nachttrein, ns, nachtnet

Brabant bekijkt inzet nachtbussen in plaats van nachtnet

nachttrein, ns, nachtnet

Provincie Noord-Brabant en gemeenten Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Dordrecht en Eindhoven gaan samen onderzoeken of bussen aangeboden kunnen worden voor de late nachturen in het weekend. Dat zou dan de vervanger van het nachtnet kunnen worden. 

De steden en de provincie hebben onderhandeld met de NS over de kosten en de contractduur van het verlengde Nachtnet. “Deze gesprekken laten geen ruimte om alsnog een contract met de NS af te sluiten voor nachttreinen in het weekend na 2.00 uur. Dit is aanleiding tot een onderzoek of bussen ingezet kunnen worden”, meldt de provincie.

BrabantStad-overleg

Op woensdag 21 januari 2015 hebben gedeputeerde Van Heugten en wethouder Hoskam van gemeente ’s-Hertogenbosch namens de deelnemende gemeenten van het Nachtnet (Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Dordrecht en Eindhoven) een gesprek gehad met de NS.

In dat overleg is met NS onderhandeld over de kosten die met het verlengde Nachtnet na 2.00 uur gemoeid zijn en of er flexibiliteit zit in de voorgestelde contractduur tot 2025. Op dinsdag 27 januari is er tijdens het BrabantStad-overleg door provincie en gemeenten opnieuw overleg gevoerd met NS over het Nachtnet. Beide overleggen hebben niet geleid tot een andere uitkomst, laat de provincie weten.

Uitkomsten gesprek NS

Tijdens de gesprekken is gebleken dat de kosten van € 705.000 per jaar die NS voor het verlengde Nachtnet vraagt, gebaseerd zijn op een reële kostenindicatie die niet naar beneden bijgesteld kan worden. De NS wil na de 3 eerdere pilots met Nachtnet niet inzetten op een nieuwe pilot en wenst een principeafspraak te maken voor de gehele periode van de hoofdrailnetconcessie (tot 2025).

Wel biedt NS de mogelijkheid om halverwege de contractduur een tussentijdse ontbinding te accepteren indien beide partijen dat wensen. Ook de door de provincie en gemeenten ingebrachte varianten op het verlengde Nachtnet bieden geen soelaas voor meer reizigers of lagere kosten. “Wel blijft, indien tijdig afgestemd, de NS bereid mee te werken aan maatwerkvervoer voor speciale grote evenementen”, aldus de provincie.

Nachtnet tot 2.00 uur

Provincie en betrokken gemeenten hebben daarop geconcludeerd dat de uitkomsten van de gesprekken met de NS helaas onvoldoende ruimte geven om een ander standpunt in te nemen ten aanzien van het verlengde Nachtnet.

Dat betekent dat de partijen gezamenlijk hebben bereikt dat het Nachtnet op vrijdag- en zaterdagnacht tot 2.00 uur in de dienstregeling wordt opgenomen maar dat er geen extra treinen om 3.00 en 4.00 uur gaan rijden.

Nachtbussen

De steden en de provincie hebben daarop gezamenlijk opdracht gegeven alternatieven te onderzoeken om eventueel nachtbussen te kunnen aanbieden voor de late nachturen. Een ambtelijke werkgroep werkt hiervoor een business-case uit.

Naast de provincie en de gemeenten Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Dordrecht en Eindhoven zal ook de gemeente Helmond deelnemen aan deze werkgroep. De resultaten van de business-case worden medio dit jaar aan de betrokken bestuurders voorgelegd om een standpunt over in te nemen.

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Brabant bekijkt inzet nachtbussen in plaats van nachtnet”

Camille Kreemers|27.02.15|18:12

Dit moet toch door Arriva worden gereden dan?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Brabant bekijkt inzet nachtbussen in plaats van nachtnet | OVPro.nl
nachttrein, ns, nachtnet

Brabant bekijkt inzet nachtbussen in plaats van nachtnet

Provincie Noord-Brabant en gemeenten Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Dordrecht en Eindhoven gaan samen onderzoeken of bussen aangeboden kunnen worden voor de late nachturen in het weekend. Dat zou dan de vervanger van het nachtnet kunnen worden. 

De steden en de provincie hebben onderhandeld met de NS over de kosten en de contractduur van het verlengde Nachtnet. “Deze gesprekken laten geen ruimte om alsnog een contract met de NS af te sluiten voor nachttreinen in het weekend na 2.00 uur. Dit is aanleiding tot een onderzoek of bussen ingezet kunnen worden”, meldt de provincie.

BrabantStad-overleg

Op woensdag 21 januari 2015 hebben gedeputeerde Van Heugten en wethouder Hoskam van gemeente ’s-Hertogenbosch namens de deelnemende gemeenten van het Nachtnet (Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Dordrecht en Eindhoven) een gesprek gehad met de NS.

In dat overleg is met NS onderhandeld over de kosten die met het verlengde Nachtnet na 2.00 uur gemoeid zijn en of er flexibiliteit zit in de voorgestelde contractduur tot 2025. Op dinsdag 27 januari is er tijdens het BrabantStad-overleg door provincie en gemeenten opnieuw overleg gevoerd met NS over het Nachtnet. Beide overleggen hebben niet geleid tot een andere uitkomst, laat de provincie weten.

Uitkomsten gesprek NS

Tijdens de gesprekken is gebleken dat de kosten van € 705.000 per jaar die NS voor het verlengde Nachtnet vraagt, gebaseerd zijn op een reële kostenindicatie die niet naar beneden bijgesteld kan worden. De NS wil na de 3 eerdere pilots met Nachtnet niet inzetten op een nieuwe pilot en wenst een principeafspraak te maken voor de gehele periode van de hoofdrailnetconcessie (tot 2025).

Wel biedt NS de mogelijkheid om halverwege de contractduur een tussentijdse ontbinding te accepteren indien beide partijen dat wensen. Ook de door de provincie en gemeenten ingebrachte varianten op het verlengde Nachtnet bieden geen soelaas voor meer reizigers of lagere kosten. “Wel blijft, indien tijdig afgestemd, de NS bereid mee te werken aan maatwerkvervoer voor speciale grote evenementen”, aldus de provincie.

Nachtnet tot 2.00 uur

Provincie en betrokken gemeenten hebben daarop geconcludeerd dat de uitkomsten van de gesprekken met de NS helaas onvoldoende ruimte geven om een ander standpunt in te nemen ten aanzien van het verlengde Nachtnet.

Dat betekent dat de partijen gezamenlijk hebben bereikt dat het Nachtnet op vrijdag- en zaterdagnacht tot 2.00 uur in de dienstregeling wordt opgenomen maar dat er geen extra treinen om 3.00 en 4.00 uur gaan rijden.

Nachtbussen

De steden en de provincie hebben daarop gezamenlijk opdracht gegeven alternatieven te onderzoeken om eventueel nachtbussen te kunnen aanbieden voor de late nachturen. Een ambtelijke werkgroep werkt hiervoor een business-case uit.

Naast de provincie en de gemeenten Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Dordrecht en Eindhoven zal ook de gemeente Helmond deelnemen aan deze werkgroep. De resultaten van de business-case worden medio dit jaar aan de betrokken bestuurders voorgelegd om een standpunt over in te nemen.

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Brabant bekijkt inzet nachtbussen in plaats van nachtnet”

Camille Kreemers|27.02.15|18:12

Dit moet toch door Arriva worden gereden dan?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.