Tramlijn in Hongkong, China

Wereldwijd fors meer fusies tussen OV-bedrijven

De komende jaren zullen wereldwijd fors meer fusies tussen OV-bedrijven plaatsvinden. Om deze markten te kunnen betreden zullen veel bedrijven gedwongen worden om te fuseren met buitenlandse spelers, zeker als zij hun intrede willen doen in de opkomende markten, zoals China, India en Brazilië. Dat zegt Herman van Meel, partner bij KPMG en gespecialiseerd in transport en logistiek.

Internationale expansie is bij veel OV-bedrijven een belangrijke strategisch overweging. Dat komt onder meer voort uit de wereldwijde liberalisering van het openbaar vervoer. Ook speelt mee dat ook overheden zich in toenemende mate richten op de private sector voor het aanbieden van publiek transport.

Privatisering

Van Meel constateert dat op dit moment twee belangrijke trends in het internationale openbaar vervoer zichtbaar zijn. “In de eerste plaats worden deregulering en privatisering van het bestaande openbaar vervoer en de infrastructuur in toenemende mate gemeengoed. Veel nationale overheden richten immers als gevolg van budgettaire beperkingen hun vizier op de publieke sector om kosten te besparen en hun prestatie te verbeteren.”

“Daarnaast zorgt de enorme verstedelijking, met name in de opkomende markten, voor een ongekende vraag naar investeringen in nieuw stedelijk, openbaar vervoer. Veel van de noodzakelijke investeringen in nieuwe transport systemen zullen worden aanbesteed aan de private sector, dan wel via het principe van ontwerp, bouw, financiering, uitvoering en onderhoud (DBFOM), dan wel door het afzonderlijk aanbesteden van uitvoering en onderhoud.”

Overnames

De markt  blijkt op dit moment totaal verschillende strategieën te hanteren als het om deze twee trends gaat. Van Meel: “In Frankrijk bijvoorbeeld hebben de drie grootste spelers gekozen voor een wereldwijde aanpak. Om te komen tot een internationale portefeuille met voldoende balans tussen volwassen markten en opkomende markten met veel groeipotentieel hebben zij zich teruggetrokken uit een aantal Europese landen die in haar ogen te weinig groei vertonen en zijn de activiteiten in met name Azië, Noord-Amerika en Australië uitgebreid.”

“Deutsche Bahn daarentegen heeft zich juist met overnames op de Europese markt gericht. Het betreden van markten via met name fusies en overnames is voor een belangrijk deel te verklaren door de bijzondere kenmerken van de transportsector en huidige druk op de nationale overheden.”

Dienstverlening

“Openbaar vervoer is van oudsher een erg zichtbare en politiek gevoelige vorm van dienstverlening. Afgezien van het feit dat ‘value for money’, innovatie en kwaliteit van dienstverlening erg belangrijk zijn, kiezen veel overheden er daarom voor hun ‘kindje’ alleen toe te vertrouwen aan gerenommeerde bedrijven waardoor de risico’s op mislukken tot een minimum worden beperkt.”

Auteur: Marieke van Gompel

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.