexibele inzet van busmaterieel zijn ook onderwerpen die tijdens BusVision 2014 op 15 april in Utrecht aan bod komen. Bezoek de website van het congres om het programma te bekijken.

Auteur: Marieke van Gompel

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.