Connexxion, bus, station Hoorn

Jaarverslag 2013: kwaliteit OV in Noord-Holland neemt toe

De kwaliteit en de sociale veiligheid in het openbaar vervoer in Noord-Holland is in 2013 verder toegenomen. Ook waren reizigers in 2013 heel tevreden over het busvervoer. Dat blijkt uit het jaarverslag 2013 van de provincie Noord-Holland over de ontwikkeling van het openbaar vervoer. De kwaliteit van het busvervoer is, nu voor het derde jaar op rij, in alle drie de concessies (Gooi- en Vechtstreek, Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord) verder verbeterd. Voor alle concessies geldt dat de punctualiteitscores boven de gestelde norm liggen van minimaal 85 procent op tijd.

‘Op tijd’ betekent dat de bus ten opzichte van de dienstregeling niet meer dan 60 seconden te vroeg is vertrokken of minder dan 180 seconden te laat vertrok. Deze positieve trend is het resultaat van een directere sturing van de provincie op de kwaliteit van de dienstuitvoering en extra inzet vanuit Connexxion om een verbetering te realiseren.

Ook de ontwikkeling van de rituitval laat een positief beeld zien. In de concessies Noord-Holland-Noord en Gooi- en Vechtstreek bleef de rituitval binnen de norm van maximaal 0,2 procent, voor Haarlem- IJmond zat de rituitval er net boven. Voor alle concessies is de rituitval in 2013 verder gedaald.

Sociale veiligheid

Het aantal incidenten in de drie OV-concessies is in 2013 behoorlijk afgenomen ten opzichte van 2012. Sinds de plaatsing van camera’s in alle bussen in 2012 is deze daling ingezet en deze lijn is doorgezet. In totaal liet 2013 een daling zien in het aantal incidenten van 35 procent. Dit is een afname van in totaal 166 incidenten.

De klanttevredenheid over de sociale veiligheid is nagenoeg gelijk gebleven. In 2013 is met name ingezet op extra en meer gerichte toezicht en controle. Hierbij zijn naast de inzet van hiervoor opgeleide opsporingsambtenaren ook medewerkers ingezet op stations en in bussen om preventief toezicht te houden en reizigers waar nodig te begeleiden.

Zwartrijden

Daarnaast heeft Connexxion wederom in 2013 een intensieve ‘Anti zwartrijders’-campagne in de drie concessiegebieden gevoerd. Hierdoor is het aantal zwartrijders verder teruggedrongen, maar moest er ook vaker opgetreden worden tegen reizigers als gevolg van hun agressieve gedrag tijdens de controle.

De financiële bijdragen van de provincie zijn als gevolg van de jaarlijkse indexering licht toegenomen. De opbrengsten vanuit de reizigers zijn vrijwel gelijk gebleven, behalve voor de Gooi en Vechtstreek. In deze concessie is sprake van een aanzienlijke daling van zowel de opbrengsten (12 procent), als het aantal reizigers. Dit is het gevolg van een forse herberekening waardoor de abonnementsopbrengsten van reizigers uit Almere naar Amsterdam, waarbij Muiden als centrumzone werd gebruikt, niet meer toevallen aan de concessie Gooi- en Vechtstreek.

Buurtbus

In regio’s waar de reizigersvraag te laag is voor regulier busvervoer, vormen buurtbussen een belangrijke aanvulling op het openbaar vervoernetwerk. De buurtbussen worden gerund door vrijwilligers uit de betreffende regio’s en ontvangen jaarlijks subsidie van de provincie Noord-Holland. Alle buurtbussen moeten minimaal 400 reizigers per maand vervoeren. In 2013 voldeden alle buurtbussen aan deze norm van de provincie.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Marieke van Gompel

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.