Citea Electric, VDL Bus and Coach

Berekening TCO bussen kan voortaan via web-applicatie

De Stichting Zero Emissie Busvervoer (SZEB) en InTraffic hebben de handen ineengeslagen om het TCO-model van de stichting om te zetten in een web-applicatie: InZET (Inzicht in Zero Emissie TCO). Het TCO-model voor bussen van de Stichting Zero Emissie Busvervoer is een rekenmodel dat de ‘Total Cost of Ownership’ inzichtelijk maakt voor verschillende stakeholders in de totale vervoersketen ten opzichte van de benchmark.

Het model beschrijft de relaties tussen de verschillende (kosten)componenten die binnen de keten bestaan. Bij deze componenten kun je denken aan de bussen, de omloop en de gebruikte infrastructuur voor diesel, waterstof of elektriciteit. Ook maatschappelijke effecten zoals de (verminderde) uitstoot van schadelijke stoffen en de gegenereerde regionale werkgelegenheid worden meegenomen.

TCO-model

Het model houdt rekening met alle kostencomponenten (zoals investeringen, subsidies, financieringskosten en operationele kosten) voor de TCO én de cash flow. Dit maakt de TCO voor bussen erg complex. Zo complex dat deze lastig ‘met de hand’ te bepalen is, laat staan dat verschillende mogelijkheden snel met elkaar vergeleken kunnen worden. Het model is een belangrijk hulpmiddel om de transitie naar Zero Emissie Busvervoer te ondersteunen.

Om dit probleem op te lossen heeft InTraffic voor de SZEB de web-applicatie InZET ontwikkeld. De gebruiker kan met de applicatie scenario’s voor verschillende projecten maken. De applicatie rekent de scenario’s door en presenteert de uitkomsten in de vorm van grafieken aan de gebruiker. Zo stelt InZET de gebruiker in staat scenario’s eenvoudig te berekenen én te vergelijken.

Applicatie

“Met InZET heeft de SZEB een zeer flexibele applicatie gekregen die de stichting in staat stelt het TCO-model snel aan te passen aan gebruikerswensen en nieuwe ontwikkelingen. Om deze vervolgens direct via het web te delen met stakeholders binnen de branche. De applicatie is zelfs zo flexibel dat het niet beperkt hoeft te blijven tot het TCO-model voor bussen. Met de applicatie is het ook mogelijk modellen voor de vrachtwagen- of scheepvaartbranche te ontwikkelen” aldus Richard Spierdijk, project manager bij InTraffic.

De samenwerking tussen de twee partijen is goed verlopen. Richard Spierdijk: “In het begin zijn er workshops geweest waarin bepaald is hoe de applicatie vormgegeven zou worden. Tijdens het project heeft InTraffic verschillende demo’s gegeven van het tussentijdse product. De stichting heeft InTraffic erg goed geholpen met de implementatie van het model in de applicatie”. Ook de SZEB is zeer te spreken over de samenwerking met InTraffic.

Samenwerking

“In InTraffic hebben wij een zeer goede samenwerkingspartner gevonden. InTraffic heeft het TCO-model in een moderne en flexibele webapplicatie gegoten, die de stichting eenvoudig kan beheren en zonder kosten beschikbaar kan stellen aan de hele branche. Dat is ook precies de bedoeling van de Europese Commissie, die het project ondersteunt via de ELENA-faciliteit”, aldus Pieter Tanja, Technisch Programmadirecteur van SZEB.

De Stichting Zero Emissie Busvervoer heeft als doel dat in 2025 alle bussen in het openbaar vervoer in Nederland geen schadelijke stoffen meer uitstoten. Om dit te bereiken, stuurt de stichting aan op een manier die voor alle betrokken publieke en private partijen (financieel) aantrekkelijk is. InTraffic werkt aan slimme ICT-oplossingen voor een betere bereikbaarheid: personen en goederen komen sneller, veiliger, goedkoper en duurzamer op de plaats van bestemming. In dat kader ontwikkelt, beheert en onderhoudt InTraffic informatiesystemen.

Keteninnovatie

Meer weten over het TCO-model van het SZEB en de applicatie InZET? Op 26 maart 2015 geeft de stichting een toelichting over keteninnovatie in Zero Emissie Busvervoer op het Nationaal Congres Openbaar Vervoer. Ook InTraffic is aanwezig bij dit congres: zij verzorgen een ronde tafel en hebben een netwerkcorner.

Auteur: Marieke van Gompel

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.